När Sverigedemokratisk religionskritik blir konspiratorisk rasism

I Sverigedemokraternas valfrilm från 2010 hörs en röst säga: ”All politik handlar om prioriteringar. Nu har du ett val. ”, samtidigt som man ser burkaklädda kvinnor tränga sig före en gammal kvinna med rullator. Inför valet 2014 är Sverigedemokraternas tal om muslimer och det som partiet kallar för smygislamisering betydligt mer nedtonad. I deras principprogram står…

Advertisement

Icke-Nordeuropeiska invandrare i norsk våldtäktsstatistik.

Det framförs inte sällan att utomeuropeiska invandrare överrepresenteras i norsk våldtäktsstatistik (men även i Sverige där minst åtta av tio gärningsmän är födda i norden). Beskrivningen är heller inte sällan en påtalad anklagelse mot muslimska invandrare.  Jag låter tabellerna ur polisens våldtäktsundersökning tala för sig själva istället för att skriva något utförligt: I samtliga fall…

Den proto-muslimska rörelsen utrotade en hel judisk stam?

Inte alltför sällan slår man på stort i debatterna kring den protomuslimska rörelsens intermezzon med konkurrerande församlingar och klaner i det dåtida Arabien. Ett förväntat och ofta diskuterat ämne är den så kallade dispyten mellan muslimerna och de judiska stammarna i Hijaz. Det anförs att Muhammed tillsammans med sina följeslagare bestraffade de judiska klanerna genom…

Majoritet muslimer världen över förkastar extremism.

Pew Research Center kunde nyligen presentera data över muslimska attityder gentemot extremism. Uppgifterna redovisar att en majoritet av världens muslimer bekymrar sig över religiös extremism – att man avfärdar Al-Qa’ida och talibaner – och våld i religionens namn.  Undersökningsgruppen återfinns i åtskilliga muslimska länder. De kommer från Egypten, Jordanien, Indonesien, Malaysia, Libanon, Palestina, Pakistan, Senegal,…

Sammanställning av jihad-konspirationer och annan Kontra-jihadistisk propaganda

Emellanåt uppstår galna konspirationsteorier världen över. Softistikerade problemkomplex förklaras av lekmän som organiserade komplotter på den politiska och ekonomiska spelplanen. Människan har aldrig varit på månen. Världens styrs av formväxlande reptiler som intagit människoskepnader. Ja ni har säkert hört dem förut. Ibland tar sig konspirationerna en mer dolsk karaktär, där politisk propaganda används mot andra…

Ingrid Carlqvist liknar Svenska Kommittén mot Antisemitism vid judar som stöttade nazister

Att Ingrid Carlqvist omtalar en så välrenommerad organisation som Svenska Kommitén mot Antisemitism, med sådant förakt förklarar mycket om henne. SKMA har gjort mer mot antisemitism än Ingrid någonsin skulle kunna göra. Parallelliserar man organisationen med de judiska grupper som samarbetade med Nazityskland under 1930-talet har man för länge sedan förlorat all trovärdighet. I går…

Officiell israelisk sajt ger legitimitet åt svensk muslimhatare

Officiell israelisk sajt ger legitimitet åt svensk muslimhatare SKMA uppmärksammade i april i år att The Coordination Forum for Countering Antisemitism (CFCA), en regeringsanknuten israelisk organisation som har till uppgift att bevaka och belysa antisemitiska yttringar, på sin webbsida lagt ut en YouTube-video som påstods beskriva kontroversen kring Omar Mustafa, men som förmedlade ett rasistiskt,…

ACLU Avslöjar: Hemligt Program Exkluderar Muslimer från Medborgarskap

Varje år ansöker miljontals människor om medborgarskap i USA. Den amerikanska drömmen lockar – andra söker sig bara till säkerhet. Vad man fram tills nu inte vetat är att ett särskilt program, sanktionerat av regeringen, hindrar vissa ansökande målgrupper från att kunna erhålla medborgarstatus i landet. Metoden går ut på att maska ansökningar av arabisk-etnisk…