Majoritet muslimer världen över förkastar extremism.

Pew Research Center kunde nyligen presentera data över muslimska attityder gentemot extremism. Uppgifterna redovisar att en majoritet av världens muslimer bekymrar sig över religiös extremism – att man avfärdar Al-Qa’ida och talibaner – och våld i religionens namn.  Undersökningsgruppen återfinns i åtskilliga muslimska länder. De kommer från Egypten, Jordanien, Indonesien, Malaysia, Libanon, Palestina, Pakistan, Senegal, Turkiet, Nigeria och Tunisien.  67 procent av de tillfrågade uppvisar en  negativ inställning till extremism i sina hemländer.  I nationer som Libanon och Tunisien toppingas uppfattningen bland befolkningen med siffror på 70 procent och uppåt. Turkiet däremot utmärker sig med de lägsta siffrorna i omröstningen. Där bekymras befolkningen minst av extremism.

Den negativa inställningen reflekteras också i det faktum att man inte sympatiserar med grupper som utför attacker och annat våld för att befrämja sina mål:

Al-Qa’ida som ansvarar för de kändaste och mest förödande terroristattackerna de senaste femton åren, erhåller de mest negativa bedömningarna bland samtliga extremistgrupper i undersökningen. Ett medelvärde om sextiosju procent i elva muslimska länder uppvisar i undersökningen en oförmånlig syn på gruppen. Detta inkluderar en majoritet av muslimerna i Libanon (96%), Jordanien (81%), Turkiet (73%) och Egypten (69%). Över hälften av av muslimerna i Nigeria, Senegal, Tunisien, Indonesien och Palestina betraktar Al-Qa’ida negativt. I Pakistan och Malaysia balanseras uppfattningen, men då har många inte återgivit någon åsikt.

Detta kan således förklara Al-Qa’idas egen uppfattning om huvudströmsmuslimernas motarbetande. Politifonen har tidigare skrivit om det:

Den politiska desperation som ständigt gjort sig påmind i det låga antal deltagare som varit villiga att sluta sig till de få som redan fortfarande finns kvar, synliggörs i de meddelanden man förmedlar till omvärlden. Al-Qa’idas försteman, sedan bin Laden dog, undervisade i en video som släpptes 2007, hur “Vi ständigt förblir fångar, och motarbetas med byglar av [huvudströmens islamiska] organisationer och rörelser, för att inskränka på möjligheterna för kamp. Vi måste slå oss fri från bojorna som står mellan oss och våra skyldigheter.”  [Fritt översatt]

Inte bara vittnar detta om att al-Qa’ida är försvagade. Det påvisar även hur moderata muslimska rörelser “förhindrar kampen” från att fortsätta på den inslagna väg al-Qa’ida vill ta. Den amerikanska krigsmakten och dess aggression mot den muslimska världen kan inte stoppa terrorism. Muslimer kan stoppa terrorism – så länge de inte motarbetas och nedtystas av oseriösa agitatörer som söker vinna politiska poänger genom att smäda en hel grupp människor och hävda att det inte finns något som heter moderation. Uppenbarligen finns det visst.

Pew-studien visar även på oförmånliga attityder gentemot talibanerna i Afghanistan, Boko haram i Nigeria och Hizbollah i Libanon.

Därtill kan man se att de positiva attityderna gentemot självmordsbombningar har rasat genomgående i den islamiska världen i jämförelse med tidigare resultat. Bara i Libanon, där man tidigare kunnat se höga sympatisiffror (74%), och de tillfrågade ansåg att självmordsbombingar ibland eller ofta kan rättfärdigas, ligger i dag på 33%. Pakistanierna är den undersökningsgrupp som uppvisar lägst stöd för den specifika krigsstrategin. Hela 89% av de tillfrågade opponerade metoden under alla omständigheter.

Studien visade också på data som begraver idén om att islam som religiös företeelse triggar igång sympatier för självmordsbombningar:

…Support för självmordbombningar korrelerar inte med religiositet […]. Generellt är muslimer som ber fem gånger om dagen inte mer troliga att stödja civila måltavlor än människor som ber mindre/färre gånger.

För att jämföra siffrorna kan vi titta till en annan studie som visar på att muslimer är den grupp som i minst utsträckning ger stöd åt civila måltavlor:

och

Undersökningen visar på att en möjlig majoritet av amerikanerna opponerar sig att en marginaliserad grupp som Al-Qa’ida attackerar civila mål men att man samtidigt på industriell nivå, med hjälp av sofistikerad militär utrustning, sympatiserar med att den amerikanska militären dödar oskyldiga (i betydligt större skala).

Det visar också på att muslimska amerikaner i mindre utsträckning (21%) än sina kristna (58%) och judiska (52%) motsvarigheter, anser att det är rättrådigt att attackera civila. Mormoner (64%) och ateister/agnostiker (58%) uppvisade också högre siffror.  Politifonen menar dock inte att denna data på något vis går att sammanföra med någon grupps religiösa uppfattningar. Till skillnad från politiserande rasister, tillskriver vi inte grupperna som vidhåller dessa uppfattningar en religiös signifikans per se. Vi menar att religiösa övertygelser till och med skulle kunna användas som moralisk måttstock för att motarbeta terrorism (men vidhåller också att religiös retorik i politiska spörsmål kan framkalla destruering).

Relaterad läsning:

Islam och terror I

Islam och terror II

Islam och terror III

Islam och terror IIII

Advertisements

8 thoughts on “Majoritet muslimer världen över förkastar extremism.

 1. Ja visst är det så. Alla muslimer i utredningen hade kontakt med ett centralt organ som specificerade vad de skulle svara. Det är en världsomspännande konspiration mot Krister och några till. Muslimerna organiserar sig. Se upp!

  Om någon timme släpps en artikel om “Taqiyyah” för övrigt.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Ali

 2. Pingback: Taqiyyah: Muslimen som den evige lögnaren (I) | Politifonen

 3. De behöver inte något centralt organ de har koranen, från början utvecklades detta bland shiamuslimer men det har spridits.

 4. En sak jag har lärt mig under min 50-åriga levnad är att om en sak låter för bra för att vara sann så är det det! Hur var frågorna formulerade, vad var syftet? Fjanten Chowdary i Brittanien anser att det är förkastligt att bomba oskyldiga men de enda oskyldiga är muhammedanerna. jag har numera förstått att du/ni är islamapologeter, hur kan ni leva med det?

 5. All den information du söker kan du hitta på Pew. Finns den inte tillgänglig på sidan kan du skriva och be om att få ta del av detaljerna i utredningen. Det är inte svårt alls.

  Anjem Chaudry är en marginaliserad extremist utan bred sympati i SB. Att du känner till honom beror på att han, som den kontroversielle person han är, får mycket utrymme i media (varför förstår jag inte).

  Vi är sakliga och försöker nyansera bilden. Om vi är apologeter, är du en illvillig muslimhatare som tror att varenda muslim på jorden ljuger för att lura dig.

 6. Pingback: Muslimer i hela världen tar avstånd från extremism | Motargument.se

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s