Så funkar det: Rasifiering

I väntan på att jag skrivit klart en liten artikel om att sharia (ibland) är lag i Sverige kommer här ett kort exempel på hur romer rasifieras i fascistmedia.

romifiering

Fria Tider är av något skäl extremt måna om att beskriva romer som ett kriminellt och diskrimineringsförtjänt släkte. Vad det beror på framgår inte i deras artiklar men det är tydligt att det är mycket, mycket viktigt för dem. De pekar på en överrepresentation i brottsstatistik som redovisats av någon professor.

Vad de gör kallas för rasifiering. Det är antagligen inte någon som bestrider att romer är överrepresenterade i brottslighet. Det är bara det att Fria Tider gör sak av att inte erbjuda någon evidensbaserad förklaring till överrepresentationen. Istället beskriver de romskheten som förknippad med och determinerande för brottsbenägenhet. De blir i Fria Tiders diskurs till en ras, en annan typ av människa än den tilltänkta läsaren.

Indirekt framgår det att Fria Tider räknar med att publiken är fördomsfull mot romer, annars hade inte utelämnandet av problematisering och evidensbaserade förklaringsmodeller kunnat vara verksamt. Idén är att publikens fördomar ska fylla ut det tomrummet och det är knappast som att Fria Tider är omedvetna om vilken typ av fördomar deras läsare har. Deras publicistik är rätt igenom profilerad mot en rasistisk och främlingsfientlig läsarkrets.

Man kan genomföra en liknande operation med avseende på kön. Mer än nittiofem procent av alla våldtäkter förövas av män. Det är en överrepresentation som är otroligt stor. Vad kan vi anta att det säger om personerna bakom Fria Tider, vilka är män? Grundaren är dessutom en relativt ung man, och unga män är absolut mest överrepresenterade i kategorierna vålds- och sexualbrott.

Min mening är att överrepresentation inte nödvändigtvis säger något om gruppen i sig. Faktorerna man väljer att göra urvalet med präglar starkt den överrepresentation man därigenom producerar. Resultatet är alltså i hög grad godtyckligt, en följd av den undersökandes egna värderingar. I vetenskapliga sammanhang vinnlägger man sig normalt om att noga motivera dessa.

Det är vad som skiljer professorn Fria Tider åberopar från Fria Tider själva. Fria Tider överlåter till läsarnas fördomar att utföra den viktiga operationen i verklighetsbeskrivandet, nämligen sammanställandet av en förklaring till de data man framställt.

Att gå till väga på det här viset för att producera en berättelse man vet tilltalar sin publik och samtidigt reproducerar de värderingar och fördomar man gynnas av eller vill stärka är vanligt. Det är dock särskilt förkastligt att ägna sig åt avhumaniserande och rasism, något som historien har lärt oss andra är ett försteg till sådana fenomen som folkmord och etnisk rensning.

Det är på grund av tillvägagångssätt som det ovan redovisade som sverigedemokraterna blir kallade för rasister. Man kan diskutera hur befogat det är och om det behövs nya begrepp för rasifieringen av personer av en bekännelse eller annan. Rasifieringens generella förkastlighet är åtminstone uppenbar för varje empatisk och rationell människa.

Bilden kommer från massmedia och har varit föremål för stark kritik av skäl som härvid torde framgått.

//Elwa Ninpo – Politifonen

Advertisement

8 thoughts on “Så funkar det: Rasifiering

 1. Du är medveten om att zigenare betraktar sig själv som ett separat släkte? De anser sig själva stå över alla andra.
  Fascistmedia? Inte svårt att räkan ut var du står politiskt, någon form av bokstavskommunism eller hur?

 2. Så vad jag förstår denna “Rasifiering” är helt enkelt uppdelning av människor i raser – har jag förstått det rätt?

  – i så fall vad skall vi säga om USA där både svarta vitta och.. alla andra (även lagen i USA) använder sig dagligen av uppdelning av raser och ICKE för den del kallar varandra för rasister. Om de gör det, då är det inte pga att man använder sig av uppdelning i raser bara att man diskriminerar visa raser.
  Sverige igen försöker att omdefiniera världen… tur som det är ingen som lysnar på det.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Race_(human_classification)

  “Since the second half of the 20th century, the associations of race with the ideologies and theories that grew out of the work of 19th-century anthropologists and physiologists has led to the use of the word “race” itself becoming problematic. Although still used in general contexts, race has often been replaced by other words which are less ambiguous and emotionally charged, such as populations, people(s), ethnic groups, or communities, depending on context.[14][15]”

 3. Du är medveten om att judehatarna använder samma myt och på lika dåliga grunder, fast om judar? Vad ger dig rätt att fastställa detta rörande alla “zigenare”?

  Om man företräder en auktoritär ultranationalism och opinionsbildar mot rasifierade grupper, då får man faktiskt finna sig i att kategoriseras som fascist eller fascistisk. Ser det ut som en gås, låter som en gås och vaggar som en gås, då får man faktiskt anta att det är en gås.

  //Elwa Ninpo — Politifonen

 4. Pingback: Så fungerar det: rasifiering | Motargument.se

 5. Utifrån wikipedias förklaring för vad “Rasifiering” innebär, så använder Fria Tider sig inte av den beskrivningen.

  Det är här tydligt du som väljer att stämpla FT så. Det FT pekar på är att zigenare kan ha en kultur som gör dem mer benägna av att gå på plundringståg, med hela familjen, då det hör till deras kultur, och inte har något med deras ras eller biologiska sammansättning att göra.

  Så återigen har Elwa gjort bort sig.

  Sen att jämföra män med kvinnor är att jämföra äpplen med päron. Det är klart att man är mindre orolig om det är en kvinna som går bakom en på en bakgata, än om det var en man. Men att sedan skillnaden kan vara så bastant beroende på vilken kultur man tillhör, säger en hel del om vad det stora problemet med det mångkulturella projektet ligger i.

 6. Pingback: Snabbkurs i bloggkritik « Politifonen

 7. Jag upprepar mig, läs Wikipedia-artikeln. Det är tydligt att du inte har gjort det.

  Fria Tider gör systematiskt så att de tillskriver godtyckligt indelade grupper inherenta (negativa) egenskaper. Det gäller allt möjligt från mörkhyade mäns förment inherenta ondska och barbari till exemplet ovan.

  Att du tycker att det är klart att man ska vara rädd för män säger väldigt mycket om vilka könsroller du är indoktrinerad med, det säger dock ingenting om vare sig män eller kvinnor. Det vore önskvärt att du granskade dina egna fördomar lite noggrannare.

  Pluralism är inte ett projekt, det är en självklarhet. Varje storstad utom möjligen Pyongyang är pluralistisk.

  //Elwa Ninpo — Politifonen

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s