Token Omar och skrifterna

Idag är det fyra år sedan Breiviks massaker och bombdåd, och extremhögerbloggaren Mohamed Omar har valt att ta upp Chattanooga-skjutningen för en vecka sedan. Den utfördes nämligen av en muslim och därför kräver Omar att andra muslimer förklarar dådet för honom samt redogör för hur de tolkar koranverser som Omar själv tror att de uppmanar…

Den inhemska terrorismen du inte ens visste finns omkring dig

De senaste femton åren har vi i Sverige fått två strafflagar som kriminaliserar terroristbrott samt rekrytering, offentlig uppmaning och utbildning till sådan brottslighet. Båda är implementationer av folkrättsliga åtaganden i nationell rätt, där det är EU och Europarådet som utfärdat de författningar som ligger till grund för dessa två lagar. Det som kriminaliseras är att…

Är asylrätten folkmordspolitik?

De senaste åren har vi sett en nynazistisk aktiviströrelse komma och gå, den så kallade mantrarörelsen. Bärande i dess strategi är ett resonemang om att migration är folkmord. Vi kommer inte här att angripa argumentationens övergripande struktur eller helhet, utan uppehålla oss något vid en central premiss, att tillåtande av migration skulle vara eller indirekt…

Min etnonationalistiska genomresa: Sd, det sminkade monstret.

DET SMINKADE MONSTRET Som ung vuxen infiltrerade jag den “etniskt medvetna rörelsen”. Då fick jag referenser till vad som av allt att döma är sanningen om de fyra ledarna i SD och deras hemliga agenda: Det sprids en felaktig uppfattning att f.d. vice ordförande i SDU, William Hahne, som i natt valdes till SD:s Stockholms-ordförande…

Rasism är bara ett kodord för arvssjukdomar

Bakgrundsinformation Ni har hört påståendet förr, antirasist är bara ett kodord för antivit. Antagandet går ut på att ickevit invandring till Europa är en folkrättslig fråga inom ramen för folkmordskonventionens stadgor. Man menar att den som tror på och försvarar utomeuropeisk immigration till vita länder gör sig skyldig till att sympatisera med ett genocidalt företag. Som vi…

Falsk triangulering: Hur man snor från vänstern.

Triangulering är, kort sammanfattat, en metod där politiska motpoler lånar, adopterar eller stjäl över partigränserna. Det är en politisk aktivitet som har som syfte att manövrera en politisk rörelse eller ett politiskt parti mot väljarkårens mittfåra, den så kallade medelpunkten eller huvudströmsuppfattningen bland väljarna. Grundtanken är att man för över specifika ståndpunkter och politiska idéer…

Hitler och den tyska kyrkan.

  Brasklapp: Med denna text föreslår vi inte på något sätt att kristendomen är antisemitisk. Texten skall ses som en undersökning av och en komparativ studie i de anspråk som gjort gällande att Hitler inspirerades av Islam. Det är likväl en analys av tredje rikets relationer till den dåvarande protestantiska kyrkan i Tyskland under ett begränsat…

Nationalsocialismen som en högeridé och varför den inte var en vänsterteori.

Det är inte sällan som man från den kontemporära högern hör påståenden om kopplingar mellan nazismen och vänsterideologi, trots att det då råder en allmänn konsensus som vidhåller att det rör sig om en högerextrem ideologi. Oftast förs tre olika typer av argument fram för denna position. Det första är kopplat till etymologi: “National-SOCIALISM” .…

Steriliseringar, Rasbiologi och Roger Sahlström

Artikeln uppdaterad 31 maj 2014, 18:20 Idag ger vi er en kommentar till en så kallad krönika av Roger Salle Sahlström. Roger Sahlström på bloggen Dispatch International har hittat till wikipediaartikeln om Statens institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet (fortsättningsvis RI). Temat som fått in honom på ämnet är följande: Sverigedemokraterna har ett förflutet de ständigt…