En granskning av docent Jan Tullbergs invandringskritik: rättsväsende, skola, sjukvård och mycket mer (del. 3)

I Politifonens granskning av Jan Tullbergs bok Låsningen har vi i tidigare artiklar tagit upp hans genomgång av Jan Ekbergs ESO-rapport Invandringen och de offentliga finanserna. Del 1 och del 2. Ekberg bedömde invandrarbefolkningens negativa påverkan på de offentliga finanserna till mellan 43,5 och 59 miljarder kronor för år 2006. Tullberg utgår i sin bok…

En granskning av Jan Tullbergs invandringskritiska bok “Låsningen”

Läs också del 2. och del 3. Den senaste tiden har ett antal ekonomiska värderingar gjorts av invandringskostnaden. De invandringskritiska opinionsbloggarna har bland annat flitig marknadsfört en bok som föreslår att invandringen är en minusaffär för Sverige. Den här artikeln tänker inte ta ställning till om den är profiterbar eller om den är en förlust. (Vi ser…

Man får inte längre fira nationaldagen på grund av invandrare?

Det florerar rätt friskt en uppfattning om att skolavslutningar i kyrkan, nationalsången och del annat skulle betraktas som omöjligt att utföra som ett resultat av för stor invandring. Det vore rasistiskt att göra det, kan man höra. Henrik Ekengren, professor i statsvetenskap, presenterar rätt intressant data om nationaldagsfirande som gjorts i en relativt färsk studie.…

Invandring och vägglöss.

Invandringskritiken tar sig uttryck i väldigt många konfigurationer. Den folkligt vedertagna infallsvinkeln är förstås den ekonomiserade argumentationen, där invandringen antingen beskrivs som räntabelt positiv eller negativ, att den när eller tär. Annan argumentation frambär vilken inverkan invandringen har på brottslighet, om den ökar brottsfrekvensen, eller minskar den. I dag tänkte vi bemöta ett som inte…

Icke-Nordeuropeiska invandrare i norsk våldtäktsstatistik.

Det framförs inte sällan att utomeuropeiska invandrare överrepresenteras i norsk våldtäktsstatistik (men även i Sverige där minst åtta av tio gärningsmän är födda i norden). Beskrivningen är heller inte sällan en påtalad anklagelse mot muslimska invandrare.  Jag låter tabellerna ur polisens våldtäktsundersökning tala för sig själva istället för att skriva något utförligt: I samtliga fall…

Hur ser Våldtäktssverige ut på riktigt? Män födda i Norden våldtar

Vi har tänkt uppehålla oss vid ett av de starkast stigmatiserade brotten för en stund, våldtäkt. Gärningen är att en person tvingar sig på en annan eller utnyttjar ett hjälplöst tillstånd (medvetslöshet, droginducerad hjälplöshet och liknande) och därvid genomför samlag eller med samlag jämförlig handling. Samlag i juridisk mening är könsumgänge i bokstavlig bemärkelse, det…