En granskning av docent Jan Tullbergs invandringskritik: rättsväsende, skola, sjukvård och mycket mer (del. 3)

I Politifonens granskning av Jan Tullbergs bok Låsningen har vi i tidigare artiklar tagit upp hans genomgång av Jan Ekbergs ESO-rapport Invandringen och de offentliga finanserna. Del 1 och del 2. Ekberg bedömde invandrarbefolkningens negativa påverkan på de offentliga finanserna till mellan 43,5 och 59 miljarder kronor för år 2006. Tullberg utgår i sin bok…

En granskning av Jan Tullbergs invandringskritiska bok “Låsningen”

Läs också del 2. och del 3. Den senaste tiden har ett antal ekonomiska värderingar gjorts av invandringskostnaden. De invandringskritiska opinionsbloggarna har bland annat flitig marknadsfört en bok som föreslår att invandringen är en minusaffär för Sverige. Den här artikeln tänker inte ta ställning till om den är profiterbar eller om den är en förlust. (Vi ser…

Man får inte längre fira nationaldagen på grund av invandrare?

Det florerar rätt friskt en uppfattning om att skolavslutningar i kyrkan, nationalsången och del annat skulle betraktas som omöjligt att utföra som ett resultat av för stor invandring. Det vore rasistiskt att göra det, kan man höra. Henrik Ekengren, professor i statsvetenskap, presenterar rätt intressant data om nationaldagsfirande som gjorts i en relativt färsk studie.…

Invandring och vägglöss.

Invandringskritiken tar sig uttryck i väldigt många konfigurationer. Den folkligt vedertagna infallsvinkeln är förstås den ekonomiserade argumentationen, där invandringen antingen beskrivs som räntabelt positiv eller negativ, att den när eller tär. Annan argumentation frambär vilken inverkan invandringen har på brottslighet, om den ökar brottsfrekvensen, eller minskar den. I dag tänkte vi bemöta ett som inte…

Icke-Nordeuropeiska invandrare i norsk våldtäktsstatistik.

Det framförs inte sällan att utomeuropeiska invandrare överrepresenteras i norsk våldtäktsstatistik (men även i Sverige där minst åtta av tio gärningsmän är födda i norden). Beskrivningen är heller inte sällan en påtalad anklagelse mot muslimska invandrare.  Jag låter tabellerna ur polisens våldtäktsundersökning tala för sig själva istället för att skriva något utförligt: I samtliga fall…

Hur ser Våldtäktssverige ut på riktigt? Män födda i Norden våldtar

Vi har tänkt uppehålla oss vid ett av de starkast stigmatiserade brotten för en stund, våldtäkt. Gärningen är att en person tvingar sig på en annan eller utnyttjar ett hjälplöst tillstånd (medvetslöshet, droginducerad hjälplöshet och liknande) och därvid genomför samlag eller med samlag jämförlig handling. Samlag i juridisk mening är könsumgänge i bokstavlig bemärkelse, det…

Kommer “svensken” att befinna sig i minoritet om 27 år? Kanske om man är kreationist.

Ni har säkert sett den: en artikel som påstås återge en verklighetsbaserad prognos över resultatet av den invandringspolitik vi tillämpar i det här landet och hur den kommer tvinga in de etniska svenskarna i minoritetsställning inom bara 27 år. Nu är ingen av Politifonens skribenter vare sig statistiker eller demografer, men det hindrar oss inte…

En Monolog om Ras: En spik i kistan för vitmaktpropagandan.

Se till att också läsa gårdagens post om vitmakt propaganda En monolog om ras Bodeker är en vit-makt-aktivist som gjort en film om rasismbegreppet. Han kallar den för A Conversation about Race och den har gjort succé inom vit-makt-miljön. Även sådana nyfascistiska bloggar som Dispatch International (som de facto har tankat upp den på sin…

Exponerat Mörkar BRÅ-Rapport

I november förra året kom BRÅ:s senaste nationella trygghetsundersökning. Bloggen Exponerat kommenterade detta med följande rubrik. “BRÅ: 58 procent av våldtäkterna begås av okänd gärningsman” Vad de menar är att rapporten skulle påstå att gärningsmannen i en så stor andel av alla våldtäkter i Sverige är okänd för offret. Vilket inte är den bokstavliga betydelsen, vilken naturligtvis…