Officiell israelisk sajt ger legitimitet åt svensk muslimhatare

Officiell israelisk sajt ger legitimitet åt svensk muslimhatare

SKMA uppmärksammade i april i år att The Coordination Forum for Countering Antisemitism (CFCA), en regeringsanknuten israelisk organisation som har till uppgift att bevaka och belysa antisemitiska yttringar, på sin webbsida lagt ut en YouTube-video som påstods beskriva kontroversen kring Omar Mustafa, men som förmedlade ett rasistiskt, antimuslimskt budskap. Efter att bl a SKMA kritiserat publiceringen tog CFCA bort filmen och meddelade att det handlade om ett misstag. Vi kan nu konstatera att CFCA på nytt publicerat material som innehåller fördomsfulla påståenden om muslimer, men även skänker legitimitet åt en antimuslimsk propagandist och publikation.

I en artikelserie om antisemitism, författad av frilansjournalisten Alex Newman och nyligen publicerad på CFCA, intervjuas bl a Ingrid Carlqvist, grundare av Tryckfrihetssällskapet och en av chefredaktörerna för Dispatch International, om antisemitismen i Malmö. Carlqvist och hennes organisation och publikation sprider grov antimuslimsk och främlingsfientlig propaganda.

I artikeln som CFCA publicerat sägs att ”analytiker” i Sverige hävdar att såväl den ”politiska klassen” som ”regeringsstödd eller -styrd media” bidragit till och sökt förminska problemet med antisemitism i Malmö.  ”Analytikern” som skribenten letat fram är Carlqvist. Hennes publikation, Dispatch International, beskrivs som ”an independent-minded news organization based in Malmo that regularly lambastes Sweden’s establishment press.” Carlqvist säger att medierna under flera år vägrade att skriva om antisemitismen, och när de väl gjorde det ”vägrade de skriva om det verkliga problemet – den stora muslimska gruppen i Malmö”. Det ledde till att människor i andra delar av Sverige ”fick intrycket att blonda svenskar stod bakom trakasserierna av judar”, förklarar Carlqvist.

CFCA återger således en text som presenterar en ökänd islamofob som en auktoritet på problemet med antisemitism i Malmö, beskriver en muslim- och främlingsfientlig publikation som en ”självständigt tänkande” och legitim nyhetsförmedlare, låter muslimhetsaren oemotsagd förklara att ”det verkliga problemet” i Malmö är ”den stora muslimska gruppen” och påstå att offren för den föregivna mediekonspirationen är ”blonda svenskar”.

Tendensen i texten tydliggörs även av rubriken på artikelseriens tredje del, “Islam rises, worldwide antisemitism surges”. Här antyds att antisemitismen ligger inbyggd i islam, att judehat per automatik följer ur islam.

Det finns all anledning att sakligt belysa och diskutera antisemitismen i vissa muslimska opinioner och bland radikala islamister – vilket också sker – men artikeln på CFCA:s webbsida gör något annat: den misstänkliggör och demoniserar muslimer som kategori och skänker legitimitet åt några av muslimhatets farligaste röster. Att CFCA återigen ger utrymme åt denna typ propaganda är djupt beklagligt och måste starkt fördömas. En ”antirasism” som ser mellan fingrarna på eller underblåser annan rasism är ingen antirasism.

Advertisements

14 thoughts on “Officiell israelisk sajt ger legitimitet åt svensk muslimhatare

 1. ” Carlqvist säger att medierna under flera år vägrade att skriva om antisemitismen, och när de väl gjorde det ”vägrade de skriva om det verkliga problemet – den stora muslimska gruppen i Malmö”. Det ledde till att människor i andra delar av Sverige ”fick intrycket att blonda svenskar stod bakom trakasserierna av judar”, förklarar Carlqvist”

  Det är ju faktiskt sant det hon säger. Den MENA-invandrartäta staden utmärker sig faktiskt så så pass mycket att Brottsförebyggande rådet var tvungna att exkludera Malmö från en del av den nationella statistiken då man kom ut med en rapport i slutet av juni – siffrorna från staden påverkade helt enkelt statistiken för mycket. Fredrik Sieradzki, ordförande i informationskommittén i Judiska församlingen i Malmö har också sagt i en intervju “-Det är uteslutande muslimer. Vi har ett problem i Malmö; att här finns muslimer som inte gillar judar. Men det är något som media väljer att förtiga. Att tala om det anses inte politiskt korrekt och man är väl rädd för att framstå som rasistisk. Men man måste ju ändå säga sanningen”

  Ett resultat av den här utvecklingen är förstås att Malmös judiska liv krymper snabbt. Församlingen hade 2 000 medlemmar på 70-talet. För tio år sedan var de 1 000. I dag är bara drygt 500 kvar. Många har lämnat staden för att flytta till Stockholm eller utomlands. Och detta beror alltså inte på att några övervintrade skinnskallar från -80 talet plötsligt blivit väldigt aktiva igen.

  En undersökning från Forum för levande historia
  och Brål visar att bland muslimer i Sverige så har 82,6 % en “helt eller
  delvis negativ syn på judar”, d v s är vad vi i dagligt tal
  kallar antisemiter.

  http://sdpartille.files.wordpress.com/2010/12/forum-for-levande-historia-2005-antisemitism.pdf

  Och då staden redan 2008 bestod av 30 % Muslimer så kan man lätt förstå den här antisemitiska utvecklingen.

  Sen så finns det faktiskt ingen sjukdomsdiagnos som kallas Islamofobi. Det är bara en term som används när argument saknas och man vill smutskasta sin meningsmotståndare i syfte att tysta debatten. Smutskastning ägnar ni er också åt när ni kallar Dispatch International för en muslim- och främlingsfientlig publikation. När det enda man faktiskt sysslar med är kritik av Islam och förd invandrings politik. Sen så förstår jag inte hur dessa påståenden skulle kunna ha något med rasism att göra ( ens om dom vore falska ) Muslimer är ju nämligen ingen ras.

 2. Hej,

  Vad menar du med att BRÅ skulle ha uteslutit Malmö ur sin statistik? Kan du hänvisa till deras rapport och specifisera. Jag sitter nämligen med rapporten här och ser inte det du skriver.

  Kort kommentar om islamofobi:

  Du är medveten om att liknande invändningar finns mot termen antisemitism bland antijudiska grupper? Man kan förstås tycka att termen inte omfattar exakt det man vill beskriva med den, precis som man skulle kunna hävda att antisemitism även borde innefatta araber och andra semiter. Traditionellt har dock fraseologin accepterats som antimuslimsk och antijudisk polemik. Är du intresserad av terminologin föreslår jag att du studerar ämnet akademiskt och kommer med ett förslag som skulle kunna ersätta den.

  Vi kan, om du så vill, beskriva det som antijudiska och antimuslimska krafter om du har problem med någon av termerna. Att däremot avfärda en relativt accepterad term som “islamofobi” mot bakgrund av att man förnekar hatbrott och polemisk propaganda mot muslimer, är per definition “islamofobi” eller “antimuslimskt” om du så vill.

  /Bruce Ali, Politifonen

 3. Jag vill att du preciserar var i Bachners rapport du hittar den uppgiften rörande muslimer. När jag söker i dokumentet hittar jag två ställen där 82,6 förekommer, inget av dem har specifikt med muslimer att göra och ingenstans i dokumentet står det “helt eller delvis negativ”.

  Jag föreslår att du kikar på lite färskare material än så där. Se sidorna 51-52 i http://www.bra.se/download/18.6b82726313f7b234a5839/1372231125966/2013_16_Hatbrott_2012.pdf, där BRÅ menar att det inte går att avgöra om det är förändrad anmälningsbenägenhet, förändringar i polisiär verksamhet, ökad utsatthet eller något annat som medfört en ökning i antalet anmälda brott med antisemitiska förtecken.

  Att du påstår dig veta bättre än BRÅ fordrar en förklaring. Arbetar du som kriminolog, sociolog eller statistiker? I sådant fall var?

  //Elwa

 4. Pingback: Ingrid Carlqvist liknar Svenska Kommittén mot Antisemitism vid judar som stöttade nazister | Politifonen

 5. Det är den rapport som säger att hatbrotten mot judar i Malmö nu är tre gånger så många som för bara ett par år sedan. Annars så är det ju givetvis svårt att se något som man exkluderat.

  Sen så kan man inte jämföra Antisemitism och Islamofobi som om det skulle vara två likartade företeelser. Som att jämföra äpplen och päron. Antisemitism är en separat fråga och skall inte blandas in i en debatt om Islamofobi. Man får inte glömma bort här att Islam är en politisk ideologi Jämförbar ned t.ex Nazism, kommunism och Fascism. Det finns ingen som använder termerna Nazifobi, Kommunistfobi eller Fascistfobi så fort någon riktar kritik mot dessa ideologier. Men när det gäller Islam så pratar man regelbundet om Islamofobi, rasism och främlingsfientlighet så fort det kommer kritik i någon form. Varför är det på detta sätt då. En av orsakerna skulle man kunna härleda till Dr Edward Said och hans bok Orientalism från 1978. Där han slog fast att all form kritik av islam var Islamofobisk, rasistisk och imperalistisk. Detta är ju givetvis en väldigt effektiv metod för att tysta kritik. Vem vill egentligen bli kallad för något av detta. Speciellt som man vet att epiteten saknar bäring. Samtidigt så gör detta att man får vissa grupper att helt okritiskt sluta upp bakom Islam och försvara ideologin till varje pris. Vem vill inte vara mot rasism och främlingsfientlighet samtidigt som man får lite godhetspoäng av den samlade PK sfären ? Det är väl också i dessa grupperingar som Islamofobi är en relativt accepterad term. men för den som kan se nyktert på det hela. Så existerar alltså inte detta sjukdomstillstånd som man kontinuerligt försöker klistra på folk.

  Teologidoktoranden Josef Edebol har sagt så här om islamofobi: ”Islamofobi är, om ordet alls måste användas, fördomar som gör att man inte kan eller vill förstå muslimska uppfattningar i allmänhet eller i en individ. Men när man väl har förstått uppfattningar, muslimska eller vilka som helst, står det var och en fritt att diskutera dem, avvisa eller anta dem – det är inte fobiskt utan ett tecken på att man överhuvudtaget förstår poängen med att någon yttrade dem i första hand.”

  Jag har inga problem med termen Antisemitism. Jag har inte ens fört frågan på tal. Ser därför inte heller något behov av att ändra detta till “antijudiska krafter”

  Rätt term för kritik av ideologin Islam bör ju givetvis vara “Islamkritisk” Inte så konstigt egentligen. Allt annat är handlar bara om att svartmåla och försöka kväsa debatten.

 6. Se sid 51 här “I det här fallet kan man exempelvis se hur de senaste
  två årens utveckling av antalet anmälda antisemitiska
  hatbrott i Malmö har påverkat kurvan för Sverige som
  helhet. I figur 7B har Skåne exkluderats från statistiken
  för riket och det kan då noteras att fram till 2010
  följer kurvan samma utveckling som i figur 7A, för att
  därefter ligga på en relativt jämn nivå”

  http://www.bra.se/download/18.6b82726313f7b234a5839/1372231125966/2013_16_Hatbrott_2012.pdf

 7. Som framgår av vad du citerat och sammanhanget i övrigt är det en illustration av hur riksstatistiken inte säger särskilt mycket utan kan påverkas i hög grad av lokala variationer, något som kulminerar i ett konstaterande av att underliggande data från det senaste decenniet inte säger något säkert om vad du påstår.

  Du citerar alltså ur en text som bestrider ditt påstående.

  //Elwa

 8. Vad man säger är att man med deras statistik här inte kan avgöra om det är förändrad anmälningsbenägenhet, förändringar i polisiär verksamhet, ökad utsatthet eller något annat som medfört en ökning i antalet anmälda brott med antisemitiska förtecken. Det är alltså brister i deras undersökning som gör att detta inte går att utläsa. Vad man däremot kan utläsa är att över
  tid kan vi se en uppåtgående trend för det antisemitiska motivet. Och är man någurlunda insatt så beror alltså inte detta på att några övervintrade skinnskallar från -80 talet plötsligt blivit aktiva igen.

 9. Elwa//

  “Jag föreslår att du kikar på den sidan och sidan innan i det dokumentet, för att sedan citera eller kopiera vad du syftar på.”

  Stod som svar till Politifonen. Men om det var riktat till mig och du behöver ett förtydligande så försöker jag väl med det

  Diagram 9″ visar en sammanslagen bedömning av antisemitism. ”Hög” =svart stapel betyder stark antisemitism. Andelen med stark antisemitism bland muslimer i Sverige är cirka 43% visar diagrammet. Den andelen är 3-4% i övriga befolkningen visar diagrammet. Samtidigt har 45% av muslimerna en ”mellan” nivå av antisemitism. Totalt är 83% mycket eller något antisemitiska, där det allvarligaste väl är den stora andelen på 43% som är mycket antisemitiska

  Hoppas det hjälpte

 10. Jag är för tillfället upptagen med annat Nils. Men tänkte att jag ska besvara dig kort ändå:

  “Det är den rapport som säger att hatbrotten mot judar i Malmö nu är tre gånger så många som för bara ett par år sedan. Annars så är det ju givetvis svårt att se något som man exkluderat.”

  Jag ser fortfarande inte var något är uteslutet eller hur din slutsatser kan vara riktiga om det inte uttryckligen finns något som stödjer att det uteslutande begås av muslimer. Referensen till rabbinen utgår från hans egna misstankar. SKulle han veta något, skulle också folk gripas. Med det sagt säger jag inte att det inte finns människor, som råkar ha muslimsk bakgrund, som utför hatbrott mot judar. Det finns det nog.

  “Sen så kan man inte jämföra Antisemitism och Islamofobi som om det skulle vara två likartade företeelser. Som att jämföra äpplen och päron. Antisemitism är en separat fråga och skall inte blandas in i en debatt om Islamofobi.”

  Du kan inte jämföra den eftersom du inte har läst in dig på hur retoriken är utformad. Det finns en ganska bred uppfattning om att muslimer t.ex. utför ett passivt-aggressivt islamiseringsövertagande (en idé som stöds av många trendsättande antimuslimska agitatorer i dag). Det skulle utan några problem gå att jämföra mot ZOG eller liknande föreställningar mot judar. Nazismen vidhöll för övrigt att judar, på grund av sin tro, aldrig någonsin skulle kunna underkasta sig någon annan lag än sin egen – och att de därför utgjorde ett säkerhetshot mot den egna nationen. Det kan man utan tvekan jämföra med muslimer som “bara kan vara lojala inför shari’ah” – en diskussion vi hade här t.ex:

  https://politifon.wordpress.com/2013/08/12/video-stephanie-bannister-one-nation-kandidat-jag-motsatter-mig-inte-islam-som-land/#comments

  Eller hur kända antimuslimska personligheter förnekar folkmord på muslimer (genom att beskylla dem för brotten som begicks emot dem):

  https://politifon.wordpress.com/2013/07/31/ingrid-carlqvist-haller-folkmordsoffer-ansvariga/

  Så även om du tycker att jämförelsen är dålig eftersom du erkänner antisemitism, är den lagill eftersom du förnekar islamofobi (muslimhat) mot liknande bakgrund som nazister skulle kunna göra med antisemitism.

  Du som för övrigt alltid länkar till diverse videoklipp, kanske skulle uppskatta den här jämförelsen mellan Robert Spencer och Julius Streicher:

  “Man får inte glömma bort här att Islam är en politisk ideologi Jämförbar ned t.ex Nazism, kommunism och Fascism. Det finns ingen som använder termerna Nazifobi, Kommunistfobi eller Fascistfobi så fort någon riktar kritik mot dessa ideologier. Men när det gäller Islam så pratar man regelbundet om Islamofobi, rasism och främlingsfientlighet så fort det kommer kritik i någon form.”

  Nu är du där igen och homogeniserar och generaliserar. Med exakt samma utgångspunkt kan vi kalla judendomen, eller delar av den, för politisk ideologi. Vi diskuterar för övrigt islam som “politisk ideologi här:

  https://politifon.wordpress.com/2013/08/02/muslimska-kvinnor-och-post-koloniala-raddningsaktioner-nar-kvinnoforakt-normaliseras/

  “Teologidoktoranden Josef Edebol har sagt så här om islamofobi: ”Islamofobi är, om ordet alls måste användas, fördomar som gör att man inte kan eller vill förstå muslimska uppfattningar i allmänhet eller i en individ. Men när man väl har förstått uppfattningar, muslimska eller vilka som helst, står det var och en fritt att diskutera dem, avvisa eller anta dem – det är inte fobiskt utan ett tecken på att man överhuvudtaget förstår poängen med att någon yttrade dem i första hand.”

  Jag ser inga problem med kritik av religion. Alla trossystem, religiösa som icke-religiösa, politiska och opolitiska, ska granskas. Problemet är att de tongivande granskarna i det här fallet, de som kommit att styra hela diskursen, är icke-experter på de områden de menar att de “kritiserar”. När man således låter personer styra “islamkritiken”, trots att de har en politiserad och utnämnd egenreligiös agenda (som fallet med den “dr” du refererade till, som talade om muslimska populationers procentnivåer som måste hållas under två procentenheter (som är genocidalretoriska argument för övrigt).

  Eller hur Robert Spencer, som tydligt allierar sig med högerextrema organisationer som BPE, och som själv tydligt medger att han är katolik och söker avancera sin egen religion genom sin “kritik” av islam, kan inte kallas saklig “religionskritik”. Jag betvivlar att Josef Edebol skulle säga något annat att säga om den saken (nu vet jag inte vem han är och jag kan garantera dig att det finns tongivande akademiker som inte håller med honom). Själv medger jag att islamofobi inte nödvändigtvis är den bästa termen att beskriva det vi diskuterar.

  Jag är också medveten om att de flesta muslimhatare inte vill se sig själv som sådana – eller inte bli avfärdade som otrovärdiga som ett resultat – och därför vill motarbeta termen – som Ali Sina t.ex. – som vill utrota islam eftersom islam inte kan reformeras (du kan bara gissa hur det skulle gå till) eller Ayan Hirsi Ali som menar att vi måste omintetgöra islam – hela islam – eftersom vi befinner oss i krig med religionen.

  Kallar du det islamkritik? Jag kallar det muslim-och islamhat.

  Bruce Ali, Politifonen

 11. Tja, det var väl ett ganska långt svar ändå. Faktiskt lite för långt och mångfasetterat för att jag skall orka bena ut och svara på allt. Men jag ser och förstår dina synpunkter . Kan till och med hålla med om en del ( finns alltid två sidor av samma mynt ) Men i stort så kan jag bara konstatera att vi har lite skilda syner på saker och ting.Men tack för att du trots tidsbrist tog dig tid att svara ändå.

  MVH Nils

 12. Tack själv Nils!

  Med vänliga hälsningar

  Ps: Jag är inte direkt tillgänglig här i bloggen de närmaste dagarna. Om du tittar till min status på “Om Politifonen” ser du att det står [Paus] bakom mitt namn. Men gjorde ett undantag i dag.

  /Bruce Ali, Politifonen

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s