Är asylrätten folkmordspolitik?

De senaste åren har vi sett en nynazistisk aktiviströrelse komma och gå, den så kallade mantrarörelsen. Bärande i dess strategi är ett resonemang om att migration är folkmord. Vi kommer inte här att angripa argumentationens övergripande struktur eller helhet, utan uppehålla oss något vid en central premiss, att tillåtande av migration skulle vara eller indirekt…

Advertisement

Rasism är bara ett kodord för arvssjukdomar

Bakgrundsinformation Ni har hört påståendet förr, antirasist är bara ett kodord för antivit. Antagandet går ut på att ickevit invandring till Europa är en folkrättslig fråga inom ramen för folkmordskonventionens stadgor. Man menar att den som tror på och försvarar utomeuropeisk immigration till vita länder gör sig skyldig till att sympatisera med ett genocidalt företag. Som vi…

Falsk triangulering: Hur man snor från vänstern.

Triangulering är, kort sammanfattat, en metod där politiska motpoler lånar, adopterar eller stjäl över partigränserna. Det är en politisk aktivitet som har som syfte att manövrera en politisk rörelse eller ett politiskt parti mot väljarkårens mittfåra, den så kallade medelpunkten eller huvudströmsuppfattningen bland väljarna. Grundtanken är att man för över specifika ståndpunkter och politiska idéer…

Hitler och den tyska kyrkan.

  Brasklapp: Med denna text föreslår vi inte på något sätt att kristendomen är antisemitisk. Texten skall ses som en undersökning av och en komparativ studie i de anspråk som gjort gällande att Hitler inspirerades av Islam. Det är likväl en analys av tredje rikets relationer till den dåvarande protestantiska kyrkan i Tyskland under ett begränsat…

Glöm och gå vidare: diskussioner om slaveriet i kollektivtrafiken

Dagens ämne är slaveriets historia och dess betydelse för nutida identitetsbildning, rasism och rasifiering. För några månader sedan åkte jag kollektivtrafik tillsammans med en kollega när en diskussion mellan oss uppstod om slaveriet. På tal kom hur ättlingar till slavarna under den transatlantiska handeln, trots att det gått tvåhundra år sedan den upphörde, fortfarande hänvisar…

Den proto-muslimska rörelsen utrotade en hel judisk stam?

Inte alltför sällan slår man på stort i debatterna kring den protomuslimska rörelsens intermezzon med konkurrerande församlingar och klaner i det dåtida Arabien. Ett förväntat och ofta diskuterat ämne är den så kallade dispyten mellan muslimerna och de judiska stammarna i Hijaz. Det anförs att Muhammed tillsammans med sina följeslagare bestraffade de judiska klanerna genom…

Multikulturen är ett folkmord på vita människor

Läs också del två i vitmaktserien vi har skrivit. Folkmord Det pågår inom vit-makt-miljön en propagandaspridning som tar formen av en folkmordsanklagelse. Påståendet är att ljushyade människor är en sammanhängande grupp, så kallade vita, och att dessa är utsatta för folkmord. Relativt ofta anförs FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av folkmord som beskrivning av…