När Sverigedemokratisk religionskritik blir konspiratorisk rasism

Malmberg

Bertil Malmberg (Sd). Foto: Åsa Furuhagen/Sveriges Radio

I Sverigedemokraternas valfrilm från 2010 hörs en röst säga: ”All politik handlar om prioriteringar. Nu har du ett val. ”, samtidigt som man ser burkaklädda kvinnor tränga sig före en gammal kvinna med rullator. Inför valet 2014 är Sverigedemokraternas tal om muslimer och det som partiet kallar för smygislamisering betydligt mer nedtonad.

I deras principprogram står det att ” Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”

Med det sagt uppstår förstås frågan om vad som får sägas om islam och muslimer inom Sverigedemokraterna?  Bertil Malmberg är Sverigedemokrat i Trosa kommun och reser runt till landets Sverigedemokrater och föreläser om islam. Malmberg har respekt med sig inom partiet och finns med på en intern lista över resurser som kan användas i partiets lokala föreningar som föreslagen föreläsare.

För P1:s program Människor och tro uppger Malmberg att syftet med föreläsningarna är att sprida kunskap om Islam och ” Bemöta den delvis förljugna bild som ges i svenska medier om Islam. Och av så kallade islamologer och religionsvetare.” Malmberg menar att islam är en totalitär ideologi och anser att islam är lika illa som nazism och fascism.  Islam var något som Malmberg började studera efter terrordådet den 11 september 2001. Studierna bygger på litteratur som är kopplad till Counterjihadrörelsen.

Islamisering och veganisering

Under en föreläsning i Jönköping säger Malmberg att ”De vill ju att vi ska vika ner oss på alla de här punkerna. Halalkött i skolan, särskilda badtider, skaka hand eller inte skaka hand och allt detta. Annat passar inte dom, det är inte bekvämt för dom, för då kan de inte infiltrera med islam.”

Att religionsfriheten i vår liberala demokrati skulle ha en effekt på våra interaktioner med andra grupper i samhället är uppenbarligen inte en politisk analys som är relevant här. Hans utvärdering är ungefär lika rimlig som att skolans valbara vegankost skulle ha inarbetats i det svenska skolschemat av radikala djupekologiska grupper med avsikt att smygveganisera ungdomen.

Sharialag i svensk domstol

På en annan föreläsning, i Stockholm, säger Malmberg att sharialagar redan praktiseras i Sverige. Och på frågan om sharialagar även kommer gälla de som inte är muslimer så svarar Malmberg att ”Om vi inte sätter ner foten väldigt snabbt så kommer det göra det när de blir tillräckligt många.” Och syftar här på när muslimerna blir tillsäckligt många i Sverige.

Politifonen har tidigare behandlat myten om shariadomstolar. Svensk lag vidhåller under vissa omständigheter att utländsk lag är rådande. Det är ett rättsområde som går under namnet internationell privaträtt. Den har som syfte att bland annat effektivisera affärsliv över nationella gränser. Lagen är inte specifikt utformad för att vara tillämplig för sharia som rättsområde. Men den kan betrakta civilrättsliga överenskommelser mellan två parter som vägledande inom ramen för utländsk lag (även för sharia-lag).

Shariahysterin är därför ogrundad.

Muslimer ljuger bra

Malmberg gör många påståenden om muslimer i sina föreläsningar. Bland annat att muslimer har rätt att ljuga. ”Lögner har de använt sen Mohammeds tid. Så det är inget nytt. Det grundas i takia. Så man förstår inte här uppe att islam inte bara är en religion, islam är egentligen mera ideologi, totalitär ideologi.” Malmberg anser alltså att det är inrotat i den islamiska kulturen att ljuga.

Vi har även behandlat mytbildningen om muslimer som lögnare. Det kan ni läsa om här, här och här.

Det behövs inga religiösa paragrafer för att bedra. Förmodligen skulle de religiösa teknikaliteterna bara komplicera saken ytterligare. När Malmberg känner för att ljuga gör han det förmodligen bäst utan några religiösa influenser.

Eurabia är verklighet

Vidare säger Malmberg ”Jag är övertygad om att en del av den här invasionen av emigranter hit, speciellt från den muslimska världen, är en del av smygande jihad. Hur många tror att riktiga flyktingar kan hosta upp 100 000 kr? Jag kan inte göra det, trots att jag inte är flykting.” Vidare menar han att ”Jag är övertygad om att det ligger oljepengar bakom det här, som en del av jihad.” Malmberg konspirerar alltså att flyktingar stöds av islamistiska rörelser, att det handlar om en strategi för att få inflytande i västvärlden.

Det är här som Malmbergs politiska analyser blir “avancerade”. När muslimer flyr från förtryck och krig skall det förstås ses som en ondskefull plan orkestrerad av typ den muslimska motsvarigheten till den populariserade konspirationsidén om Bilderberggruppen eller ZOG: muslimer med ekonomiskt och politiskt inflytande som använder sina gräsrötter lite som marionetter i kampen för det ideologiska övertagandet av Europa.

Hans antagande bottnar också i föreställningar som är närbesläktade med idén om att öppna gränser skulle medföra en tsunamivåg av fattiga människor. Enligt honom är emigration först möjlig när det finns ett visst mått av kapital med i bilden. Det kapitalet menar han är oljefinansierat av jihadister. I verkligheten är det förmodligen mycket enklare än så. Det är helt enkelt inte de fattigaste befolkningssegmenten som flyr. En ny studie visar på att fattiga länder med högre inkomstnivåer har högre utvandringsfrekvens än länder med lägre. Det är således inte från samhällets lägsta stratum som man finner den största migrationsaktiviteten.

Björn Söder håller med

Med anledning av Malmberg som rekommenderad föreläsare har P1:s program Människor och tro frågat Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder vad han anser om Malmbergs uttalanden om islam. Söder säger bland annat att ”Det är uppenbart att och bevisat att islamska företrädare från arabvärlden ser den muslimska invandringen till Europa som ett verktyg att islamifiera västvärlden”.

Visst. Det kan de få tro. Men att de delar sin migrationspolitiska analys med samma ideologiska utgångspunkt som ett antal radikala religionsinternationalister i fanatiska miljöer har förmodligen mer värde för den politiska utvärderingen än någonting annat.

Söder får frågan om man kan förena Sverigedemokraternas nolltolerans mot rasism och Malmbergs föreläsningar om muslimer och svarar att ”Utifrån det jag hört så ser jag inte att det skulle strida mot vår nolltolerans. Däremot så tycker jag att det är viktigt att man följer kommunikationsplanen som vi har antagit och att man också är noga med att man uttrycker sig nyanserat. Men det vi ser från vårt partis sida, som vi vill peka på, det är den pågående islamifieringen av det svenska samhället som vi ser som en fara. Där vi allt mer anpassar oss enligt islamiskt påbud. Och vi menar också på att islam i sin nuvarande form är oförenligt med demokrati.”

Söder säger till Sverige Radio att det inte handlar om en smygislamisering utan om en islamisering. Att den inte är osynlig utan att den är ganska synlig överallt i Sverige. Något som partiledaren Jimmie Åkesson håller med om då han anser att islam är vårt största utländska hot sedan andra världskriget.

Frågan är när kritik av en religion någonsin kan betraktas som rasism enligt Sverigedemokraterna. Trots nolltolerans verkar de ha betydligt högre i tak än någon annan. Är det etiskt försvarbart att tala om muslimer på det här sättet?  Låt oss titta i Sverigedemokraternas egna etiska riktlinjer.

Där framgår detta:

Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisktillhörighet eller etnisk bakgrund. 

De etiska riktlinjerna poängterar att det för företrädare för Sverigedemokraterna, som medlem, kandidat, förtroendevald eller anställd, medföljer ett ansvar mot partiet och mot väljarna. Därför skall alla medlemmar, kandidater, förtroendevalda och anställda i tillämpliga delar följa partiets etiska riktlinjer. Riktlinjerna skall ses som en vägledning vid etiska och moraliska avgöranden.Man menar inom partiet attAlla bör ha ingångsvärdena att vara ärliga och uppriktiga samt att tala sanning.”

Hur moraliskt försvarbart det är att beskriva muslimsk migration som en del av ett ideologiskt krig mot väst, det får ni som läsare bedöma. I vår meningen är det inte det.

 Författare: Jeni Al och Bruce Stålnacke

Advertisements

10 thoughts on “När Sverigedemokratisk religionskritik blir konspiratorisk rasism

 1. Vsd tror hsn att 100000 är svårt att skaffa? Om han säljer sin skrotbil och sin tv och har några tusenlappar i spsrkapital har hsn ju den summan

 2. Man räknar med att det nu finns ca 574 000 ( + dom som befinner sig olagligt i landet ) muslimer i landet samtidigt som tillväxttakten hela tiden ökar. Nya beräkningar visar att den årliga tillväxten av muslimer i Sverige varit 7,5 procent sedan 1998. Runt 2030 beräknas vi ha en muslimsk befolkningsandel på 10 procent.
  Säpo räknade tidigare med att 4-5% av Muslimerna i Sverige hyser radikala värderingar och uppfattningar. I klippet nedan som handlar om det Muslimska övertagandet av Europa så säger ledaren för Sharia4belgium bl.a “it’s just a matter of time” innan Muslimerna är i majoritet. Man behöver inte tro på några konspirationsteorier om att Islamiseringen är planlagd av rika oljeländer. Det räcker med att konstatera vad som faktiskt sker mitt framför våra ögon för att bli mörkrädd.

  http://victoriajackson.com/10553/muslim-takeover-europe-video

 3. Fast den analysen är ju knuten till ett ideologiskt antagande baserat på lite statistik över invandring och några religionsivrare som används för att befästa åsikterna om ett övertagande.

  Tycker du inte att det är lite märkligt att sådana slutsatser inte dras på en mer seriös nivå av riktiga statsvetenskapliga institut? Åsikten är knuten till opinionsbildande organisationer som inte förankrar sina slutsatser i riktig forskning.

  Om vi för diskussionens skull utgår ifrån att dina siffror stämmer spelar ju en tioprocentig frekvens av muslimska invånare bara en hypotetisk roll för statsformatoriska ombildningar. Det är bara ett antagande som görs mot bakgrund av några relativt bestämda idéer om hur muslimer är.

 4. Andelen Muslimer i ett land har ju givetvis betydelse för hur stor påverkan blir. Exempelvis 10% livets ordare, maranata el liknande sekt skulle ju säkert också på sitt sätt påverka ett samhälle. Effekterna blir ju dock lite olika beroende på ideologin.
  Här kan man se vad som sker i ett samhälle i takt med att just Muslimerna utgör en allt större del av befolkningen.

  Så länge som den Muslimska befolkningen ligger runt 2% i ett land. Anses dom för det mesta vara en fredsälskande minoritet som inte utgör något hot mot samhället och resten av befolkningen. Så är fallit i länder som U.S.A–Muslimer 0.6%, Australien — Muslimer 1.5%, Canada — Muslimer 1.9%, Kina — Muslimer 1.8%, Italien — Muslimer 1.5%, Norge — Muslimer 1.8%

  Vid 2% till 5%, börjar man särskilja sig från andra minoritetsgrupper. En rekrytering till radikalare Islamism från fängelser och kriminella gäng börjar uppträda. Detta sker bl.a i Danmark — Muslimer 2%, Tyskland — Muslimer 3.7%, Storbrittanien — Muslimer 2.7%, Spanien— Muslimer 4%, Thailand — Muslimer 4.6%

  Från 5% så börjar en märkbar påverkan på samhället att inträda.Exempelvis så börjar man att i olika sammanhang kräva Halalslaktad mat. Detta sker ofta genom hot och anklagelser om diskriminering och rasism, om detta inte tillmötesgås. Könsdiskriminerade badtider och speciella grillplatser är andra fenomen. Vid det här läget så börjar också krav på speciella Zoner att uppträda. Där sharialagstiftning och en Muslimsk livsstil skall gälla. Detta sker i länder som Frankrike — Muslimer 8%, Philipinerna— Muslimer 5%, Sverige — Muslimer 5%, Schweiz— Muslimer 4.3%, The Nederländerna — Muslimer 5.5%, Trinidad & Tobago — Muslimer 5.8%

  När man når 10% av befolkningen. Så börjar folkliga uppror, demonstrationer och laglösa handlingar såsom bilbränder och vandalisering att inträffa. Så fort man känner att Islam förödmjukats på något sätt någonstans i Världen.eller bara som en metod för att lokalt kräva mer rättigheter.Detta kan ses dagligen i länder som Guyana — Muslimer 10%, Indien — Muslimer 13.4%, Israel — Muslimer 16%, Kenya — Muslimer 10%, Ryssland — Muslimer 15%

  När man nått 20% av befolkningen. Så börjar militanta Jihad grupperingar att uppträda. Sporadiskt dödande och rena upplopp är vardagsmat. Nerbränningar av kyrkor och synagogor kan nu också ske utan risk. Detta kan ses exempelvis i ett land som Etiopien — Muslimer 32.8%

  Vid 40% så kan man börja räkna med rena blodbad, terrorattacker och militant krigföring. Exempel på detta är länder som Bosnien — Muslimer 40%, Chad — Muslimer 53.1%. Libanon — Muslimer 59.7%
  Från 60% kan man se rena avrättningar av icke troende. Men även av Muslimer som inte lever upp till den satta standarden. Etnisk rensning är nu en realitet. Sharia lagarna påverkar nu också den ickemuslimska befolkningen. Jizya ( en speciell skatt för otrogna ) är nu införd i många av länderna.Här har vi länder såsom Albanien — Muslimer 70%, Malaysia — Muslimer 60.4%, Qatar — Muslimer 77.5%, Sudan — Muslimer 70%

  Efter 80% Så kan man se statsstödd Jihad och rensning av icke trogna. Ofta genom rena folkmord. Målet är nu att nå 100 % inom en snar framtid. Mycket av detta kan vi se i länder som Bangladesh — Muslimer 83%, Egypten— Muslimer 90%, Gaza — Muslimer 98.7%, Indonesien — Muslimer 86.1%, Iran — Muslimer 98%, Iraq — Muslimer 97%, Jordan — Muslimer 92%, Morocco — Muslimer 98.7%, Pakistan — Muslimer 97%, Palestina — Muslimer 99%, Syrien — Muslimer 90%Tajikistan — Muslimer 90%, Turkiet — Muslimer 99.8%, Förenade Arabemiraten,— Muslimer 96%

  Vid 100% är det tänkt att fred skall råda eftersom alla nu är Muslimer. Koranen och Sharia är nu det enda man behöver rätta sig efter. Några andra alternativ finns inte. Här har vi länder såsom Afghanistan — Muslimer 100%, Saudi Arabien — Muslimer 100%, Somalia — Muslimer 100%, Yemen — Muslimer 100%

  Tyvärr så blir det aldrig någon fred och sinnesro i dom här länderna. Eftesom dom mest radikala Muslimerna hela tiden tenderar att vilja påtvinga mindre radikala Muslimer en striktare tolkning. Och om inte detta nu efterlevs. Så är även här hot och dödande en metod för att uppnå detta.

  Siffrorna kommer från boken “Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat” av Dr. Peter Hammond.

  Boken och siffrorna har några år på nacken så det finns säkert detaljer att anmärka på här och saker som kan läggas till eller där situationen eventuellt blivit bättre. Men den trend man kan utläsa av detta är ändå rätt så glasklar.

 5. Så trevligt. Då är alltså Bruce stålnacke och Bruce Ali samma person. Hade mina misstankar. Frågade faktiskt Elwa vart du tagit vägen. Men hon ville inte svara.

 6. Jag har varit i min fars hemland för första gången i mitt liv.
  Därav frånvaron.

  Vi är samma person ja.

  Med vänliga hälsningar.

 7. Problemet med islam är att den befinner sig där kristendomen var på 15-1600 talet. De blodbad som sunni-shia begår mot varandra har väl ingen motsvarighet idag i västvärlden såvitt jag vet. Med västvärldens sämsta integration, tycker jag Sverige ska vara lite mer försiktigt vad gäller immigration av muslimer.

 8. Det beror ju på var du menar. Redan på 1800-talet fanns ju en reformrörelse som bland annat förbjöd dödstraff och liknande.

  Sunni-shiakonflikterna är visserligen grundad i identitetspolitik men det är också en kamp om upplevt felfördelade resurser av statlig, ekonomisk och social makt.

 9. Pingback: Religionskritik eller rasism? | Motargument

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s