Vitstad-Brunstad

Är bloggen Det Goda Samhället gammelfascister?

Idag slänger Elwa ett avmätt litet getöga på en opinionsbildare och “gerillaledare” i den utomparlamentariska högern. I början av nittiotalet ställde ett nytt parti upp i valen, Ny Demokrati. Det hade bildats av ett par företagare, en skivbolagsägare och en koncernägande greve. Deras politiska program var hämtat från en relativt nybildad tankesmedja, Den Nya Välfärden,…

förintaregeringenochspöaallakommunanställdaochpolitiker

Den inhemska terrorismen du inte ens visste finns omkring dig

De senaste femton åren har vi i Sverige fått två strafflagar som kriminaliserar terroristbrott samt rekrytering, offentlig uppmaning och utbildning till sådan brottslighet. Båda är implementationer av folkrättsliga åtaganden i nationell rätt, där det är EU och Europarådet som utfärdat de författningar som ligger till grund för dessa två lagar. Det som kriminaliseras är att…

SVÄ

Är asylrätten folkmordspolitik?

De senaste åren har vi sett en nynazistisk aktiviströrelse komma och gå, den så kallade mantrarörelsen. Bärande i dess strategi är ett resonemang om att migration är folkmord. Vi kommer inte här att angripa argumentationens övergripande struktur eller helhet, utan uppehålla oss något vid en central premiss, att tillåtande av migration skulle vara eller indirekt…

Rasism som supermaktprincip bristfällig?

Idag vill jag kort problematisera idén om att rasism, för att den ska kunna existera, måste göra det i ett tillstånd av övermakt. Det vill säga att det för saken är avgörande att en part, en majoritetsbefolkning, har ett strukturellt övertag gentemot en annan part, en minoritet. Den idén faller kort, anser jag, eftersom den…

Fredrik

Rasist attackerar två-årigt barn på grund av hudfärg

Vi blev tipsade om en alldeles absurd diskussion där ett litet barn attackerades av en person med rötter i vitmaktrörelsen. När vi tog del av uppgifterna chockades vi av hur grovt det var och därför väljer vi att publicera bild och namn (åtminstone det uppgivna namnet på Facebook) i detta inlägg. Han kallar sig Fredrik…

Ransis

“Terrorexpert” Magnus Ranstorp kränkt när konspirationsteorier avslöjas

Idag korspostar vi en artikel från Aktuellt Fokus om den ofta anlitade “terrorexperten” Magnus Ranstorps och dennes reaktion på att vissa av hans påståenden helt enkelt inte varit riktiga. Ranstorp känner sig kränkt när hans så kallade konspirationsteorier eller sanningstummande analyser visat sig vara grundade i egna fantasier. ”Terrorexpert” kränkt när konspirationsteorier motbevisades INRIKES | Den…