Muslims in Hitler’s War

Vi har tidigare skrivit på ämnet eftersom det är ett populärt angrepp för efterkrigstidens ideologiska brunarv att sammanföra muslimer med nationalsocialister. Man gillar till exempel att peka på ett bosniskt SS-förband som ett genomgående islamiskt företag som i essens reflekterar hela den muslimska världen under andra världskriget. Detta trots att alltså miljoner muslimer stred  på…

Kent Ekeroth kräver att en svensk myndighet ska strunta i lagen

Sommaren 2013 utredde Migrationsverket tillståndet i Syrien och fattade i september samma år beslut om att permanent uppehållstillstånd ska ges till personer som flyr ifrån landet till Sverige. Vi publicerade i samband med detta en redogörelse för gällande rätt och hur beslutet fattats samt varför den här regeln finns. Nu har Kent Ekeroth anmält Migrationsverket…

Nazist drömmer knektlegioner mot invandrare

Vi befinner oss i tider när statsvåld riktas mot migranter som vill ta sig till trygghet i Europa och hundratals attacker mot flyktingar och nedbränningar av flyktingläger äger rum i Tyskland, svenska nazistiska opinionsbildare som hetsar fram förföljelser av invandrare. Samtidigt sitter vitmaktaktörer på gräsrotsnivå och tankeonanerar till föreställningar om knecktförband att ansluta sig till…

När opinionsbildare kapitaliserar på terror

Inom loppet av två dagar har en känd opinionsbildare ur det sverigedemokratiska lägret sökt utnyttja två händelser den senaste veckan för att avancera sina politiska övertygelser. Det är i och för sig inte problematiskt i sig. Stora rubriker kan få omvälvande politiska konsekvenser, som att förövade terrorbrott genererar rädsla hos befolkningarna i de länder som…

Behrang Kianzad diskvalificerad, men inte i sak

Sedan debatten i SVT Debatt om fundamentalism i förorten har en del sagts om en participant. Bland annat har Tino uppmärksammat det i sin blogg att Behrang Kianzads deltagande i diskussionen var att likna vid ett rabiat utbrott. Den allmänna attityden i sociala medier tycks reflektera samma sak, att Kianzad framstod som en mycket arrogant…