Fackets antirasistiska misslyckande sammanfattat i en bild

Igår publicerade vi en obearbetad och ilsken text apropå att den nyfascistiska rörelsen nu dammar av både Bevara Sverige Svenskt och Ultima Thule. Den inleddes med en “TW:”, ett rent stilistiskt beslut för att parera att texten innehåller skrivningar som är rätt grova och som tagna ur sitt sammanhang skulle se tämligen komprometterande ut, där…

Om den sverigedemokratiska exceptionalismen

För ett par veckor sedan försökte en SD-företrädare göra en bokning på en restaurang, som i sin tur inte ansåg att det var förenligt med deras företagskultur att göra affärer med Sverigedemokraterna som partiorganisation. Det följdes omedelbart av obehagliga och eventuellt kriminella påtryckningar från sverigedemokratiska aktivister, av det gamla vanliga slaget. Aggressiva och hotfulla meddelanden…

Token Omar och skrifterna

Idag är det fyra år sedan Breiviks massaker och bombdåd, och extremhögerbloggaren Mohamed Omar har valt att ta upp Chattanooga-skjutningen för en vecka sedan. Den utfördes nämligen av en muslim och därför kräver Omar att andra muslimer förklarar dådet för honom samt redogör för hur de tolkar koranverser som Omar själv tror att de uppmanar…

Vad handlar nyfascisternas Pride om?

Jan Sjunnesson och Avpixlat-anknutna har i dagarna annonserat att de avser besöka förorterna kring Järvafältet i Stockholm, för att där manifestera för HBTQ-personers intressen och rättigheter med en egen alternativ Pride-parad. Det är sannolikt att den är ett svar på tidigare års portningar från ordinarie Stockholm Pride, men ännu så länge är det inte något…

Är bloggen Det Goda Samhället gammelfascister?

Idag slänger Elwa ett avmätt litet getöga på en opinionsbildare och “gerillaledare” i den utomparlamentariska högern. I början av nittiotalet ställde ett nytt parti upp i valen, Ny Demokrati. Det hade bildats av ett par företagare, en skivbolagsägare och en koncernägande greve. Deras politiska program var hämtat från en relativt nybildad tankesmedja, Den Nya Välfärden,…

Den inhemska terrorismen du inte ens visste finns omkring dig

De senaste femton åren har vi i Sverige fått två strafflagar som kriminaliserar terroristbrott samt rekrytering, offentlig uppmaning och utbildning till sådan brottslighet. Båda är implementationer av folkrättsliga åtaganden i nationell rätt, där det är EU och Europarådet som utfärdat de författningar som ligger till grund för dessa två lagar. Det som kriminaliseras är att…

Är asylrätten folkmordspolitik?

De senaste åren har vi sett en nynazistisk aktiviströrelse komma och gå, den så kallade mantrarörelsen. Bärande i dess strategi är ett resonemang om att migration är folkmord. Vi kommer inte här att angripa argumentationens övergripande struktur eller helhet, utan uppehålla oss något vid en central premiss, att tillåtande av migration skulle vara eller indirekt…