Ultima Thule talar ut, vill ha mer nazism i SD

TW: Vi använder en del osmaklig rasterminologi i den här artikeln. I dagarna har det gamla nasserockbandet Ultima Thule gjort en liten comeback efter ett par år i ishinken. Det har föranlett en och annan kritisk artikel, vilka i stort är ganska ointressanta eftersom de typiskt sett behandlar huruvida de var ett nasseband eller ej…

Advertisement

Om den sverigedemokratiska exceptionalismen

För ett par veckor sedan försökte en SD-företrädare göra en bokning på en restaurang, som i sin tur inte ansåg att det var förenligt med deras företagskultur att göra affärer med Sverigedemokraterna som partiorganisation. Det följdes omedelbart av obehagliga och eventuellt kriminella påtryckningar från sverigedemokratiska aktivister, av det gamla vanliga slaget. Aggressiva och hotfulla meddelanden…

Vad handlar nyfascisternas Pride om?

Jan Sjunnesson och Avpixlat-anknutna har i dagarna annonserat att de avser besöka förorterna kring Järvafältet i Stockholm, för att där manifestera för HBTQ-personers intressen och rättigheter med en egen alternativ Pride-parad. Det är sannolikt att den är ett svar på tidigare års portningar från ordinarie Stockholm Pride, men ännu så länge är det inte något…