Norrköpingspolitiker kräver åsiktsregistrering

I november hålls Sverigedemokraternas landsdagar, deras högsta beslutande organ. Dit kan medlemmarna skicka motioner som sedan partiet tar ställning till. Norrköpingspolitikern och den lokale ordföranden för SD Mikael Strandman har skickat in en motion där han föreslår att partiet ska driva linjen att public service-bolagens journalister ska kvoteras efter partisympatier och det senaste riksdagsvalets resultat.…

Kent Ekeroth kräver att en svensk myndighet ska strunta i lagen

Sommaren 2013 utredde Migrationsverket tillståndet i Syrien och fattade i september samma år beslut om att permanent uppehållstillstånd ska ges till personer som flyr ifrån landet till Sverige. Vi publicerade i samband med detta en redogörelse för gällande rätt och hur beslutet fattats samt varför den här regeln finns. Nu har Kent Ekeroth anmält Migrationsverket…

Hur ser Våldtäktssverige ut på riktigt? Män födda i Norden våldtar

Vi har tänkt uppehålla oss vid ett av de starkast stigmatiserade brotten för en stund, våldtäkt. Gärningen är att en person tvingar sig på en annan eller utnyttjar ett hjälplöst tillstånd (medvetslöshet, droginducerad hjälplöshet och liknande) och därvid genomför samlag eller med samlag jämförlig handling. Samlag i juridisk mening är könsumgänge i bokstavlig bemärkelse, det…