Kent Ekeroth kräver att en svensk myndighet ska strunta i lagen

Sommaren 2013 utredde Migrationsverket tillståndet i Syrien och fattade i september samma år beslut om att permanent uppehållstillstånd ska ges till personer som flyr ifrån landet till Sverige. Vi publicerade i samband med detta en redogörelse för gällande rätt och hur beslutet fattats samt varför den här regeln finns.

Spänning

Nu har Kent Ekeroth anmält Migrationsverket till Justitieombudsmannen på grund av det beslutet. Enligt Aftonbladet motiverar han det så här:

Till Aftonbladet säger Ekeroth att anmälan inte bara handlar om beslutet som rörde Syrien.
– Det är den allmänna hållningen att man ska släppa in alla i hela världen hit. Man gör ingenting för att minska inflödet till Sverige trots att man hela tiden överskrider budgeten som riksdagen har klubbat. De bryr sig inte om den utan vill bara ha mer pengar.
Varför kommer din anmälan nu, två år efter Migrationsverkets beslut?
– Den borde ha kommit redan 2013 egentligen. Jag borde ha lämnat in den redan då, kanske även tidigare. Men nu fortsätter vansinnet och Migrationsverket gör ingenting för att förändra det. De hade kunnat använda temporära uppehållstillstånd, individuella prövningar och infört ålderstester så att volymerna skulle minska.

Kent Ekeroth säger alltså att han förväntar sig att Migrationsverket ska lyda Sverigedemokraterna istället för vad riksdag och regering har beslutat, samt att han förväntar sig att JO straffar Migrationsverket för att det inte gör detta.

I själva verket är det så att om Migrationsverket istället för att följa vad riksdag och regering beslutat väljer att ansluta sig till den sverigedemokratiska cirkusen, då kan det bli föremål för utredning och tillsägelse från JO (och förmodligen i förlängningen EU-domstolen och Europadomstolen). Sverige försöker nämligen vara en anständig rättsstat, våra myndigheter får inte utöva makt utan att ha stöd i lag eller annan författning.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Så står det i regeringsformens inledande paragraf. Det är grundläggande för det svenska statsskicket. Om Migrationsverket frångår vad gällande författningar säger är det en skandal. Kent Ekeroth är antingen en idiot som efter fem års arbete i riksdagen inte lärt sig vilka regler han har att förhålla sig till som lagstiftare, eller så är syftet med JO-anmälan något annat.

Om det är så att Ekeroth är en idiot, så är han en farlig idiot, eftersom han är en av landets tyngsta makthavare. Han har folkets mandat att stifta lag. Den processen och varför den finns samt att myndigheterna lyder den och inte partipolitiska särintressen borde han ha uppfattat efter ett halv decennium av heltidsarbete med exakt detta på skattebetalarnas bekostnad. Du och jag och alla vi tillsammans har betalat honom för att han ska arbeta heltid med att stifta lag, och han kanske inte fattar att det är hans jobb, det är svårt att avgöra.

Det andra alternativet är kanske mer sannolikt, exempelvis kan de vilja dölja att deras skuggbudget är ett amatörmässigt hafsverk (igen; de kanske är idioter iallafall) eller ta fokus från att partitoppen är inblandad i skumraskaffärer och bolagsfiffel. I sådant fall vore det nog bättre att släppa ut Ekeroth på krogen istället för att låta honom skriva handlingar som sedan diarieförs och bevaras för framtiden.

//Elwa Ninpo — Politifonen