Kent Ekeroth kräver att en svensk myndighet ska strunta i lagen

Sommaren 2013 utredde Migrationsverket tillståndet i Syrien och fattade i september samma år beslut om att permanent uppehållstillstånd ska ges till personer som flyr ifrån landet till Sverige. Vi publicerade i samband med detta en redogörelse för gällande rätt och hur beslutet fattats samt varför den här regeln finns. Nu har Kent Ekeroth anmält Migrationsverket…

Varför får syrier PUT?

På sistone har det upprört en del politiska debattörer, riksdagsledamöter och andra att syrier rutinmässigt framöver kommer att kunna erhålla permanent uppehållstillstånd istället för treårigt tidsbestämt uppehållstillstånd. Det har ackompanjerats av allehanda märkliga utspel om att tjänstemän, politiker och andra borde avgå, eller värre. Med anledning av detta följer en kort sammanfattning av rättsläget och…

Sven Otto Littorin, Patrik Brinkmann och Extremhögern.

Det är givetvis oerhört svårt att  försöka dra några slutsatser om eventuella kopplingar mellan Alliansen och Europas extremhöger. Förmodligen går det inte om man vill behålla trovärdigheten. Däremot kan det sägas att den nyhet, som trots sin datering, fortfarande får det att baxna i tankevalvet, över det karriärdrag den fd. moderate arbetsmarknadsministern, Sven Otto Littorin…