Fackets antirasistiska misslyckande sammanfattat i en bild

Igår publicerade vi en obearbetad och ilsken text apropå att den nyfascistiska rörelsen nu dammar av både Bevara Sverige Svenskt och Ultima Thule. Den inleddes med en “TW:”, ett rent stilistiskt beslut för att parera att texten innehåller skrivningar som är rätt grova och som tagna ur sitt sammanhang skulle se tämligen komprometterande ut, där Elwa svänger sig med ett öppet rasistiskt språkbruk.

HenkoFördomer

Henrik Johansson från Interasistmen.se uttalar sig.

Idag bjuder fackföreningsrörelsens förment antirasistiske galjonsfigur Henrik Johansson, eller henko123 som han själv valt att kalla sig, på ett summariskt fördömande av artikeln i sin helhet apropå detta. För den som följt honom ett tag är det välkänt att han likt den mer radikala högern har triggervarningar som ett rött skynke, innehållsdeklarationer är alltid fel och obehagliga texters obehaglighet ska alltid maximeras. Detta är något som han med stor frenesi använt för att bränna rikligt med broar, oklart varför, men så är det.

Han har också under lång tid fått kritik för sin okänsliga stil gentemot identitetspolitiskt färgad antirasism samt kvinnor som ifrågasätter honom och hans idéer.

Samtidigt som LO-kollektivet blöder väljare till SD och det är välkänt att tidigare industri- och bruksorter med en majoritetssvensk befolkning sviker henko123s parti och fackliga rörelse väljer han alltså att kackla på om hur ‘rasifierad’ är ett svårt och meningslöst begrepp samt att ‘triggervarningar’ är det mest motbjudande som någon kommit på sedan… ja, det är lite oklart men det lär väl vara i paritet med, nästan lika allvarligt som, folkmordet i Rwanda eftersom den där pareringen vi gjorde slog igenom innehållet i sin helhet och framkallade det där fördömandet.

Det har för oss stått klart länge att varken ytlig kvasijournalistik på någon blogg eller föredragsturnéer bland redan övertygade fackmedlemmar kommer att hjälpa henko123 och hans arbetarrörelsefront till några nämnvärda antirasistiska framgångar. Siffrorna från verkligheten är också brutalt övertygande om detta.

I maj hade SD 26 % av väljarstödet i LO-kollektivet, S så lite som 36 %, förmodligen ser det värre ut nu. Det här är på henko123s samvete, och på hans kollegors.

De har inte förmått presentera en politik och en organisation som fångar upp majoritetssvenskar. Istället går de till SD, och facit är helt enkelt att det aldrig har varit sämre ställt för vänsteropinion i de stora socialdemokratiska fackförbunden än vad det är idag. Post IRM, så att säga.

Trots bloggandet, trots föredragshållandet, trots att henko123 är mycket aktiv i sociala medier.

En förklaring kan ligga i att fackföreningsrörelsen själv går ut och hårdalienerar den grupp som redan tröttnat på den och medger i undersökningar att det är SD som får rösten om det är val. En förklaring kan också ligga i att förment antirasistiska profiler som henko123 väljer att inte bara alienera dem utan också angriper den mer teoretiserande förortsantirasismen med sitt snack om lokalorganisering utan arbetarrörelsens assistans, rasifieringsprocesser, triggervarningar och intersektionella analyser. Istället för att utveckla en strategi för att fånga upp båda grupperna låter de henko123 bränna broar och hoppas på metoder som bevisligen är undermåliga och mest ett predikande för en redan övertygad (och förmodligen i huvudsak majoritetssvensk) kör.

Alltmedan stämningen mellan nya arbetarklassvenskar och gamla hårdnar.

Om det ändå var så att henko123 et consortes gjorde vad arbetarrörelsen tidigare har gjort, snackat klass och förklarat att såväl rasifierat förortsprekariat som nedlagda bruksortens majoritetssvenskar har gemensamma intressen. Det är i den änden antirasistiskt arbete från fackligt håll bör börja, i klassanalys.

Att det förkastas av ledande företrädare, till förmån för alarmistisk begreppshygien à la borgerliga ledarsidor, är svårt att förstå som något annat än att organisationen i tysthet anslutit sig till högerns ideologisfär.

Än så länge har inte något socialdemokratiskt parti i Europa lyckats särskilt väl på det här området och det är synd att Sverige inte kan vara ett föregångsland istället för ännu ett exempel i raden när det gäller nyfascistisk nystart i både fackliga och politiska sammanhang.

I förbifarten kan det också nämnas att en del kommentarer som tillåts få utrymme på henko123s privata facebooksida lika gärna skulle kunna vara taget ur ett kommentarsfält med sverigedemokrater som gråter över hur illa det är att inte få benämna etnicitet som en kriminogen faktor.

Nåväl. Vi får nog tillfälle att titta närmre på henko123 och hans verksamhet längre fram, om inte annat när det nästa gång kommer siffror på hur väl hans antirasism fungerar.

Fördömandet var således droppen. Likväl var en del stöd till henko123 i ett kommentarsfält droppar för en del av oss. Vi har i anledning av detta avslutat ett par lågintensiva samarbeten och den lojalitet från oss som fanns att hämta i dessa investerar vi hädanefter i något annat.

//Redaktionen — Politifonen

Advertisement