Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping har havererat

Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping spårar ur fullständigt och visar sig helt okunnig i såväl bakverkets som den svenska slavhandelns historia. I detta profilerar han sig som ett korkat alternativ till “PK-maffian”, denna obehagliga sanningsutövarorganisation.

Spänning

Han säger:

Vi har väl för helvete aldrig haft slavar i Sverige. Dessutom är ordet ett gammalt folklig benämning som överhuvudtaget inte har med rasism. Akademiska dumhuvuden finns det gott om..

Historielösheten är påträngande. Här är en folkvald kommunledare som inte känner till trälarna, och som antingen ägnar sig åt hårklyveri när det gäller svenskt deltagande i den transatlantiska slavhandeln (vi hade ingen slavindustri på hemmaplan efter trettonhundratalet) eller inte känner till det överhuvudtaget trots att det varit massmedialt uppmärksammat under året som gått. Det är ett ämne som Herman Lindqvist återkommit till som kolumnist i Aftonbladet, där vi kan hämta ett exempel på vad negerbegreppet betytt i historisk svenska:

Den siste svenske kyrkoherden på ön Carl Adolf Carlsson skrev att ”negern sådan jag i Västindien haft tillfälle att observera honom är knappt till hälften människa; resten är apa och tiger.”
Till och med djuren skyr dem, påstod kyrkoherden – därför kan ”negrer utan problem bada i hajrika vatten. Negern är såsom slav ödmjuk och ofta trogen sin herre, men såsom fri är han den övermodigaste och egenkäraste varelse på jorden.”

Att det inte skulle vara ett begrepp ur en rasistisk terminologi är helt enkelt inte sant och det är förvånande att en politisk ledare utanför den nyfascistiska sekten påstår något annat.

Med tanke på att det svenska kungahuset var drivande i verksamheten är det svårt att se det som att Sverige varit oskyldigt på så vis som den socialdemokratiske kommunstyrelseordföranden vill påskina. Det var drottning Kristina som tillsammans med företagaren Louis de Geer startade Svenska Afrikanska Kompaniet vid mitten på sextonhundratalet, efter att de Geer varit i Västafrika och sonderat terrängen för svenskt kolonialföretagande där. Vid hemkomsten hade han med fyra slavar som han gav till Axel Oxenstierna, så dessutom har slavhållande förekommit på svenskt territorium, om än inte i industriell skala (sedan trälinstitutet avskaffades). Den kolonin blev kortlivad, men föranledde bland annat ett krig mot Danmark och kan knappast ses som helt obetydlig. Drottning Kristina, Axel Oxenstierna och Karl X Gustav är också namn som de flesta som gått i svensk grundskola kommit i kontakt med, så det är inte heller obskyr historia utan stormaktstiden, ett huvudsakligt tema i svensk historieskrivning.

Från slutet på sjuttonhundratalet och nästan ett sekel framåt hade Sverige sedan en västindisk koloni där det fanns slavindustri, det är på den kolonin kyrkoherden ovan var verksam och lärde sig allt han visste om ‘negrer’. Gustav III blev rik på sitt delägarskap i det företagandet, och han är inte heller en doldis, om vi säger så.

Vad gäller bakverket synes han också leva i märkliga vanföreställningar när han påstår att det är en gammal folklig benämning han begagnar sig av. Själva bakverket är inte särskilt gammalt utan kan spåras till femtio-sextiotal och den specifika benämningen verkar inte ha etablerats allmänt förrän på sjuttiotalet. Det är som att säga att den era av liberal och nyliberal ekonomisk politik som tar fart från sjuttiotalets början är gammal, alltså helt befängt.

Dock, detta med korrekt historieskrivning är enligt KSO:n själv något som “dumhuvuden” håller på med, akademiker som “inte kan läsa innantill” och oförmögna till “det praktiska livet” ägnar sig helt åt “det teoretiska godset”. Vad nu det ska betyda. Klart är iallafall att de sysslar med grov organiserad brottslighet eller därmed jämförliga handlingar, alltså maffiaverksamhet, eller som han säger till Aftonbladet på fråga om vad han menar med “PK-maffia”:

Personer i samhället som anser sig vara utövare av sanningen.

Han preciserar sig sedan och menar att dessa kriminellt teoretiska sanningsutövarakademiker är “extremvänster” eller “andra extremister”, något som han också vill understryka att statsminister Stefan Löfven inte är trots att han avstår från att begagna sig av rasbiologiskt belastad konditoriterminologi.

Med den här mycket märkliga verklighetsuppfattningen är det konstigt att han lyckats erhålla en sådan maktposition som han har. Rimligen bör Socialdemokraterna kräva att han avgår och lämnar partiet omgående.

//Elwa Ninpo — Politifon