Behrang Kianzad diskvalificerad, men inte i sak

Kianzad

Stillbild, SVT debatt

Sedan debatten i SVT Debatt om fundamentalism i förorten har en del sagts om en participant. Bland annat har Tino uppmärksammat det i sin blogg att Behrang Kianzads deltagande i diskussionen var att likna vid ett rabiat utbrott.

Den allmänna attityden i sociala medier tycks reflektera samma sak, att Kianzad framstod som en mycket arrogant och ohyfsad debattör.

Det måste således medges att Kianzad agerade opassande i sammanhanget, att hans val av angrepp diskvalificerade honom som debattör.

Det är dock inte detsamma som att säga att Kianzad hade fel i sak (vi tar dock inte ställning till det eftersom det är upp till honom att styrka sina påståenden).

Detta skrivs eftersom Kianzads diskvalificering som debattör kommit att kapitaliseras på av oseriösa opinionsbildare på gräsrotsnivå som i olika forum på internet insinuerar att hans bristande etikett gav honom fel i sakfråga, att hans amatörmässiga affektreaktioner diskvalificerade argumenten som lades fram.

Det är i sig ett informellt felslut, ett såkallat fallacistiskt felslut. Kianzad kan ha rätt, även om han uttrycker sig på ett retoriskt felaktigt vis eller om han inte följer formell debattsed.

Kianzad och Tino speglar varandra?

Vad gäller Tino gjordes en poäng av en juridikstudent om Tinos invändningar med Kianzads debattstil, att Tino inte finner sig i position att referera till andras debattsätt som klandervärdiga när Tino Sanandaji själv gjort sig känd för att hänge sig åt samma sak. Som när han i en debatt med folkpartisten Jasenko Selimovic ifrågasatte den senares skyddsrättsliga grunder med vilka Selimovic skall ha tagit sig till Sverige med.

Sådana angrepp är förstås helt av banan irrelevanta, men tar inte udden av Tinos övriga argumentation. När vi i fortsättningen avser kritisera Behrang, Sanandaji eller någon annan, är det värt att ha i åtanke.

Avslutningsvis

Som avslutning vill vi säga detta, det kanske mest uppseendeväckande i debatten om man bortser från debattstilen, att Behrang Kianzad menade att Ungdomsstyrelsens undersökning som föreslår att uppemot sjuttiotusen personer i Sverige lever med upplevda begränsningar i förhållande till äktenskap, Gift mot sin vilja, var felaktig. Vi inväntar hans styrkande av det påståendet med intresse, med tanke på att åtminstone en person som är ansluten till den befinner sig på den islamkritiska högerflanken.
/Benjamin Calogero