Varför kritisera Motavvas men inte Dawkins?

Jag vill börja med att säga att den här artikeln inte är ämnad att såga humanisterna eller humanistbloggen som helhet. Även om den nyateistiska rörelsen haft problem med ett antal drivande personers framställningar av religiös verksamhet eller religion, kan jag inte skriva under på att saklig religionskritik är negativ. Tvärtom är den viktig för dialog, för progress och för förståelsen av vetenskap. Den här artikeln har däremot för avsikt att, med konsekvent saklighet, kritisera ett specifikt inlägg skrivet av humanistbloggens författare Ulf Gustafsson. I relation till att samhällsdebattören Hanna Gadban utsågs som kandidat för Södertörns Alumnipris, svarade Humanistbloggen att kritiken mot Gadban, i grunden handlade om en kamp om den muslimska identiteten. Man framförde då att

Det pågår en kamp om den muslimska identiteten i Sverige, vem kan räknas som en “sann muslim”. Eller rättare sagt, kampen är redan vunnen av dem som vill se “muslim” som en tydlig och visuellt väldefinierad kategori. De som kvarstår är vissa skärmytslingar, vilka uppstår när någon bryter mot denna norm. Det senaste exemplet är en kampanj mot Hanna Gadban, lärare och debattör, som definierar sig som feministisk muslim.

Gustafsson har förmodligen rätt. Det finns de som söker patentbelägga muslim-skapet och det finns säkert de som öppet menar att hon inte är muslim. För mig är det inte väsentligt. Hon får kalla sig troende muslim, ateistisk muslim eller muslimsk feminist om hon vill och jag tänker inte definiera hennes identitet åt henne. Det klarar hon bäst själv. Mehrtab Motavvas [Edit: och medskribent Ida Dzanovic], upphovsmannen till Hannadebaclet, som själv är ateist och som tidigare varit medlem i humanisterna (och som svar på min förfrågan nämner att hon ämnar uppta sitt medlemskap där “…beroende på hur välkommen [hon] är att fortsätta vara medlem i organisationen som antirasist och feminist“, har heller inte sådana ambitioner. Jag kunde nämligen inte hitta en enda artikel skriven av henne där hon uttryckligen menar att Gadbans muslimska identitet är falsk. Inte heller fann jag något där hon själv menar att den muslimska identiteten måste följa specifika riktlinjer för att kunna betraktas som fiqh-enliga.

För min egen del finner jag det däremot märkligt att Gadban, som specifikt kallar sig muslimsk feminist, aldrig i sina texter refererar till någon diskursbärande muslimsk feminist. Eftersom jag håller mig ajour med ämnet, anser jag att det antingen har att göra med att hon inte studerar det området själv, eller att hon helt enkelt inte vill uppmärksamma individer som Mernissi, Barlas, Ahmed eller Wadud, som alla är normöverskridande muslimska feminister, eftersom de inte delar hennes uppfattningar. När man rör sig i ett så specifikt ämnesområde är det således, om de facto inte avhängande, viktigt att man faktiskt refererar till de akademiker som forskar eller skriver feministspecificerad litteratur med islamorienterad infallsvinkel. Har hon någon annan anledning än så, är den i vilket fall outtalad och det kanske hon, som samhällsdebattör, bör klargöra.

Det skulle kunna jämföras med att ett humanistprojekt (som humanistbloggen) aldrig refererar till någon av nyateismens fyra ryttare eller några andra diskursformativa karaktärer inom fältet. Ni förstår säkert var jag vill komma med argumentet.

Vidare skriver Gustafsson:

En representant för partiet Feministiskt initiativ (FI) anser utmärkelsen till Gadban är ett exempel på att islamofobi accepteras och detta spinner sedan en muslimsk organisation vidare på. Men vad skrev egentligen Hanna Gadban om slöjan? I mars i år skriver hon på Newsmill om att barn påtvingas bära slöja

Jag vet inte om Gadban har för avsikt att reproducera islamofobisk retorik eller om hon argumenterar efter en sån övertygelse. Vad jag däremot kan se, är att hennes uttalanden lockar till sig sympatisörer av fascistoid övertygelse. En av hennes sympatisörer, Jan Sjunnesson, som bland annat skriver för den antimuslimska nättidningen Dispatch International, var en av de mer pådrivande personerna i spridningen av den petition som gav uttryck för stöd till Hanna Gadban. För de som inte känner till honom kan det nämnas att Sjunnesson utvecklat ett bedömningssystem varefter invandrare kan inordnas. Det är ett klassificeringssystem där invandrare efter bedömning indelas om fyra kategorier. I samma tråd finner vi inte bara Gadban själv, som menar att hon gärna ingrupperar sig i kategori d.) i Sjunnessons lista, men även en högt uppsatt individ i Swedish Defense League. SDL gick för övrigt också ut med officiellt stöd till Gadban:

SwedishDLStöd

Gustafsson frågar sig också varför Motavvas inte kritiserar SUM (Sveriges Unga Muslimer). Han skriver (klamrarna i texten representerar text som jag själv uteslutit):

Motståndet mot Hanna Gadban handlar istället om att hon representerar en komplett annorlunda muslimsk identitet än den Sveriges Unga Muslimer (SUM) och Feministiskt initiativ förespråkar. […] …SUM vill representera alla unga muslimer i Sverige. […] Deras kvinnosyn är så komplicerad att det behövs 32000 tecken att beskriva den. Feminism (att det skall råda likställighet mellan kvinnor och män) ingår inte i den och inget som liknar FI:s feministiska politik. SUM:s kvinnosyn bygger istället helt på det Jamal Badawi skrivit om islams kvinnosyn och Badawis största inspirationskälla är Hasan Al-Banna, grundare av Muslimska Brödraskapet.

Jag vet inte varför Motavvas artikel som handlar om Gadban skulle behöva kritisera SUM. Huruvida anklagelsen om F! förespråkar den muslimska organisationens förhållning till kvinnofrågor får stå för honom själv. Jag kan i vart fall inte hitta någonting på hela webbplatsen som återger en så binär uppfattning. Gustafssons påstående är snarare ett logiskt felslut eftersom han påstår att ett ställningstagande i en fråga, per automatik innebär en representation av dess spegelvända motsatta. Nu talar jag inte för Feministiskt Initiativ eller för Motavvas, men om Gustafsson tänker hålla dem ansvariga och representativa för SUM, är det väl inte långdraget att med samma måttstock hålla Gadban ansvarig för vilka som sympatiserar med henne (personer som hon därtill har öppen kontakt med) som det skulle vara för oss att påstå att Gustafsson skulle representera Richard Dawkins islamfientliga inställning eftersom jag inte kan se att han öppet tar avstånd från sådant.

/Bruce Ali

21 thoughts on “Varför kritisera Motavvas men inte Dawkins?

 1. Hej!
  Låt mig först säga att jag skulle kunnat kritisera Dawkins mera för att hans onyanserade behandling av islam än jag gjort. Mitt enda försvar till att jag inte gjort detta är att andra redan gjort det bättre än jag skulle kunna göra det. Mitt bidrag har då varit att uppmärksamma på rimlig och relevant kritik, t.ex. den som återfinns i denna artikel: http://www.independent.co.uk/voices/comment/not-in-our-name-dawkins-dresses-up-bigotry-as-nonbelief–he-cannot-be-left-to-represent-atheists-8754183.html
  Nyligen har jag dock kritiserat Stephen Fry för hans försvar av Dawkins. Ett försvar där han uttrycker sig på ett liknande olämpliga sätt som Dawkins har gjort: http://humanistbloggen.blogspot.se/2013/09/en-valdsamtsjalvmordsbenagnahatfylldamo.html

  Återkommer med flera kommentarer till det ni skrivit lite senare.
  /Ulf Gustafsson

 2. Hej, Ulf Gustafsson,

  Får jag fråga varför du anser att jag ska avstånd ifrån just Sveriges Unga Muslimer? Mina två debattartiklar handlade om Södertörns högskolas prisutdelning till Hanna Gadban, inte SUM. Vad har de med saken att göra? Och är jag automatiskt skyldig att kritisera varenda muslimsk organisation som existerar på jordklotet för att jag är en svensk medborgare med utländskt påbrå? Jag är inte muslim, utan ateist. Jag är inte med i någon muslimsk organisation, utan sitter som suppleant i Feministiskt initiativs valberedning.

  Min far var muslim, min mor är kristen och många i min släkt identifierar sig som zoroastrianer. Själv har jag i flera år betraktat mig som tibetansk buddhist. Betyder det att jag är skyldig att kritisera samtliga religiösa organisationer? Är det rimligt? Måste kristna kritisera Livets ord och Jehovas vittnen varje gång de skriver debattartiklar i helt andra frågor? Är de kristna fundamentalister annars? Och måste varenda etnisk och/eller religiös jude kritisera staten Israel för att inte anklagas för att ställa sig bakom alla fruktansvärda handlingar mot palestinier och blockaden i Gaza? Det anser jag är att vara för moraliskt sträng och oanständigt kollektiviserande, närmast rasifierande.

  En sak till: I dessa två debattartiklar har jag INTE undertecknat med Feministiskt initiativ, utan som mig själv: en SVENSK MEDBORGARE.

  Med all respekt,

  Mehrtab Motavvas

 3. Hej Mehrtab Motavvas,

  Jag skrev inte att (som inlägget ovan antyder) att du eller Feministiskt initiativ är ansvariga för eller representativa för SUM. Det är ni inte. Jag skrev “Det är oförståeligt att Feministiskt initiativ kritiserar Hanna Gadban, men inte Sveriges Unga Muslimer.” Eftersom du senaste tiden skrivit flera debattinlägg i samma ämne (hedersdebatten) som representat för F! antog jag (felaktigt) att detta även var fallet i artikeln 27/9.

  I detta fall var SUM intressanta eftersom det var deras upprop mot Gadban jag uppmärksammade och det är uppenbart att de använder formuleringar i din artikel till uppropet. I artikeln 3/10 bekräftar du även detta.

  Du beskyller Gadban för islamofobi på ytterst oklara grunder. (Om hon inte kan beläggas med att uttalat sig islamofobiskt blir det helt knasigt att påstå att utnämningen är ett exempel på att “islamofobin institutionaliseras”.) Du ifrågasätter Gadbans identitet: “Men ”muslimska feminister” som hon kan väl inte vara islamofober?”. Detta kopplade jag ihop med den kamp om den muslimska identiteten i Sverige jag uppfattar pågår.

  Detta gör självklart det inte nödvändigt för dig att ta avstånd från SUM:s kvinnosyn. (Vilket jag aldrig skrivit.) Men som jag skriver, förstår jag inte varför du väljer att kritisera en ensam debattör (Gadban) med inte en statligt stöd organisation som vill företräda alla muslimska ungdomar i Sverige, vilka har en kvinnosyn som jag förmodar är radikalt annorlunda än den du representerar. Gadban är i mitt perspektiv den svagare parten i kampen om muslimsk identitet.

  Mitt inlägg hade två poänger som berörde din första artikel: Gadban beskylls orättfärdigt för islamofobi och SUM får stöd i sitt arbeta med att framstå som de som representera de “sanna” muslimerna.

  Allt väl, Ulf

 4. Bruce Ali,

  Du skriver: “Jag vet inte om Gadban har för avsikt att reproducera islamofobisk retorik eller om hon argumenterar efter en sån övertygelse.”

  Kan du förtydliga om du anser Gadbans artikel i Newsmill innehåller islamofobisk retorik? Och om så är fallet var i det islamofobiska ligger.

  Allt väl, Ulf

 5. Hej Ulf,

  Det är kul att du tagit dig tid till att försvara din artikel. Jag ser inte att din hänvisning till Motavvas artikel kan ses på något annat sätt. Du säger att “Jag skrev inte att (som inlägget ovan antyder) att du eller Feministiskt initiativ är ansvariga för eller representativa för SUM” trots att du i texten på Humanistbloggen säger:

  “Motståndet mot Hanna Gadban handlar istället om att hon representerar en komplett annorlunda muslimsk identitet än den Sveriges Unga Muslimer (SUM) och Feministiskt initiativ förespråkar.”

  För mig framstår det som att du likställer deras uppfattning om muslimsk identitet. Särskilt i ljuset av att du menar att hon inte tagit avstånd från dem (eller kritiserat deras inställning). Om du sedan menar att du helt och hållet hade en annan intention, kanske du skulle behöva klargöra det tydligare i texten? För jag ser inte någonstans att du framställer en rättvis analys av vad Motavvas eller F! anser om muslimska identiteter – bara att du gör en jämförelse med SUM.

  Som jag därtill poängterar i min text, investerrar inte dess författare Motavvas eller Ida Dzanovic några i definitioner kring muslimska identiteter. Eller har jag missat något i deras text?

  Det är för övrigt hundratals personer som skrivit under listan som på inget sätt har någon koppling till SUM.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Ali

 6. Bruce Ali,

  Efter det du citerar skrivet jag: “Hon passar inte in i den mall av muslimer som ett kollektiv; som ser likadana ut och har likadana åsikter. I denna identitet ingår också att offentligt visa sin kränkthet och beskylla andra för islamofobi, så fort något som kan kopplas till islam eller muslimer kritiseras.”

  Det är de likheter jag ser (inte likställer i alla aspekter). I svaret till Motavvas ovan förklarar jag vad i hennes text får mig att dra de slutsatserna. Jag uppfattade Motavvas formulering som att hon ansåg Gadban inte hade rätt att kalla sig muslimsk feminist.

 7. Ulf Gustafsson,

  Ja jag har skrivit ett svar på din artikel och har således läst den. Men det är bra att du påminner mig om vad den faktiskt säger.

  För den biten är inte heller ett klargörande. Det är en fortsatt beskrivning av din tolkning av SUMs?) inställning till heterodoxa muslimer.

  Gör jag rätt om jag därför också antar att det citatet även gäller för Motavvas och F!?

  Jag själv har inte tolkat det som du säger. Motavvas kanske vill understryka vad exakt hon menar här: hon finns som sagt tillgänglig som det verkar.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Ali

 8. Jag tolkar det som att någon uppenbart islamofobisk retorik inte finns i henne Newsmillartikel.

 9. Hej igen, Ulf Gustafsson,

  Den 3/10 skriver jag följande: “I en debattartikel 27/9 kritiserade feministdebattören Mehrtab Motavvas Södertörns högskola för att institutionalisera islamofobi genom att dela ut Alumnpriset 2013 till samhällsdebattören Hanna Gadban. Spridningen av artikeln har varit enorm och resulterat i hätska nätdebatter och en rad klagomail till högskolans ledning. Den 1/10 startade till exempel muslimska studenter på Södertörns högskola en protestlista mot den propaganda som Gadban sprider om svenskar med utländsk bakgrund, i synnerhet muslimer.”

  Var exakt ställer jag mig bakom organisationen Sveriges Unga Muslimer? Jag skriver att min debattartikel 27/9 har “reulterat i hätska nätdebatter och en rad klagomail till högskolans ledning” och att “[d]en 1/10 startade till exempel studenter på Södertörns högskola en protestlista mot den propaganda som gadban sprider om svenskar med utländsk bakgrund, i synnerhet muslimer.” Vad jag har gjort är alltså att återge ett händelseförlopp, utan att ta ställning till SUM som organisation. Jag känner inte till dem och är inte religiös, men stödjer deras protester MOT prisutdelningen till Hanna Gadban av demokratiska- och människorättsskäl. Även Centrum mot rasism skrev på den protestlistan, betyder det att de stödjer SUM som organisation?

  Vad jag förstår var det skribenten för Dispatch International, Jan Sjunnesson, som startade protestlistan FÖR Hanna Gadban. Betyder det att alla som har skrivit på Sjunnessons namninsamling är antimuslimer och antifeminister av samma kaliber som Ingrid Carlqvist (och Lars Hedegaard)?

  Jag har inga åsikter om Hanna Gadbans muslimska identitet. Hon har rätt att identifiera sig hur hon vill, så länge hennes religion är en hjärtefråga i det privata rummet och inte en maktfråga i det offentliga rummet. Den dagen hon eller någon annan vill institutionalisera islam eller någon annan religion, kommer jag att protestera högljutt av sekulära skäl! Anledningen till att jag skrev “muslimska feminister” inom citattecken var för att betona att det är så Hanna Gadban presenterar sig själv i flera debattartiklar. Jag ville också visa på det mystiska i att någon som kallar sig för “muslimsk feminist” sprider islamofobisk propaganda, vilket hon exempelvis gör i sin artikel “Befria barn från påtvingad slöja!” i Newsmill.

  Hon försöker få det att framstå som att det enda skälet till att muslimer sätter beslöjar sina barn är att barnen är mäns “sexuella objekt” och att detta tyder på “pedofiliska tendenser”. Så är det självklart inte: det finns många olika skäl till att muslimer beslöjar sina flickor, till exempel att de vill vänja dem vid att bära det redan i ung ålder, att de vill att deras flickor ska bära islams symbol osv. Annars är jag enig med Hanna Gadban om att grundskolan bör vara en frizon för barn att ägna sig åt kunskap, inte religion och politik. Man skulle alltså försvara förbud av religiösa och/eller politiska symboler i grundskolan av sekulära skäl, men det är inte det hon gör. Muslimer är ingen homogen grupp där alla individer inom gruppen tänker och handlar precis likadant. Man får vara försiktig med sådana generaliseringar.

  Jag är en ny debattör och har hittills “bara” skrivit 13-14 debattartiklar och jag har valt att inrikta mig på just frågan om våld och förtryck i namn av heder, vilket jag även skriver min magisteruppsats i politisk filosofi om och försöker motverka genom mitt engagemang i kvinnojourer. Jag har även tidigare varit aktiv i Amnesty Internationals kvinnokampanj och dylkt för att motverka olika former och grader av det patriarkala våldet.

  Så det är inte alls omöjligt att jag slår in på religionskritik framöver, En favorit bland islamkritikerna är professor Mohammad Fazelhashemi. Hans kapitel om huruvida islam och feminism är förenliga i det idéhistoriska verket “Från Capfo till Cyborg” är mycket vass! Men för tillfället anser jag mig inte ha tillräckligt med kunskaper om islam som religion (och alla dess inriktningar och tolkningar), islamism som politisk ideologi (och alla dess grenar och tolkningar) eller olika muslimska organisationer (de är gansla många runtom i världen).

  Vänliga hälsningar,

  Mehrtab Motavvas

 10. Bruce Ali,

  Svar på din kommentar 10:39 pm. Du gör rätt i tolka min kommentar som att jag uppfattat F! så. Motavvas artikel passade in i den bilden.

 11. Mehrtab Motavvas,

  “Var exakt ställer jag mig bakom organisationen Sveriges Unga Muslimer?”
  Jag har inte framfört att du ställer dig bakom SUM.

  “Betyder det att alla som har skrivit på Sjunnessons namninsamling är antimuslimer och antifeminister av samma kaliber som Ingrid Carlqvist (och Lars Hedegaard)?”
  Nej, det anser jag inte. Men jag skulle inte skriva på en sådan namninsamling, även om jag sympatiserade med frågan, eftersom inte vill stödja Sjunnesson & co.

  Angående islamofobi:
  “Hon försöker få det att framstå som att det enda skälet till att muslimer sätter beslöjar sina barn är att barnen är mäns “sexuella objekt”…”
  Gadban skriver inte att det är det ENDA skälet. Det är det enda skälet hon tar upp. Det betyder inte heller att hon försöker få det att framstå som det enda skälet.

  Med ditt sätt att resonera tycker jag även att Sura 33:59, vilken Gadban verkar tycka är relevant i frågan, är islamofob. Man kan med ditt resonemang säga att Suran vill få det att framstå som att det enda skälet till att muslimer beslöjar sig är att bli igenkända som anständiga kvinnor och undgå ofredande.

  Allt väl, Ulf

 12. Vad farao har Dawkins med detta att göra överhuvudtaget? Det är väl klart att han är islamfientlig, han är fientlig mot alla religioner speciellt de 3 Abrahamitiska varianterna vilket måste vara de mest korkade saker som har satts på pränt i världshistorien.

 13. Hej Ulf,

  Får be om överseende med att vi inte har kunnat sköta modereringen i dag. Det har varit en hektiskt dag, minst sagt.

  Dåså, om du menar att det, var min initala utgångpunkt alltså inte fel. Varför du då kände ett behov av att försvara din ståndpunkt ter sig märklig. Du skrver själv som kommentar:

  “Jag skrev inte att (som inlägget ovan antyder) att du eller Feministiskt initiativ är ansvariga för eller representativa för SUM. Det är ni inte. Jag skrev “Det är oförståeligt att Feministiskt initiativ kritiserar Hanna Gadban, men inte Sveriges Unga Muslimer.” Eftersom du senaste tiden skrivit flera debattinlägg i samma ämne (hedersdebatten) som representat för F! antog jag (felaktigt) att detta även var fallet i artikeln 27/9”

  Dubbla budskap.

  Tack för möjligheten

  Med vänliga häsningar
  /Bruce Ali

 14. Nja, han har specifikt valt att demonisera islam på ett sätt som han inte gör med andra religooner (följ länken i artikeln för att se). Han har ungefär lika lite med saken att göra, som vi menar att SUM har. Det var poängen-

  Med vänliga hälsningar
  /Bruce Ali

 15. Bruce Ali,

  I citatet som återges 10:30 pm talar jag om de likheter jag ser mellan F! och SUM.

  I det citat du återger ovan 6:39 pm talar jag om att jag inte förstår varför inte F! kritiserar SUM.

  Visst detta kan tolkas som dubbla budskap. Jag borde inte vara oförstående till det senare. I avslutningen på mitt inlägg skriver jag dock att det är kritiken mot SUMs kvinnosyn jag saknar från F!. Denna aspekt är inte en av de likheter jag talade om tidigare.

 16. Demonisera? Dessutom använde ni islamfientliga istället för religionfientliga vilket säger en del, nu vet jag varför ni resonerar så, ni är proislamister, ni tycker denna religion är toppen vilket säger en del till alla som är vid sunda vätskor.

 17. Att du kommenterar här är ingen fara. Vi godkänner det mesta som kommenteras. Vi kommer däremot inte släppa igenom kommentarer som bygger på fördomar mot oss skribenter. Du får en varning för det.

  Och ja, när är en person säger att fiendens (kristendomen) fiende (islam) är ens vän, då handlar det inte längre om religionskritik. Det handlar om att islam är en fiende och att den kritiserade kristendomen är ens vän. Beblandar man sig med Geller och liknande personer, då är man inte religionskritiker, då ger man legitimitet åt islamhat.

  Säger man:

  “Religion poisons everything. But Islam has its own unmatched level of toxicity.””

  specificeras islam som en särskilt ond och negativ religion. Då är man inte en religionskritiker i sin generella bemärkelse. Man är någon som demoniserar islam. Skulle någon yttra sig på samma vis, beblanda sig med öppet antisemitiska proponenter och säga att judendomen är omatchad i sin giftighet, skulle den personen utan tvekan betraktas som ute efter att demonisera judendomen. Sätt det i perspektiv och anklaga oss aldrig igen för att vara proislamister.

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s