Nyfascisterna arrangerar pajaskonster igen

Idag publicerade Ingrid Carlqvist, Mats Dagerlind, Roger Sahlström och Jan Sjunnesson (om länken är bruten, se slutet för länk till arkiverad kopia) en artikel där de kräver att Expo ska delge dem information om vilka personuppgifter om dessa personer som de har registrerat.

sallesuper

Sedan slutet på nittiotalet har vi i Sverige en personuppgiftslag (PUL) som reglerar automatiserad personuppgiftsbehandling, och i viss mån manuell om den uppfyller vissa krav. Det senare är inte relevant här, då pajaskonstnärerna uttryckligen efterfrågar information om datoriserad personuppgiftsbehandling. Den vars personuppgifter finns i en databas kan ha rätt att få veta varför och vilka personuppgifter.

Notera “kan”. Det finns nämligen undantag. 7 § anger att såväl tryck- och yttrandefrihet som journalistiska ändamål i allmänhet medför att en mängd regler i PUL inte kan tillämpas. Vad sysslar Expo med? Granskande och grävande journalistik. Det är med all sannolikhet för detta ändamål de registrerar personuppgifter om nyfascister.

Det undantaget inkluderar de regler i 23-26 §§ som reglerar skyldigheten att lämna ut information om personuppgiftsbehandlingen, så Expo har ingen sådan skyldighet. Vilket alltså betyder att Ingrid & Co. bara hade behövt läsa till 7 § i lagen innan de upptäckt detta.

Vanan trogen har de såklart struntat i detta. Det är så att säga nyfascistiska bloggars signum.

Istället har de tittat lite på Datainspektionens webbplats, men inte så mycket. Bara så långt som att de har funnit sidan om skyldighet att utlämna information om personuppgiftsbehandling, för hade de läst sidan som beskriver PUL i mycket generella ordalag hade de sett att det i fjärde stycket på sidan anges vilka undantag som finns från PUL:s regler. De hade till och med kunnat läsa Datainspektionens information om just det relevanta undantaget och där fått hänvisning till det prejudikat från Högsta Domstolen där det klargörs i detalj hur det ska förstås.

Nej, om man läser på blir det inget nyfascistiskt gjort, så det struntade de i. Eller så har de gjort det men är ute efter att hetsa sina kadrer av aktivister och sympatisörer till att trakassera Expo med förfrågningar om personuppgiftsbehandling, vi kommer nog aldrig att få veta.

För det är något de trycker på i sin text, att andra nyfascister och liknande ska höra av sig till Expo i sådant ärende.

Vi uppmanar de tusentals andra personer, kända och okända, som likt oss finns i Expos register att göra likadant.

Det finns också annat som kan få vän av ordning att höja på ögonbrynen i deras text. Som detta:

Genom sin särställning som ett etablerat forum mot antirasism har Expo kunnat bedriva åsiktsregistrering i åratal av medborgare som uttryckt åsikter som Expo inte delar.

De verkar inte förstå vad ordet forum betyder, och de har tydligen fått för sig att Expo slutat med antirasism för att istället motarbeta den. Det är nästan så att man kan tro att det är en fyllerist som författat texten.

Vi får också en hänvisning till DDR-Tyskland och Stasi, förstås. Det är bara det att den ser ut så här:

Inte ens östtyska Stasi var så fräcka att de arbetade öppet med denna känsliga information, men Expo skäms minsann inte.

En repressiv säkerhetstjänst hade inte öppna arkiv där vem som helst kunde se vad de registrerat… på grund av att de skämdes…? Knappast, utan för att informationssäkerhet är kritiskt för varje säkerhetstjänst, särskilt repressiva sådana.

Om nu Expos information är öppet tillgänglig, varför då denna förfrågan om att utfå den?

Snacka om logisk kullerbytta. Se ovan om att ändamålet kan vara att framkalla trakasserier, samt att det kan vara fylleri som talar.

De har heller inte lyckats med att stava till personuppgiftslagen utan vid ett tillfälle har de fått till stavningen “Personuppgiftsdatalagen”, mitt i en mening. Det kunde varit en högstadieelev som skrivit detta, och undertecknad hade givit den inlämningsuppgiften ett rejält, rött IG.

Roligast i texten är nog upplysningen om att de skickat in denna felstavade, debila text till mer seriösa medier i hopp om att få den publicerad, och givetvis var responsen att de antingen tackade nej rutinmässigt eller helt enkelt skrattade loss tills de glömt bort varför och underlät att svara.

Sammanfattningsvis, diverse nyfascistiska profiler kräver att Expo ska göra något som Expo inte alls behöver göra. De personerna hade upptäckt detta om de lagt ned fem minuter på att läsa lite på en webbsida de redan varit inne på. Istället får de ur sig en synnerligen pinsam och undermålig bloggtext i ämnet där de gör bort sig fullständigt, samt skickar in den till diverse tidskrifter och webbpublikationer för att liva upp någon främlings dag med ett litet skratt.

Eftersom ändringar nästan helt säkert kommer att följa på vår publicering bör den som är intresserad av ursprunglig utformning på bloggartikeln läsa den i arkiverad form här.

Vårt råd till dessa pajaskonstnärer lyder som följer:

Lägg ned för fan. 

//Elwa Ninpo — Politifonen