Dispatch Internationals något märkliga syn på homosexualitet: det är inte fel men det är fel.

IburenDen här artikeln hamnade i granskningsdelen för några månader tillbaka och glömdes bort. Men efter att ha återfunnit den beslutade vi att släppa den ändå. Vi behöver knappast presentera Ingrid Carlqvist närmre så vi går direkt på en liten dissektion av en så kallad ledare på hennes blogg.

Sovrumsmoralen reflekterar typ samhällsmoralen

Ingressen lyder som följer:

För min del får folk ha sex med vem de vill – så länge det handlar om vuxna och villiga personer. Men varför lägger staten, Svenska kyrkan och storföretag miljoner kronor på att locka in ungdomar i en livsstil som är minst sagt självdestruktiv – utan att informera om riskerna? Det är en fråga som vi måste diskutera.

Det låter ju faktiskt ganska allvarligt. Låt se vad det är Ingrid vill varna för.

Ett av livets mysterier är varför pendeln alltid svänger så våldsamt. Få önskar sig tillbaka till en tid när homosexualitet var kriminaliserat, och folk var tvungna att smyga med sin kärlek. Men hur kommer det sig att samhället i stället för att bara avkriminalisera och behandla homosexuella som vilka som helst, börjat hylla och skönmåla en livsstil som faktiskt är farlig för både den fysiska och psykiska hälsan? Och gör allt för att dölja att är så?

Homosexualitet är typ populärkultur

Aha. Man får lite känslan av att Ingrid är en av de ““, eller hur? Om inte annat på grund av att hon benämner homosexualitet som en livsstil, alltså ett kulturellt fenomen. Ungefär som punken eller förra seklets beatniks. Det är högst oklart vad hon menar att den här livsstilen skulle omfatta men det visar sig indirekt i texten att för henne börjar homosexualiteten med könsumgänget och hennes uppfattning verkar vara att romantisk och platonisk samkönad kärlek inte ingår i begreppet.

En liten hake är förstås att homosexualitet överhuvudtaget inte är en kulturell tillhörighet i första hand, det är en sexuell läggning. Val av partner är inte primärt ett kulturellt fenomen bland däggdjur, något som blir uppenbart om man beaktar att andra däggdjur än människan utövar det. Människor bygger däremot kultur baserat på sina mer grundläggande drag i egenskap av däggdjur, så man kan för all del analysera kulturella aspekter på homosexualitet om man vill.

Wä. RFSL är en propagandacentral som håvar in fyrtiotusen miljarder 

Forskningen rörande homosexualitetens orsaker är splittrad men det är förmodligen en kombination av tungt vägande biologiska orsaker och miljöfaktorer. Lite senare i dissektionen kommer vi att redovisa exempel på forskning inom området för att konfrontera det russinplockande som Ingrid och hennes fundamentalistiska kompisar i USA ägnar sig åt.

Vet vi då något om skillnaderna mellan att leva homosexuellt och heterosexuellt? Ja, det finns massvis med studier – men denna kunskap talas det tyst om. I stället frodas myterna, samtidigt som RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) tar emot miljonbelopp i bidrag från svenska staten, och drar in många sköna miljoner på att sälja kurser som ”hbt-certifierar” kyrkor, vårdcentraler, barnavårdscentraler etc. Dispatch International kommer i kommande artiklar att beskriva vilket hutlöst dyrt nonsens dessa kurser innehåller.

Typ högerkristen amerikansk fundamentalism

Det här låter ju också oerhört allvarligt, och vore också det om det vore sant på det sätt Ingrid menar. Varför det är kyrkor och vård hon tar upp som exempel är oklart, men det ligger nära till hands att anta att det är amerikansk högerkristen fundamentalism som talar genom Ingrid här.

Det där miljonbeloppet är ett bidrag som Ungdomsstyrelsen fördelar till ideella föreningar som ansöker om det. RFSL får det på samma premisser som alla andra föreningar och det föreligger alltså ingen särbehandling, vilket undertonen i Ingrids formulering antyder.

Vad gäller hutlöst dyrt nonsens kunde det vara på sin plats om Ingrid såg bjälken i sitt eget öga och undanröjde betalalternativen på sin egen blogg. Kvaliteten på HBT-certifieringar är inget vi är skickade att bedöma, men vi ser verkligen fram emot att få en inblick i detta genom Ingrids fortsatta raljerande i ämnet.

Under arbetet med artikelserien Stockholm Pride – kärlek eller självdestruktivitet? har vi varit tvungna att jobba ”under cover”. Om vi hade ringt upp och sagt att vi var journalister hade vi aldrig fått de svar vi fick genom att låtsas vara läderbögar eller oroliga föräldrar. En och annan kommer säkert att bli heligt förbannad över att vi har lurat dem, men det må vara hänt. Det viktigaste för oss har varit att få reda på vad de inblandade i Stockholm Pride, RFSL och andra säger när de inte tror att bandspelaren är på.

Ungefär lika bekvämt anonyma källor som Wagers “Migga X”

Arbete och arbete, med tanke på hur illa underbyggd och författad den så kallade ledaren är det rimligt att anta att det inte var mycket till arbete utan enkom bedrägligt kontaktande av ett fåtal personer som framgent kommer att hängas ut mot sin vilja. Eller så kör Ingrid på ‘anonyma källor’ igen, alltså källor som förmodligen inte finns utanför hennes och Rogers frukostmöte.

Homosexualitet en indirekt väg till pedofilimingel

Nåväl.

Tyvärr blev våra värsta farhågor besannade. Stockholm Pride är ett pedofilernas paradis – helt fritt från kritisk granskning. Det är i sanning talande att en heterosexuell kärleksfestival i Skåne kastades ut från en barnkoloni i Hästveda, bara för att en grupp brottartjejer skulle vara där samma vecka, samtidigt som Stockholm Pride har en ungdomsavdelning där folk mellan 13 och 29 (!) ska mingla tillsammans – något som ingen kritiserar eller problematiserar.

Med tanke på hur fantasilös Ingrid och hennes redaktion är kan det inte vara så illa. Vad som vore ett paradis för en pedofil enligt Ingrids förmenande framgår inte. Det kan lika gärna vara en övergreppskaskad som effektiv och resurssnål terapi som avses. Antagligen vill hon antyda att hon funnit bevisning för att oerhört många pedofiler samlas under Pride och lever ut sexuella impulser gentemot barn, stämmer det är det såklart oerhört graverande om hon inte omedelbart överhänt materialet till närmsta polismyndighet.

Vad pedofili har med homosexualitet att göra vill hon inte förklara, sanningen är nog att hon inte vet riktigt vad det är hon skriver för något eller vad det betyder. Och i nästa andetag visar det sig sedan vara fel att flytta på en new age-religiös sexkurs för att barn ska vara på idrottsläger på samma anläggning. Å ena sidan är det tydligen fel att ha ett arrangemang för 13- till 29-åringar på Pride, som tydligen är “pedofilernas paradis”, å andra sidan är det rätt att låta barns idrottsläger störas av en religiös sexfestival.

HBTQ-rörelsen använder typ terrormetoder för att skrämma till tystnad

Att vi ställer oss tveksamma till om Ingrid är skickad att bedriva någon som helst problematisering eller kritik synes synnerligen befogat i ljuset av detta.

Det är svårt att tolka detta på något annat sätt än att hbtq-gruppen skrämt Sverige till tystnad. Homosexuella räknas nu som folkgrupp enligt Lagen om hets mot folkgrupp, och detta kan ha bidragit till att kritiken tystnat. Nu befinner vi oss i den bisarra situationen att allt som är olagligt och/eller föraktat för heterosexuella (exempelvis pedofili och bajssex), är både möjligt och uppmuntrat för homosexuella. Hur blev det så?

Vilket detta “detta” är framgår inte, ej heller varför andra tolkningar än att befolkningen skulle vara rädd för HBTQ-personer skulle vara så svåra att göra. I de attityd- och opinionsundersökningar som görs är det inte direkt vanligt att det framkommer någon sådan rädsla, så det verkar närmast vara svårt att göra Ingrids tolkning.

Research Ingrid. Research

Om Ingrid hade fått för sig att göra lite research inför detta skriveri hade hon upptäckt att det inte finns någon sådan lag, utan den kriminalisering hon åsyftar är ett straffbud i Brottsbalken. Närmre bestämt 16:8 BrB, som lyder som följer:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.

Nej, homosexuella beskrivs inte som folkgrupp.

Hade hon också läst straffbudet hade hon sett att där inte står att homosexuella är en folkgrupp. Författningen avser hot och missaktning för folkgrupper och andra sådana grupper. Det är ytterst tveksamt om hon av en sådan läsning hade förstått att hennes bisarra utläggning förmodligen gränsar till att bryta mot paragrafen, givet hennes ringa förståndsgåvor. Det är ändå önskvärt att hon tar till sig av vår kritik och börjar begagna sig av grundläggande journalistiska metoder, som att faktiskt kolla vad som står i källan innan man ger sig på att skriva om innehållet.

Att straffbudet skulle ge de skyddade grupperna straffimmunitet är det bisarra här, inte straffbudet i sig. Uppenbarligen finns det människor som Ingrid som är beredda att kläcka ur sig vilka idiotier som helst för att piska upp missaktning mot redan utsatta grupper, något som samhället bör ta ett ansvar för att försöka minska.

Ingrids pendel: lite som muslimska brödraskapets medelväg?

Hur har då Ingrid lyckats krysta fram de här galenskaperna? Åtminstone ser hon ut att vilja svara på den frågan, då hon ställer en liknande själv.

Svaret är nog den där pendeln som alltid tycks svänga från en sida till en annan i Sverige. Det är som om det alltid måste vara antingen eller. Antingen är man emot homosexualitet eller så är homosexualitet det bästa en människa kan ägna sig åt. Vilket naturligtvis är ett både korkat och farligt resonemang. Man måste kunna säga att vuxna människor ska få ha sex med vem de vill, samtidigt som man informerar om farorna med en gränslös sexualitet.

Det är kanske inte så förvånande att hon tar de där knullmystikerna i försvar ändå, med tanke på Ingrids Pendel, om en passning till Foucaults Pendel av Umberto Eco tillåts, som tydligen ligger till grund för hennes spekulerande.

Farorna med gränslöst sex en onämnd ingridesk mystik  

Vid det här laget börjar man bli nyfiken på vilka de här farorna hon själv är så rädd för faktiskt är, det har ju varit ganska tyst om det hittills i hennes text. Av något skäl har hon istället försökt ljuga ihop en konspirationsteori om hetslagstiftningen, försökt koppla Stockholm Pride till pedofili och gjort sig själv till åtlöje i faktiskt varenda stycke i sin bloggartikel. Att hennes resonemang är både korkat och farligt kan vi väl lite försiktigt hålla med om, och det är väl det närmaste en korrekt insikt som framskymtar här.

Vad för något som åsyftas med gränslös sexualitet är högst oklart, men så är ju inte Ingrid särskilt noggrann med terminologin och det är välkänt. Vi får väl förmoda att hon menar homosexualitet, HBTQ-personer i allmänhet, deras intresseorganisationer, pedofiler och scat-fetishister. En minst sagt brokig skara, så hur hon tänker sig att det ska gå att generalisera över allt detta borde faktiskt gjorts explicit i hennes text.

I Sverige har det blivit omöjligt att tala om de negativa effekterna av en homosexuell livsstil, men i USA finns några organisationer som gör det. En av dem är Family Research Council, FRC, som startades 1983 och nu har utvecklats till en effektiv opinionsbildare.

AIDS-skräck och en fäbless för kristen mytbildning i organisatoriskt format

Det är intressant att Ingrid som är så gammal redan har glömt att det svenska samhället faktiskt gått i motsatt riktning mot vad hon påstår. AIDS-skräcken och det böghat som följde i dess fotspår samt den tystnadskultur som rådde i anslutning därtill under sjuttio- och åttiotal bröts på nittiotalet och är idag närmast att betrakta som historia.

Här får vi iallafall veta vilka det är som talar genom oraklet Ingrid, en fundamentalistisk högerkristen lobbyorganisation i USA. Det är förstås inte så förvånande att det är en hatgruppsklassad organisation hon tyr sig till och ger röst, det är antagligen den enda typ av rörelse som kan tänka sig att betala för exponering på hennes blogg. Det är inte som att vi vet att det är därför hon ger dem utrymme på bloggen men rimligen borde hon ta betalt för att publicera extremistisk propaganda från ett utomeuropeiskt land.

Organisationen klassas som hatgrupp

Organisationen är klassificerad som hatgrupp av Southern Poverty Law Center och startades 1981, inte 1983, då den formellt registrerades som association. Research, Ingrid, research.

På sin webbsida presenterar FRC 10 i topp-listan över myter om homosexualitet. [länkad till en PDF-version av en broschyr avsedd för tryck och spridning som papper, festligt nog]

Forskningen visar nämligen att den propaganda som sprids från RFSL, och som har starkt stöd av myndigheter och Svenska kyrkan, är felaktig och bygger på myter. Det handlar till exempel om att människor föds som homosexuella, trots att tvillingstudier motbevisar detta påstående. Och att 10 procent av befolkningen skulle vara homosexuell, trots att moderna studier visar att bara 0,6 procent av männen och 0,2 procent av kvinnorna helt och hållet betraktar sig och lever som homosexuella.

Kort om vad vetenskapen faktiskt säger och en avrundning

Vi har inte utrymme nog för att gå igenom hela pamflettens innehåll men den första påstådda myten i den är att människor föds homosexuella. Till stöd för det anförs det något otydliga forskningsläge som råder, samt fyra stycken extremt inaktuella källor från 1991 och 1993 som ifrågasätts med material från 2000 och 2001. Alla har med tvillingstudier att göra, premissen verkar vara att det är den enda säkra källan till om homosexualitet kan bero på medfödda faktorer. Det är naturligtvis inte sant, snarast är tvillingstudier något som kritiserats mot bakgrund av att även enäggstvillingar har olikheter och kan ha varit försörjda av olika blodomlopp under graviditeten och därmed haft olika hormonella miljöer, bland annat. En tvillingstudie som hade givit Ingrid mer kött på benen än pamfletten är denna, som skattar den relativa statistiska betydelsen av genetiska respektive miljöfaktorer.

Som framkommer av Wikipedia-artikeln i ämnet, ett litet tips till Ingrid är att åtminstone kolla upp källorna till några sådana för att verifiera radikala politiska pamfletter, finns det en rätt stor mängd biologiska samband som är bättre att använda för empiriska underlag än tvillingstudier.

Det är okänt varför Ingrid ägnar sig åt den här typen av smutskastning och ljugande, men förmodligen var det här antingen en trevare i syfte att söka en bredare publik än de rasister hon annars försöker tilltala, eller så har hon identifierat en vanlig parallell värdering till den rasism hon annars gör affärer i. Förmodligen får vi aldrig veta.

/Elwa Ninpo — Politifonen

Advertisements

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s