Fria Tider ljuger och bedrar igen

För några dagar sedan gjorde bloggen Fria Tider ett litet knäck på nyheten att även moderaterna vill avveckla informationsplikten rörande HIV. Bakgrunden är att samtida bromsmediciner är mycket effektiva och också minimerar smittorisken, vilket gör att informationsplikten inte är påkallad av medicinska skäl längre.

SVÄ

Det är bara det att de tror att det därmed blir lagligt att avsiktligt sprida HIV. Deras framställning säger rätt ut att moderaterna skulle vilja legalisera HIV-spridning, vilket alltså inte är sant.

Att informationsplikten upphör innebär att den som bär på smittan inte längre behöver informera om den, det är allt. Om personen vet att den kan smitta, exempelvis för att vederbörande inte erhållit bromsmediciner, är det fortfarande straffbart om densamma också vidtar handlingar som kan leda till att smittan sprids.

Det är som bekant misshandel att göra någon sjuk, och grov misshandel att göra någon allvarligt sjuk.

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel

Som Fria Tider lägger fram det skulle alltså moderaterna ha föreslagit att misshandelsbrottet ses över och förändras i grunden, vilket de verkligen inte har gjort.

Det är heller inte bara moderaterna som ställer sig bakom förslaget utan även S och MP, och Fria Tider påstår alltså att även de skulle vara för avkriminalisering av avsiktlig HIV-spridning.

Frågan är om Fria Tider behöver en samhällsorienterande grundutbildning eller om de ljuger medvetet och därmed avsiktligen utnyttjar andras okunnighet istället för att upplysa om vad som är sant och inte.

Tillägg: De körde samma vinkel för tre år sedan och har inget lärt sedan dess.