Riksdagsman för SD kallar gräsrötter för nyttiga idioter

FriaboxlogoMattias Karlsson är riksdagsman för sverigedemokraterna och slog för snart en vecka sedan hårt mot de SD-sympatisörer som gör reklam för Fria Tider. Det har föregåtts av ett för oss utomstående mycket underhållande ordväxlingskrig mellan den före detta kristdemokraten Zeth Arkö Gogman, som anslöt sig till SD 2012, och Fria Tiders huvudman Widar Nord. Låt oss börja med detta.

Zeth skrev en insändare till SD-kuriren och utnämnde Fria Tider till antisemiter och pläderade för att de saknar demokratisk och “icke-rasistisk” trovärdighet. Han lyfter också att Fria Tider givit utrymme åt uteslutna sverigedemokrater. Även den ryske ledaren Putins propagandakanal Russia Today utpekas som en belastning för Fria Tider. Han bad partiet ta ställning till “alternativa” medier av typen Fria Tider. Widar Nords svaromål är charmerande överslätande och oskyldigt.

Dels påstår han att Zeth förfalskat citat, vilket han inte gjort utan han har citerat rubriker. En av dem är kompletterad med en tolkning av vad Fria Tider med den artikeln argumenterar för. Vi återkommer till den. Avslutningsvis sopar han till med att det är SD-kuriren som behöver fräscha till sin publicistik, inte Fria Tider.

Zeths slutreplik består huvudsakligen av vad han redan anfört, Fria Tider torgför antisemitiska konspirationsteorier och rasifiering av judar utan någon självkritik eller brasklappar samt ett påpekande om att Russia Today är en återkommande referens på Widars webbplats. På ledarplats på Fria Tider har en av deras skribenter återupprepat ungefär vad Widar Nord redogjorde för i sin replik.

Så, vi kan kika på ett par av artiklarna som Widar påstår är opartiska återgivningar av andras idéer.

En artikel som Zeth angriper är denna om ett kontroversiellt utspel från USA:s vicepresident Joe Biden, där han menar att amerikanska judar har stor makt och spelat en nyckelroll i sociala förändringar. “Omfamnandet av invandringen” och “social rättvisa”. Det liknar onekligen konspirationsteorierna om så kallad judisk makt, idéer och tankestrukturer där judar pekas ut som orsaken till förment misshagliga samhällsförändringar. Antagligen menade inte Biden att reproducera antisemitiska idéer, eller ens framställa de judar han syftar på som en negativ kraft.

Fria Tider, däremot, framställer det på ett annat sätt. Rubriken lyder “Biden: ‘Judar’ gav oss invandring, feminism och homoäktenskap”. Vad tänker då Fria Tider om invandring, feminism och homoäktenskap? Ingenting positivt iallafall. De två senare fenomenen är dessutom allt vad de lyckas läsa in i “social rättvisa”, eller åtminstone vad de fann viktigast att lyfta ut. Ett russinplockande man rimligtvis måste förstå som högst tendentiöst.

Indirekt påstår de alltså att Biden sagt att judar är ansvariga för tre fenomen som Fria Tider avskyr och dessutom vänder de sig till ett klientel som är motståndare till dessa. Att knyta något till något annat man ogillar är i sig ett nedsättande sätt att resonera. Fria Tider fäller ingen kritik mot Biden, istället redogör de kortfattat för en kritiker av hans uttalande, innan de raskt vänder sig till två forum för vit-makt-aktivister och hämtar två citat från dessa.

Båda går ut på att Biden nu erkänt något som antisemiter hävdat sedan länge, ena kommer från nazistforumet Stormfront och det andra från den svenska nazistiska nyhetsförmedlaren Nationell.nu. Kommentarsfältet består också till stor del av antijudiska konspirationsteorier från Fria Tiders läsare, vilket är det vanliga när de lyft fram ordet “judar” eller variant därav.

Som det får förstås är Fria Tider alltså ute efter att marknadsföra nazisters perspektiv på konspirationsteorier om judar och så kallad judisk makt. Måhända är det inte ett öppet pläderande för antisemitism men det är åtminstone ett uttryckligt rekommenderande av antisemitiska perspektiv på kontroversiella utsagor om judar. Widars överslätande väger alltså ganska lätt inför artikelns faktiska utformning.

En annan artikel Zeth angriper är denna, där en kvinna menar att judar spelar eller bör spela en ledande roll i kampen mot antisemitism och för skydd av pluralistiska samhällen i Europa. Hon säger också att Europa inte kommer att överleva om inte social pluralism accepteras och antisemitism förpassas till historien. Fria Tider vinklar det till att det skulle vara en varning riktad till européer att inte göra motstånd när “det judiska ledarskapet omvandlar Europa till en mångkultur”. De avrundar med ett retoriskt konstaterande: “På vilket sätt Europa skulle dö om man lät de vita folkgrupperna överleva framgick dock inte i reportaget.”

Det är alltså antijudisk konspirationsteori rätt igenom. De tar avstamp i att det skulle finnas en judisk konspiration som avser påtvinga Europa mångkultur, en kombination av konspirationsteorin om judisk makt och en variant av den som florerar i vit-makt-miljöer som går ut på att judar (eller i en del fall vänstern, etablissemanget, osv.) påtvingar “vita” länder invandring eller mångkultur i syfte att utrota “vita”. (Vi har behandlat en utgåva av den senare myten i en tidigare artikel.) Antisemitiskt så det skriker om det.

Fria Tider har publicerat en hel del artiklar på likande teman, bland annat en artikel som anknyter till den om Joe Biden. Den ryske makthavaren Vladimir Putin ska enligt den ha sagt att den ryska revolutionen var en produkt av en “övervägande judisk regering[s]” “falska ideologiska grunder”, vilket Fria Tider korrelerar med Bidens uttalanden fast i Fria Tiders förståelse av dem som ett erkännande av konspirationsteorin om så kallad judisk makt och att denna skulle ligga bakom sådana för redaktionen misshagliga fenomen som invandring, feminism och homoäktenskap.

De gör alltså en parallell mellan den ryska revolutionen och dessa senare fenomen. Den ryska revolutionen låter de sedan karakteriseras av den röda terrorn då utrensningar av opposition innebar ett omfattande mördande och förföljande. Resonemanget ger alltså vid handen att Fria Tider betraktar dessa historiska skeenden som produkter av judar och fullkomligt förkastliga. Man kan tycka att det är lite oseriöst att jämföra mord på miljoner med asylmigration, jämställdhet mellan könen och möjlighet för homosexuella att ingå äktenskap men Widar Nord anser antagligen att det är helt okej med tanke på vad han försvarat i SD-kuriren.

En annan lyfter fram en palestinaaktivist som skrivit en text om att judar styr medierna, även det en variant på konspirationsteorin om så kallad judisk makt, som mest verkar gå ut på att läsaren ska gå vidare och läsa den där den återfinns efter att den tagits bort ur massmedia.

Det finns många fler exempel, nedsättande rasifieringar av judar som anspelar på eller reproducerar antisemitiska myter är relativt vanligt hos Fria Tider och de är populära som just detta hos det klientel som kommenterar.

Värt att notera är att den här konflikten mellan sverigedemokraten och fascistbloggredaktören fått ringar på vattnet. Den antijudiskt belastade och fascistoida bloggen Gotiska klubben spekulerar i att SD censurerat replikväxlingen, den till Patrik Ehn lojala bloggen Bojkotta Aftonbladet kallar det för hatkampanj och påstår att det finns en totalitär agenda i partiet (Ehn uteslöts efter att det framkommit att hans förståelse av nationalism är radikal och nazianstruken).

Antagligen är svallvågorna ganska omfattande, Svenskarnas Parti har börjat konkurrera öppet med SD och det gror en fientlighet mellan de mer radikala fascistiska falangerna i Sverige och SD. Eventuellt får vi anledning att återkomma till det när den här konflikten fortlöper.

Den sverigedemokratiske riksdagsmannen Mattias Karlsson reagerade starkt på konflikten och kallar Fria Tider för nyfascistisk och antisemitisk. Han ger också en känga åt sverigedemokrater som marknadsför webbplatsen, genom att kalla dem för “nyttiga idioter”.

MattiasKarlssonSDkallarFTfascisterhela

Karlssons uppdatering är publik, varför kommentarerna inte maskats. Vad vi ser här kommer antagligen att segla upp som en öppen konflikt mellan de mer aggressivt rasistiska och fascistiska bloggarna å ena sidan, Avpixlat och SD å den andra. Det finns en utdragen sådan konflikt i och omkring SD som pågått sedan åtminstone mitten på nittiotalet, då Mikael Jansson, avhoppad centerpartist som blev SD:s partiledare, inledde en tvätt av partiet från uttryckligt nazistiska insignia genom uniformsförbud på möten.

Eventuellt kan det spåras längre tillbaka. Det går att se i att en mängd uteslutna sverigedemokrater har gått längre ut på extremhögerkanten som svar på uteslutningarna (Tina Hallberg-Bengtsson, Isak Nygren och Jimmy Windeskog är tre exempel), det går också att se i att personer från vit-makt-miljön sökt sig till SD för att sedan uteslutas när deras rasideologiska eller liknade böjelser framkommit. Att den “nationella” miljön är besviken på sverigedemokraterna går det inte att ta miste på.

Att en riksdagsman för SD öppet dömer ut Fria Tider och dess tillskyndare i de sverigedemokratiska leden kan få konsekvenser för deras väljarstöd, något som återstår att se. Hur Fria Tider i framtiden kommer att behandla SD är även det något som återstår att se.

Vi ser fram emot en intressant konkurrens mellan dessa krafter i svensk extremhöger under den fortsatta valrörelsen. Troligtvis kommer vi att få rikligt med intressanta konflikter och utspel att analysera och ta ställning till. Något vi definitivt kommer att fördjupa oss i längre fram är en del av den antijudiska retorik som är kännetecknande för såväl viss fascism som en del konspirationsteoretiskt lagda finanssystemkritiker och också återkommer som tankestrukturer hos en del kommentatorer av konflikten mellan Israel och Palestina.

/Elwa Ninpo — Politifonen

Advertisement

5 thoughts on “Riksdagsman för SD kallar gräsrötter för nyttiga idioter

  1. Snygg ny layout på sidan. Bra att man nu inte ser all text till dom olika artiklarna på förstasidan. Vart lite jobbigt att scrolla ner till nån gammal artikel där ett tag.

  2. Pingback: Fria Tider och antisemitismen | Gästinlägg från Politifonen | Motargument.se

  3. Först Mattias Karlsson och sedan Linus Bylund som tycker att de som röstar på SD är idioter. Tack för kaffet.

  4. Pingback: Fria Tider och antisemitismen | Motargument

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s