ACLU Avslöjar: Hemligt Program Exkluderar Muslimer från Medborgarskap

Varje år ansöker miljontals människor om medborgarskap i USA. Den amerikanska drömmen lockar – andra söker sig bara till säkerhet. Vad man fram tills nu inte vetat är att ett särskilt program, sanktionerat av regeringen, hindrar vissa ansökande målgrupper från att kunna erhålla medborgarstatus i landet. Metoden går ut på att maska ansökningar av arabisk-etnisk eller muslimsk bakgrund – men även på laglös grund avslå dem direkt. Programmet ingår i ett projekt för nationell säkerhet och kallas “Controlled Application Review and Resolution Program” (CARRP). Fram tills nu har det hemlighållits men ACLU kan nu avslöja den etnisk-religiösa punktmarkeringen i en rapport.

Ladda ned den här

One thought on “ACLU Avslöjar: Hemligt Program Exkluderar Muslimer från Medborgarskap

  1. Ren självbevarelsedrift. Finns väl inget land med förnuftet i behåll som vill öka andelelen Muslimer i landet. Varför söker sig Muslimer till USA kan man ju också fråga sig. Finns det verkligen inga bra Muslimska länder att bosätta sig i ? Och svaret på den frägan är väl att det gör det väl egentligen inte. Överallt där Islam fått fotfäste så är det ju också i princip vedervärdigt att bo. Som moderat Muslim så borde man faktiskt fråga sig varför Islam som samhällside alltid misslyckas. Om man då inte kommer fram till att Islam i grund och botten är ett vedervärdigt projekt så är man nog rätt så svagbegåvad.

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s