I huvudet på en jihadresenär

Danska tidskriften Politiken har gjort en intervju med en gerillasoldat, Ryan Omar, som åkte från Danmark till Libyen som sjuttonåring för att strida mot Ghadaffi-regimen under vad som då kallades för den arabiska våren, en numera tämligen passé eufemism för en serie uppror mot kolonialmarionetter och fattigdom. Intervjun är intressant för den är nyanserad och…

Man får inte längre fira nationaldagen på grund av invandrare?

Det florerar rätt friskt en uppfattning om att skolavslutningar i kyrkan, nationalsången och del annat skulle betraktas som omöjligt att utföra som ett resultat av för stor invandring. Det vore rasistiskt att göra det, kan man höra. Henrik Ekengren, professor i statsvetenskap, presenterar rätt intressant data om nationaldagsfirande som gjorts i en relativt färsk studie.…

Liberalismen: en segerviss reaktion på orättvisa.

Det bör inledningsvis poängteras att liberalismen enligt artikelns tematik kommer att skildras som ett uttryck för vänsterteori. Fortsättningsvis kommer vi därför att behandla sådant som till exempel feminism eller civilrättsaktivism som förlängningar av liberalt tankegods. Det görs givetvis inte med avsikt att patentera feminismen eller andra frihetliga politiska begrepp som ideologiskt förankrade i det vi…

Kristna Värdepartiet polisanmält – för hatbrott och kränkning av homosexuella

Kristna Värdepartiet startades den 4 januari 2014. Ett parti som menar att partiet startades för att många väljare med kristna värderingar har kommit att känna sig allt mer politiskt hemlösa i det svenska politiska klimatet.  Partiet bygger alltså på en kristen värdegrund, där den viktigaste politiska utgångspunkten är människovärdet. Utifrån detta menar partiet att det därför…