En Monolog om Ras: En spik i kistan för vitmaktpropagandan.

Se till att också läsa gårdagens post om vitmakt propaganda En monolog om ras Bodeker är en vit-makt-aktivist som gjort en film om rasismbegreppet. Han kallar den för A Conversation about Race och den har gjort succé inom vit-makt-miljön. Även sådana nyfascistiska bloggar som Dispatch International (som de facto har tankat upp den på sin…