Rasism är bara ett kodord för arvssjukdomar

Bakgrundsinformation Ni har hört påståendet förr, antirasist är bara ett kodord för antivit. Antagandet går ut på att ickevit invandring till Europa är en folkrättslig fråga inom ramen för folkmordskonventionens stadgor. Man menar att den som tror på och försvarar utomeuropeisk immigration till vita länder gör sig skyldig till att sympatisera med ett genocidalt företag. Som vi…

Advertisement

Multiresistanta bakterier: danskens matvanor värre än terrorism?

Uppdatering 28/7, 2014, 19:38 Vi avser inte att bagatellisera riskerna med smittorna som omnämns i artikeln. Vi avser endast att möta alarmistisk “invandringskritik”. Ni har alla hört om det. MERS-CoV: Coronaviruset från Mellanöstern eller Ebolautbrottet i Centralafrika. Nu kanske ni undrar varför vi tänker skriva om sådant när vi inte skriver om patogener och liknande…