Dagens Industri springer klimatförnekarindustrins ärenden

Korspostat från Pontus Näslunds blogg. Igår publicerade Dagens Industri en kort artikel med den sensationella rubriken “NASA: Polerna smälter inte“. Imorse såg jag den och fann att de gör sig till totalt okritiskt organ för en så kallad tankesmedja. Här är min facebookuppdatering om artikeln: Festlig artikel. Dels säger inte NASA vad de påstår att…

Advertisement

Språklig dominans i rasträsket

Emellanåt börjar det storma i debatten kring förändringar i ord och i andra kulturella sammanhang, men det tycks följa en viss trend. Det förefaller som att det enbart sker i relation till ord som språkligt eller bildligt dominerar andra gruppers fysiska attribut. Det finns även andra sammanhang där språklig utveckling ses som något negativt, till…

Islamiska statens islamistiska särart

I den islamiska rättstraditionen intar kalifatet en särställning. Kaliftiteln är en titel som kan erhållas genom en slags gallringsprocess eller shura (men också genom att den rådande ledaren själv utser en efterträdare) och institutet är en legal förutsättning för stora delar av den islamiska jurisprudensens materiella regler. Det spelar också en roll för frälsningsläran, vissa…

I huvudet på en jihadresenär

Danska tidskriften Politiken har gjort en intervju med en gerillasoldat, Ryan Omar, som åkte från Danmark till Libyen som sjuttonåring för att strida mot Ghadaffi-regimen under vad som då kallades för den arabiska våren, en numera tämligen passé eufemism för en serie uppror mot kolonialmarionetter och fattigdom. Intervjun är intressant för den är nyanserad och…

Krönika: Var finns rasismen?

Jag har av valrörelse och personliga förhållanden kommit att bli ganska inaktiv på Politifonen. Det är tänkt att jag ska avsluta en artikel om homosexualitetens etiologi som besvarar smått vansinnig skräckpropaganda från Ingrid Carlqvist härnäst, men jag har litegrann tappat sugen på att avrunda den. För någon vecka sedan innehöll Konflikt i Sveriges Radio P1…

Rasism är bara ett kodord för arvssjukdomar

Bakgrundsinformation Ni har hört påståendet förr, antirasist är bara ett kodord för antivit. Antagandet går ut på att ickevit invandring till Europa är en folkrättslig fråga inom ramen för folkmordskonventionens stadgor. Man menar att den som tror på och försvarar utomeuropeisk immigration till vita länder gör sig skyldig till att sympatisera med ett genocidalt företag. Som vi…

Falsk triangulering: Hur man snor från vänstern.

Triangulering är, kort sammanfattat, en metod där politiska motpoler lånar, adopterar eller stjäl över partigränserna. Det är en politisk aktivitet som har som syfte att manövrera en politisk rörelse eller ett politiskt parti mot väljarkårens mittfåra, den så kallade medelpunkten eller huvudströmsuppfattningen bland väljarna. Grundtanken är att man för över specifika ståndpunkter och politiska idéer…

Barnäktenskapsanalys utan rasism.

Vi har tidigare skrivit om barnäktenskap här på Politifonen i tre separata artiklar. Eftersom artiklarna är alldeles för långa har vi nu för avsikt att skriva ned dem i en enskild aningen förkortad artikel. Det är inte helt enkelt att beskriva de bakomliggande orsakerna till barnäktenskap. Antingen skriver man en tendentiös artikel som har för…

Man får inte längre fira nationaldagen på grund av invandrare?

Det florerar rätt friskt en uppfattning om att skolavslutningar i kyrkan, nationalsången och del annat skulle betraktas som omöjligt att utföra som ett resultat av för stor invandring. Det vore rasistiskt att göra det, kan man höra. Henrik Ekengren, professor i statsvetenskap, presenterar rätt intressant data om nationaldagsfirande som gjorts i en relativt färsk studie.…