Fyra dömda för massakern på Nisourtorget

Fyra Blackwater-anställda har nyligen dömts till fängelse för mord, dråp och brottslig användning av automatvapen på ett torg i Baghdad i september 2007. Åtalen har varit en långbänk, processen inleddes redan i slutet på 2008. En person dömdes till livstids fängelse, de andra tre till trettio års fängelse.

Händelseförloppet var i korthet följande. Blackwater-personal eskorterade en konvoj genom Baghdad och när de närmar sig Nisourtorget kommer en bil körande långsamt på fel sida av vägen, i vilken sitter en kvinna och hennes son. Trots signaler från lokal polis om att göra plats för konvojen fortsatte bilen långsamt på fel sida av vägen, varvid Blackwater-personalen sköt varningsskott och sedan dödade personerna i den. De använde därefter distraktionsgranater som lokal polis och militär misstog för splittergranater och öppnade eld, vilket besvarades av Blackwater-personalen.

Blackwater-personal har menat att bilen fortsatte rulla efter att föraren skjutits och att det såg ut som att en polis knuffade den, vilket de menar är tecken på att bilen var apterad med sprängmedel och att avsikten var att utföra ett attentat mot konvojen.

I eldstriden som utbröt dödas poliser och civila, det ska också ha skett en explosion som det är oklart vad den var för något. Flera källor har angivit att det var fråga om en granat från en granatkastare, men det har också påståtts att en av Blackwaters helikoptrar sköt mot platsen, något som bolaget förnekar. En Blackwater-anställd ska ha fortsatt skjuta mot civila, polis och militär trots order om eld upphör, det var först när en kollega hotade att skjuta vederbörande som hen avbröt eldgivningen. Inga amerikaner kom till skada.

Vid samma tid granskade FN användningen av privata säkerhetsföretag i Irak och kom fram till att de var att betrakta som legosoldater, privatanställda som utför militära uppgifter. USA har inte undertecknat FN:s konvention som förbjuder sådan verksamhet, varför inga åtgärder kunde vidtas. Givetvis tillbakavisade USA anklagelsen och rapporten.

Advertisements