Avpixlats märkliga intresse för muslimska toalettbesök

tvätta händerna

I en artikel som Avpixlat skriver den 2015-04-12 uppmärksammar man ett religiöst dekret som producerats av en turkisk imam rörande ett visst regelverk för toalettbesök och hur muslimer skall förhålla sig till dessa. Den kanske märkligaste aspekten i sammanhanget är inte att en turkisk imam belyser badrumsetikett men att en ickemuslimsk, tilika islamkritisk, blogg väljer att skriva om händelsen. För oss på Politifonen ter det sig aningen absurt att någon utanför den tänkta målgruppen för vilka dekretet är formulerat väljer att uppmärksamma det.

Vi kan inte för hela världen förstå hur muslimsk badrumskonvenans skulle kunna ha ett allmänintresse, annat än att förstås använda informationen som ett vapen mot muslimer. Nyheten används som ett medel för Avpixlat att distansera sig ifrån den degenererade muslimska kulturen och för att parallellt upphöja den egna västerländska. Att man är beredd att gå så långt som att man börjar uppmärksamma hur andra människor går tillväga vid bajsnödighet talar sitt klara språk.

Som västerlänning i ett upplyst, modernt samhälle är det förstås lätt att skratta åt de muslimska fanatikernas religiösa stolligheter. Men det finns också en allvarlig sida i rapporteringen om “toalettpappers-fatwan”. Nyheten illustrerar nämligen minst två av de avgrundsdjupa mentalitetsklyftor som skiljer västvärlden från den muslimska världen.

Det vi kan utläsa från detta citat är inte upplysthet, möjligen desperation. Att politisera muslimska toalettbesök blir därför mer komiskt än nyheten i sig.

Man hänvisar alltså till regelverket som en motståndare till Västerlandets ideal och skriver att “…fatwan visar också vilken liten betydelse det mänskliga förnuftet tillmäts i muslimsk kultur, och vilken enorm betydelse man tillmäter religiösa auktoriteter”. Det är förvisso sant att det i den muslimska idévärlden läggs vikt vid auktoriteter som skulle kunna betraktas som osunt ur ett rationellt perspektiv, men i den islamiska tankesfären finns det gott om kritik mot sådana auktoritära förhållanden. Redan på 1200-talet föreföll det i den muslimska tankevärlden ha funnits anledning att kritiskt möta sådan auktoritet, men även i modern tid har man ansett det nödvändigt att ytterligare bygga på kritiken.

Det kanske vore på sin plats att man faktiskt vände sig till den myriad litteratur som existerar på ämnet och som producerats av ledande muslimska tänkare (men också ickemuslimska motsvarigheter, se nedan). Man skulle till exempel kunna vända sig till ett av västvärldens kanske viktigaste verk på området, professor Wael Hallaqs Authority, Continuity and Change in Islamic Law för att få sig en rättvis inblick i hur islamisk syn på auktoritet ser ut, hur den sett ut och hur den håller på att förändras.

Sedan måste vi också som västerlänningar förhålla oss till det faktum att det även i den judiska traditionen, som vi anser oss stå närmre i och med vårt judeisk-kristna arv, finns liknande föreskrifter. Till exempel talas det i judisk lag om sådana saker som hur man positionerar sig vid toalettbesök utomhus, man talar om hur händer skall tvättas både före och efter man kliver in i ett badrum, även om bestyret inte inbegriper mänskligt avfall. Det finns egentligen hur mycket som helst skrivet på ämnet och här är en liten introduktion för de som är intresserade.

Värt att notera i sammanhanget är att denna rabbins “fatwa” talar om en tid när man lade vikt vid vilken hand som uträttade rumptvättningen. Han skriver att man tidigare aldrig tvättade rektum med höger hand eftersom höger hand i den judiska traditionen har en funktion att fylla vid utförandet av en specifik judisk ceremoni. Avpixlat ironiserar nämligen över att liknande uppmaningar existerar när också muslimer besöker toaletter (sådant som att en specifik fot skall föregå den andra).

I sammanhanget blir det mest intressanta kanske den lilla inflik rabbinen gör om toalettpapper, han finner det uppenbarligen nödvändigt att pedagogiskt beskriva att judar numer inte behöver lägga vikt vid vilken hand som utför tvättandet eftersom man använder toalettpapper för det.

Är den judiska religionens legala område också evidens för hur avgrundsdjup avgrundsklyftan är mellan oss i väst och de i öst eller blir det svårare att tala om  den judiska traditionen på det viset när Sverigedemokraterna har en sådan blomstrande relation till Israel?

Benjamin MIchele

Advertisements