Robert Nilsson om hur organiserade rasister sprider propaganda om tiggare

Robert Nilsson författar ett läsvärt inlägg i dag i sin relativt nystartade blogg. Det är en måsteläsning för alla som uppskattar debunking-poster.

Nu har ett  nytt propagandiskt grepp lanserats i den rasistiska opinionsbildningen: att ställa svenska tiggare mot icke svenska tiggare.

Detta görs bl.a. genom att knyta dygder till den svenske tiggaren och dygdernas motsatser, lasterna och det omoraliska, till den icke svenske tiggaren.

Under söndagen postades detta inlägg av Linda Eriksson – en person som utger sig för att bl.a. vara engagerad volontärarbetare. Inlägget delades 17 000 gånger på Facebook innan det avlägsnades av inläggsskrivaren själv.

image

Redan i inläggets inledning framställer inläggsskrivaren sin egen dygdighet i form av sin generositet.

image

Arketypen eller karaktären “den barmhärtige samariten” är ett urgammalt narrativt koncept som vi västerlänningar fått till oss via den bibliska och kristna traditionen.

Vad inläggsskrivaren gör i inledningen är att sätta upp en referensram – dygdigheten; generositeten och medmänskligheten – gentemot vilken resten av inläggets berättelse kommer att tolkas av läsaren. Detta genom antitetiska kontrastverkan som uppstår mellan berättelsens olika avsnitt. Inledningen är central för resten av berättelsen.

Inläggsskrivaren beskriver sedan “uteliggare, rumäner, zigenare och andra utländska människor” och hur de “roffade åt sej allt”

De “[b]ad om kassar för att kunna ta med sig så mycket av allt som dom bara kunde” och “var ALDRIG nöjda.”

Här framställs den utländska tiggaren som otacksam och girig.

Girighet är motsatsen till dygden generositet – det som angavs i inläggets början. Kontrasten mellan den i inledningen beskrivna generositeten och den för de utländska tiggarna beskrivna girigheten får den senares girighet att framstå som starkare rent dramaturgiskt.

image

“Detta pack […] skulle bara ha mer, mer och mer!”

Ännu en last gör sig gällande här: frosseri. Frosseriet som är en motsats till den moraliskt eftersträvansvärda dygden måttfullhet.

Efter beskrivningen av de utländska tiggarna, så kommer berättelsens tredje del: beskrivningen av “en svensk hemlös”.

image

Svensken framställs som någon “tacksamt tog emot det som erbjöds”. Detta är dygden måttfullhet – motsatsen till lasterna girighet och frosseri – står i starkare kontrast till den föregående beskrivningen av de utländska tiggarnas girighet och frosseri.

Vi har alltså sett prov på hur den utländska tiggaren konstrueras som girig i kontrast mot den svenske hemlöses måttfullhet.

Girig/ickesvensk – måttfull/svensk.

Detta i relation till inläggsskrivarens medmänsklighet och generositet, vilket av kontexten förstås anses sig själv vara svensk.

Är detta rasistiskt? Ja. Rasism i dess ursprungliga bemärkelse handlade om att genom rasbiologin fastställa raser. Dessa raser tillskrevs moraliska egenskaper. Så har det inom den antisemitiska tanketraditionen ansetts att judar är giriga till exempel.

Rasbiologin blev ju som bekant allmänt dödförklarad. Men tanken på att grupper eller kollektiv är bärare av särskilda moraliska egenskaper eller saknar dem lever alltjämt kvar i dagens rasism.

Inlägget avslutas med en politisering av berättelsens sensmoral – det som faktiskt avslöjar inläggsskrivarens övergripande syfte med att skriva inlägget.

image

Inläggsförfattaren gör alltså anspråk på att inläggets redogörelse är “kontentan av ett mångkulturellt Sverige”.

Denna utveckling sker till följd av svenskarnas naivitet. Inläggsskrivaren appellerar här till läsarens förnuft. Ingen vill ju vara naiv – särskilt inte om naiviteten utnyttjas av någon som agerar omoraliskt.

Partipolitiskt bär politiseringen en sverigedemokratisk prägel.

Tittar man på vad inläggsförfattaren gillar för sidor på Facebook, så avslöjar sig hennes politiska hemvist.

image

Tittar vi sedan på vem personen är som anges som arrangemanget bakom välgörenhetsevenemanget, där inläggsförfattaren deltog, så visar det sig vara en Victor Reis.

Denne Reis utger sig för att vilja medverka på högerextremistiska och islamfoba Swedishs defence leagues manifestationer (SDL).

image

Victor Reis uttalar sig så här på SDL:s Facebooksida:

image

Victor Reis postar även en kommentar på Linda Erikssons inlägg, där hon förklarar varför hon tagit bort sitt inlägg:

image

Det är den här typen av analyser som bör göras på dylika anekdoter som sprids på Facebook om vi ska kunna mota rasismen i grind.

Advertisements