Espert (SD) är inte rasist, men…

Lars-Anders Espert är ordförande för Sverigedemokraterna i Burlöv, där partiet är andra största parti sedan valet häromsistens.

Trafik-IntensivTriangulering

I en intervju i Sydsvenskan säger han följande:

När Lars-Anders Espert pratar använder han ord som “neger”, men han säger att han inte är rasist.

– Nej, rasister är vi inte förstår ni.

Och det låter ju bra.

Han förtydligar sig lite:

Vem som är svensk avgörs av kulturen, menar han.

Det är i och för sig en synnerligen problematisk ståndpunkt, men intressantare är det som följer.

Jag [Lena Stadler] är adopterad från Sydkorea. Är jag svensk?

[…]Biologiskt är du inte svensk[…]

Han börjar med det inövade mantrat om att han inte är rasist, att nationstillhörighet är en fråga om kultur och avslutar med att deklarera att han betraktar svenskhet som biologiskt betingat. Espert är kanske inte rasist, men han bär på och ger uttryck för en rasistisk värdegrund. Förklaringen kanske förs fram tidigare i intervjun, om detta är en psykologisk projektion på omgivningen:

Vi har en befolkningsstruktur med folk som är ekonomiskt svaga och många är handikappade förståndsmässigt.

Tacknämligt ger han ett förslag på hur han i sådant fall bör bemötas:

Ska folk förstå vad man menar får man uttrycka sig lite granna mustigt.

Hans tips är alltså att vara grov och sårande, det är så vi kan förvänta oss att övertyga honom om att han har fel, är bigott och företrädare för ett uttryckligt demokratihot.

Vad han ägnar sig åt är för övrigt att försöka balansera språkligt mellan sina faktiska värderingar och sin egen politiska subkultur å ena sidan, och vad som anses politiskt acceptabelt i svensk kultur. Det är inte okej att villkora nationstillhörighet med avseende på biologiska markörer, därför villkorar han det först mot kultur vilket inte är lika kontroversiellt (men borde vara det, det är lagarna och inte kultur rättstaten ska agera efter), samtidigt tror han uppenbarligen på en biologisk svenskhet och menar sig kunna avgöra vem som passar in i den.

Högerradikal triangulering. Vi kommer att återkomma till varför den nya fascismen sysslar med nyspråk och begreppsjonglering av det här slaget, mot bakgrund av en debattartikel signerad Yrsa Stenius.

//Elwa Ninpo — Politifonen

Advertisements