Rasism är bara ett kodord för arvssjukdomar

dnaBakgrundsinformation

Ni har hört påståendet förr, antirasist är bara ett kodord för antivit. Antagandet går ut på att ickevit invandring till Europa är en folkrättslig fråga inom ramen för folkmordskonventionens stadgor. Man menar att den som tror på och försvarar utomeuropeisk immigration till vita länder gör sig skyldig till att sympatisera med ett genocidalt företag. Som vi har skrivit om tidigare har man inom vitmaktvärlden approprierat delar av arbetarrörelsens och människorättsorganisationernas fraseologi för att på den vägen attackera samma organisationer. Det fenomenet har vi kommit att kalla falsk triangulering.

Bevara rasernas renhet: förhindra admixtur 

Ideologin bygger i grunden på en rasrealistisk föreställning om att specifika genansamlingar skall bevaras inom gruppen för att på så vis tillvarata gruppens särdrag. Det är till exempel på det viset man resonerar inom Svernskarnas parti som öppet deklarerar att utomeuropeisk invandring är ett befolkningsutbyte och öppet talar om att europeiska haplotyper och alleler särskiljer den europeiska rasen från andra mänskliga raser.

Kontringen

I vår motstöt utgår vi därför ifrån något som kallas ‘korsningsvitalitet’ eller heteros. Vi menar att admixtur förbättrar människans motståndskraftighet vad gäller till exempel sjukdomar och liknande. I motsatt mening tänker vi också framställa den ideologiska rasrealismen som en form av inavelsdepression.

Heteros:

Heteros är ett fenomen som innebär korsningsvitalitet, d. v. s. den förbättring av egenskaper som kan ske vid korsning av populationer där de mest fördelaktiga generna samlas i en individ

Inavelsdepression:

Inavelsdepression är genetiska sjukdomar som uppkommer vid inavel, det vill säga när en organisms föräldrar är släkt

Brasklapp

Eftersom vi endast talar om fördelarna med genspridning ur ett immunogenetiskt perspektiv skall detta inte ses som ett angrepp på föräldrar som av ickeideologiska skäl möter människor ur samma grupp för reproducering. Vi lägger inga som helst värderingar i deras kärleksaffärer. Detta är strikt avgränsat till de som med politisk ambition söker bevara raslig renhet och liknande. 

Vår utgångspunkt ovan är förstås också separerad från idéer om raslig överlägsenhet. Inavelsdepression är dessutom relevant för fortplantning inom släkten och inte utanför. Trots det uppstår arvssjukdomar när individer ur samma grupp möts i genutbyte. Det är sådana arvs- och genetiska sjukdomar vi i den här artikeln talar om. 

Kort om hur det funkar

Fördelarna med genetisk diversifiering är många. När grupper under lång tid isolerar sitt genutbyte uppstår förhållanden där vissa “oönskade” gener ansamlas inom gruppen. I sådana grupper är vissa sjukdomar mer prevalenta än hos andra. Så uppstår till exempel arvssjukdomar. Vid genetisk uppblandning sprids de generna ut och effekten av det är att människan därför blir mer motståndskraftig vad gäller patogener och liknande. Ur ett evolutionärt perspektiv är sådan upplandning (gendiversifiering) det optimala förhållandet. Utomgrupplig reproduktion är således ett bra immunologiskt skydd mot livsfarliga sjukdomar som skulle kunna uppstå om världen vore uppdelad i “bevarade ekotyper”.

Mantrat

Därför skapar vi nu ett eget mantra som genmäle till “antirasist är bara ett kordord för antivit”. Vi kallar det “rasist är bara ett kodord för [fyll i med sjukdom]. Nedan följer några exempel.

Rasist är bara ett kodord för genetisk hemakromatos

Rasist är bara ett kordord för skelleftesjukan

Rasist är bara ett kodord för celiaki (glutenintolerans)

Rasist är bara ett kodord för finska arvssjukdomar

Rasist är bara ett kodord för (fyll på med sjukdomar)

Lycka till.

Bruce Stålnacke

Ps: Beakta att detta är ett ironiserande inlägg. 

Advertisement

14 thoughts on “Rasism är bara ett kodord för arvssjukdomar

 1. Inavel är inte skadlig på nationsnivå. Det sponatana utbytet med andra “raser” räcker långt för nya kromosomer. Familjen eller en isolerad by löper störst risk. Egentligen skulle man säga att djuren är rasistiska då de strävar att para sig med de bästa exemplaren av den egna rasen för att detta ger starkast avkomma. Jämför vargen kontra de avlade hundraserna. Vilka är starkast. Knappast pudeln…

  Annars tycker jag artikeln, det jag orkade läsa, är ett ganska tröstlöst försök till att demonisera SD. SD är rasister och rasister är korkade och det kommer att ge inavel. Massinvandring däremot är en vitamininjektion till trötta Sverige. Det är bara nyttigt att svenska tjejer blir våldtagana av sydländska fallosar, dessutom ger det en naturlig solbränna till avkomman.

 2. Vadå varg?? Hundraserna har ju avlats fram för speciella syften. Du kan ju prova ha en flock vargar hemma för det lär inte gå så bra då de inte har domesticerats.

  Vadå SD? Jag läste inget om SD i artikeln alls men om svp!

 3. Ärftliga sjukdomar i Sverige orsakade av ett för litet urval har väl aldrig varit och är ju knappast idag något större samhällsproblem som rättfärdigar den typ av massinvandring vi ser idag. Vi har ju faktiskt redan tillräckligt stor genpool och rörlighet för att detta inte ska kunna bli ett problem heller. Var detta ett försök att rättfärdiga massinvandringen med att Sverige skulle vara i ett desperat behov av en större genpool. Så tycker jag nog att det var ett misslyckat försök. Men kanske var syftet nåt annat som jag inte fattar. Vem vet.

 4. Ha ha ironi ju “fyll på med sjukdomar”
  men annars verkar de ju vara bra att gå utanför sin grupp

 5. Självhatet finner inga gränser. Måste vara nått inavlat svenskt fenomen. Blanda dig du med närmsta ebolafrikan i en hydda och få Nobelavkomma. Varsågod.

 6. Det är du som lägger värdering i hur det är att blanda gener med en ebolaafrikan, inte jag. Jag konstaterade bara ett exempel som du baserat på din artikel borde tycka vara ett bra sådant att blanda gener med.

 7. Fast kan man välja blir det fortfarande en inavelsdeprimerad svensk över en ebolaafrikan, eftersom det jag får ut utav artikeln är att om resultatet alltid blir sjukdom bland svenskar så borde man vara konsekvent och ta samma exempel om man blandar med icke-svenskar.

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s