Multiresistanta bakterier: danskens matvanor värre än terrorism?

ebola

Ebolamikrograf Bild: Fuse / Thinkstock

Uppdatering 28/7, 2014, 19:38

Vi avser inte att bagatellisera riskerna med smittorna som omnämns i artikeln. Vi avser endast att möta alarmistisk “invandringskritik”.

Ni har alla hört om det. MERS-CoV: Coronaviruset från Mellanöstern eller Ebolautbrottet i Centralafrika. Nu kanske ni undrar varför vi tänker skriva om sådant när vi inte skriver om patogener och liknande annars? Det ska jag svara på.

Opinion mot invandring genom virus-alarmism

För inte så länge sedan började man inom den muslimfientliga bloggosfären tala om MERS-viruset som en fara för Europa/USA. En svensk version kan ni läsa här.

Det finns förstås en anledning till att bloggar av det slaget skriver om sådant: Afrikansk och MENA/muslimsk invandring. Man blåser upp en storm kring det faktum att vissa sjukdomar har brutit ut i delar av världen och därefter gör man en okvalificerad riskbedömning om invandring till exempel till Sverige. Det är som underförstått trots att det kanske inte uttrycks i detalj, men i debattforumen hakar fotsoldaterna på där det uttryckligen föreslås. Opinionsbildningen på Facebook är inte att underskatta.

Inomeuropeisk fara: akta er för dansken

Samtidigt vet vi att det specifikt handlar om en typ av invandring. Det är inte den inomeuropeiska, inte ens den inomskandinaviska. Vi behövde inte gräva särskilt länge innan vi nämligen hittade en del intressant material. Jag testkörde det lite här och var innan jag bestämde mig för att skriva en artikel om det. Som förväntat uteblev diskussionen.

I Danmark övergöder man nämligen slaktdjuren med antibiotika. Den antibiotikan genererar i sin tur ett slags bakteriellt motståndkraftighet mot sådana sjukdomar som antibiotikan egentligen med enkelhet skulle slå ut om den inte hade överbrukats. Det resulterade så sent som 2013 i att danskar dog. Fyra dödsfall.

Hur många som är drabbade kan vi inte veta och det beror på att danska staten sökt mörka undersökningar som gjorts på området.

Men det hör också till saken att Statens Serum Institut undersökt 769 personer med anknytning till dansk svinodling för att se om de bar på MRSA-bakterier. Men Dansk Svineproduktion betalade 220 000 danska kronor för undersökningen och krävde att resultaten skulle anonymiseras.

MRSA-resistans lika farlig som terrorism

Risken med antibiotikagödda svin är trots det väldigt stor. I en studie som utförts konstaterade man att upp till 88 procent av den testade djurgruppen bar på den resistanta MRSA-bakterien. WHO går till och med så långt att man likställer faran med terrorism.

WHO menar att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Det har faktiskt likställts med hoten från klimatförändringar och terrorism.

Riskskattning

Antibiotikaresistenta bakterier beskrivs som ett av de största hoten mot folkhälsan på jorden. Enligt EU-kommissionen dör årligen 25 000 människor inom EU av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Men den största risken med uppkomsten av de här bakterierna är att de på sikt riskerar att bli motståndskraftiga mot all antibiotika.

Tyskland ännu värre

Vi handlar desto mer med tyskt kött (Dk 32 procent och Tysk 41 procent).

I Tyskland används mer än fyra gånger så mycket antibiotika vid uppfödning av livsmedelsproducerande djur som i Danmark. Sverige använder 13 milligram antibiotika per kilo levande djur, Danmark använder 43 milligram medan Tyskland använder 211 milligram per kilo, enligt statistik från Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Exponerat manar man förvisso till att handla lokalproducerat. Man tar dock inte med att danskt kött men också MRSA-resistanta fläskätande människor alltså utgör en risk sinsemellan. Det eftersom bakterien inte bara sprider sig mellan människa och djur, den sprider sig också mellan människor.

Svinsmittan vandrar från svin till människa, mellan människor och från griskött till människa. Oftast spelar det ingen roll, men det händer att bakterien ger människor bölder. I värsta fall kan blodkärl drabbas och människor dö.


Politfonens brasklapp

Nu föreslår vi inte verkligen ett inträdesstopp för danska eller tyska medborgare. Istället ser vi att man måste hitta vägar för att komma till botten med antobiotikabehandlingen av uppfödda djur. Det här var bara en jämförelse som vi egentligen inte ställer oss bakom. Människor måste få röra sig mellan gränser som de bahagar.

Hur smittar MERS-CoV?

Vad gäller transmissionsvägarna för MERS-CoV har man fördomsfullt framfört att viruset tar sig till människan via kamelurin som på ett eller annat sätt förtärs. Bland annat pekar man mot någon osbkyr muslimsk återberättelse där kamelurin tydligen skall fungera som ett slags hälsobrygd. Nu tvivlar vi starkt på att muslimer håller sig sysselsatta med att dricka kamelpiss. Dels mot att de flesta förmodligen tycker att det är osmakligt och dels för att det är ganska få muslimer som har tillgång till kameler.

Hur som helst vet vi att transmissionen inte behöver gå den vägen. Coronaviruset är liksom MRSAgrisens bakterier en zoonotisk sjukdom som smittar via kontakt. The New England Journal of Medicine utarbetade ett underlag för att påvisa kopplingen. Man fann att en saudisk kamelbonde ådragit sig viruset genom att underhålla/vårda en kamels nasala slemhinnor som var irriterade.

NEJM säger avslutningsvis att risken finns för mellanmänsklig spridning men att den sekundära spridningen är begränsad

The epidemiologic features of the MERS-CoV infections suggest zoonotic transmission from an animal reservoir to humans, perhaps through an intermediate animal host.4,6-9 Limited secondary transmission from human to human has also been confirmed in both health care and household settings.

Man pekar också mot ett fall där det inte kunde fastslås att kamelerna hade smittat människorna eller vice versa

In a recent study, the presence of MERS-CoV RNA was confirmed on real-time RT-PCR assay and partial genome sequencing of the viral RNA in 3 of 14 nasal samples collected from 14 camels on a farm in Qatar and in 2 nasal swabs collected from two patients on the same farm.15 However, conclusive evidence of transmission from camels to humans or vice versa could not be established.15

Ebola: hur stor är risken?

ECDC riskbedömining beställd av EU konstaterar att man inom unionen är väl förberedda för sjukdomens inträde på europeisk mark. Man listar ett antal tänkbara synopser för hur det skulle kunna tänkas gå till. Det framgår då att:

The risk of tourists becoming infected with Ebola virus during a visit to the affected countries and developing disease after returning to the EU is extremely low, even if the visit included travel to the local areas from which primary cases have been reported. Transmission requires direct contact woth bloog, secretions, organs or other bodily fluids of dead or living infected persons and animals – all unlikely expores for the average tourist.

Samma sak gäller släktingar som återvänder från en resa till hemländerna. Det kanske mest intressanta scenariot är att potentiella ebolasmittade patienter söker sig till EU för vård.

People who suspect that they have been exposed to Ebola virus may seek medical attention in the EU while incubating the disease. Examples include EU volunteers who worked in healtchcare setting in the affected districts. The persons are likely to seek immediate medical attention and should be taken care of immediately if they develop any symptoms in order to prevent any firther spread of the disease.

There is a possibility that persons who were exposed to Ebola vorus and developed symptoms board a commercial flight seek medical attention in the EU. It is highly likely that such patients would seek immediate medical attention upon arrival in the EU and then be isolated to prevent further transmission.

Man har alltså beredskap för sådana situationer. Den går under namnet ECDC RAGIDA Guidelines och är en åtgärd som är utformad för specifika kabinomständigheter. Tar sig således någon till EU för sjukvård för misstänkt eller säkerställd smitta via flyg ingriper man på följande vis.

If the investigation concludes that the passenger has symptoms compatible with Ebola fever and had risk exposure in an affected country in the past 21 days, all passengers has seated one seat away from the ingected traveller, as well as crew members, may be at risk if they have been in direct contact with bodily fluids or heavily contaminated fomites such as contaminated clothing, towels or utensils.

Risken för smittspridning är inte särskilt stor. ECDC menar att det sker vid direkt kontakt med kroppsvätskor eller genom beröring av ebolasmittade lik. Viruset är inte luftburet och smittar således inte genom andning. Situationen skall tas på allvar men den skall inte användas som någon slags alarmistisk invandringskritik. Vid misstänkt smitta isoleras samtliga människors som i flygplanet har varit i kontakt med den misstänkt eller med förvissning smittade patienten. Därefter påbörjas behandling.

Bruce Stålnacke

 

 

 

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Multiresistanta bakterier: danskens matvanor värre än terrorism?

  1. Om danska staten mörkar problemet ska dom kraftigt kritiseras! Men det ska även den svenska staten som mörkar problemet med antibiotikaresistent tuberkulos. Givetvis skall den riskgruppen genomgå en obligatorisk läkarundersökning.

  2. Vad gäller Ebola så har väl kritiken egentligen inte gällt själva invandringen från dom här länderna. Utan snarare den kontrollapparat som man tycker borde upprättas för resande från dom smittade områdena. Alltså något som borde gälla både för turister och eventuella asylsökande. Risken må vara liten för att viruset ska spridas med flygpassagerare men finns ju ändå där.
    http://abcnews.go.com/Health/wireStory/nigeria-confirms-ebola-death-24719171
    Smittan har nu spridits till ett flertal flertal länder såsom bl.a Mali, Elfenbenskusten, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone och Liberia. Det är väl inte alltför långsökt att tro att smittspridningen mellan dessa länder skett med just resande personer. En flygtur till Sverige tar väl knappast längre tid än en bilresa mellan dessa länder.
    Nu är ju säkert risken för att vi skulle få någon större spridning här i Sverige liten. Men bara för att risken för att bli inblandad i en bilolycka är liten. Så innebär ju inte det att vi struntar i bilbältet på våra barn för den sakens skull. Men även en liten spridning skulle ju vara ödesdiger för dom drabbade. Så varför man ändå inte låter testa personer som kommer från dom här områdena är en gåta. Min gissning är att man till slut ( om spridningen inte hejdas där nere ) även här i Sverige måste vidta åtgärder.

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s