GAPFs Sara Mohammad trashar Ramadan och kallar det förtryck.

Det är väl inte helt okänt vid det här laget att Sara Mohammad har en del kontroversiella åsikter. Att män med namn som Ahmed och Muhammed är kodade för att hedersmörda vore till exempel absurt att förneka enligt henne och mycket mer. Efter Åsa Romsons (Mp) ledartal i Almedalen (2014-07-02) gick hon nämligen på offensiven. Visserligen skulle man kunna invända med en hel del saker som framfördes där, det är bara att Sara Mohammads infallsvinkel inte är en sådan.

SMRAM

SMRAM2

 

Mohammad anser att Romsons tal dels är felaktigt mot att hon väljer att inkludera muslimer i det med hälsningsfrasen “Ramadan Karim” i öppningen och dels mot att fastemånaden är ett generellt förtryck av barn och kvinnor.

Vi börjar med att analysera den första biten. På Politifonen kan vi inte förstå varför inkluderingen av muslimer i ett tal som även inbegriper dem skulle vara negativt. Att minoriteters högtidsdagar uppmärksammas av samhällsföreträdare och politiker är inte ovanligt. Tittar man även till USA ser man att det i princip är modus operandi. Till exempel hälsar den amerikanska presidenten Barack Obama muslimerna inför månaden ramadan här. Han passar på att önska hinduerna en trevlig diwali här. Han har även gjort så inför diverse judiska högtider. Det är ett återkommande tema i USA och ett sätt att möta landets minoriteter.

Den andra biten har att göra med hennes uppfattningar om fastan. Vi tänker inte ta hennes upplevelser ifrån henne. Men hennes upplevelser får stå för henne själv och ska ju inte användas som en måttstock i interaktionen med alla Sveriges muslimer. När Barack Obama till exempel önskar hinduerna en trevlig diwalihögtid gör han det trots att en del människor offrar ugglor under festivalen. I själva verket dör tusentals ugglor under diwalihögtiden. Det hindrar inte oss eller några andra att trots det lyfta deras högtid och gratulera dem. Alla hinduer gör nämligen inte så.

När Åsa Romson således gratulerar muslimerna i inledningen av talet gör hon det trots att Sara Mohammad och andra människor har upplevt en baksida med högtiden. Det är nämligen inte deras negativa upplevelser man gratulerar. Det är de miljontals människor vars upplevelser är positiva man lyfter.

Annat hade varit märkligt.

Det förefaller som att hon utgår ifrån att regelverket för fastan i någon mening skulle ha absolut relevans för barn i islamisk legislatur. Den uppfattningen är inte helt rätt. Inte ens de mest ultrakonservativa fatwaråden stationerade i Saudiarabien vidhåller det. Däremot använder man den förmedeltida mätmetoden för bestämmande av fasteanpassning i sådana sammanhang. Det betyder att man enligt den ultrakonservativa hållningen utgår ifrån pubertet när man avgör om en individ klarar av att fasta.

En ultrakonservativ ledfigur klargjorde det så här (vår fetning):

If he is young and has not yet reached puberty, he is not obliged to fast, but if he is able to do it without hardship, then he should be told to do so. The Sahaabah (may Allaah be pleased with them) used to make their children fast, and if the younger ones cried they would give them toys to distract them. But if it is proven that it is harmful to him, then he should be stopped from fasting. If Allaah has forbidden us to give youngsters their wealth if there is the fear that they may abuse it, then it is more appropriate that they be stopped from doing something if there is the fear of physical harm. But that should not be done by force, because that is not appropriate in raising children

– Shaykh ibn al-Uthaymeen, Majmoo’ Fataawa, 19/83

Exemplet ovan klargör således för undantag i fastereglerna. Där vidhåller den lärde att ett barn får fasta om det klarar av det. Det understryks att den inställningen inte är obligatorisk och att fastan skall avbrytas om den skadar hälsan på något vis. Den som påverkas negativt i hälsoavseende skall således avbryta den. Det gäller även vuxna eller pubertala ungdomar enligt samma ultrakonservativa källa.

Orsaken till att vi ovan vänder oss till den specifika referensen är för att hon väljer att lyfta de negativa delarna istället för de positiva. Om hon tänker lyfta extrema exempel är det inte mer än rätt att vi också gör det. Och när vi gjorde så insåg vi att inte ens dem ger henne helt rätt. Hur det ligger till med att elever blir trötta av fasta lämnar vi därhän. Det kanske stämmer. Samtidigt finns högpreseterande elever med muslimsk bakgrund. Teorier om hur det i längden påverkar muslimska elevers slutresultat (och om det resultatet i någon riktning går att härleda till fastemånaden) blir således tendentiös: om inte annat påvisas förstås.

Det finns föräldrar som slår sina barn och tvingar dem att fasta. Hon låter oss veta att så skedde med henne. Om Åsa Romson hade använt sin taltid till att bara lyfta sådan händelser skulle vi ha betraktat henne som lika onyanserad som Sara. Hennes kontakt med myndigheter och politiska företrädare är en form av lobbyverksamhet och den information hon undervisar är grundad på en personlig aversion gentemot hennes egen kultur (islam/kurdisk). Det är något som varje person bör ha i åtanke, oavsett om det hon säger är rätt eller fel (eller en blandning).

Varför? En personlig aversion kan aldrig vara objektiv. Det tror vi inte heller att Sara menar att hon är.

Och det ska ni inte glömma. Sara är företrädare för Glöm aldrig Pela och Fadime. I hennes arbete kommer hon i kontakt med människor som har en muslimsk bakgrund. I vår mening är det inte helt passande att hon förmedlar sådant islamförakt när hennes arbete uppenbarligen har att göra med bland annat muslimska tjejer.

/Bruce Stålnacke

 

 

11 thoughts on “GAPFs Sara Mohammad trashar Ramadan och kallar det förtryck.

 1. Så ni gnäller på någon som ger en beskrivning av vad hon själv har upplevt eftersom det inte passar in i er världsbild? Vad är det med er vänstermuppar och islam för övrigt?
  Är det pga islamister hatar väst? Marx hade fel om det mesta men en sak hade han rätt i, religion är ett opium för folket, ni delar detta när det gäller kristendom men inte islam hur kan det komma sig? Innan ni ger er in i några islamkramande orgier så bör ni studera vad som hände rödingarna i Iran 1979.

 2. Klart det är problematiskt när en politiker hyllar och normaliserar en våldsideologi. Det gäller ju givetvis inte bara Islam. Så skulle ju givetvis också vara fallet om det gällde Nazism, Fascism och Kommunism. Sånt bör man som politiker ha vett att avhålla sig ifrån.
  Sen bara för att man i tokreligiösa USA uppmärksammar diverse religiösa vanföreställningar. Så innebär ju det för den sakens skull att Svenska politiker skall ägna sig åt samma sak. Folk med låtsaskompisar bör inte uppmuntras att hålla på med sina tokerier. Dom borde upplysas och avprogrammeras istället. Med upplysning hade vi faktiskt kommit rätt så långt i Sverige. Innan nån fick för sig att börja massimportera en massa människor med medeltida åsikter och värderingar. Ett stort steg bak i Sveriges utveckling skulle man kunna säga.
  Det här med att barn som inte nått puberteten skall slippa fastan om dom lider av det är knappast något som efterlevs. Har själv sett småbarn gråtandes böna och be om att få något att dricka. Vedervärdigt ! Säger väl sig självt att detta är ett barnplågeri som föräldrarna borde straffas för enligt Svensk lag. Och barn räknas men ju som bekant som tills man fyllt 18. Ingen under 18 skall alltså behöva fasta av religiösa skäl. Men vi ju för fega politiker för att nån ska våga ta tag i den biten och klargöra vad som är rätt och riktigt i ett modernt civiliserat samhälle.
  Sen klagas det på Sara Mohammad för att hon pekar på några negativa aspekter av fastan och inte på något positivt med den. Som om det skulle finnas nånting positivt med den över huvud taget. Hela fastan är ju faktiskt bara religiöst trams och tvångstankar om att inte äta på vissa tider.
  Blir lite löjligt också när man tar högpresterande elever på Harvard som jämförelseobjekt för att lågpresterande svenska elevers skolarbete inte skulle lida ytterligare av att fasta. Trots att det finns lärare som vittnat om just detta. Men det gäller ju också på vanliga arbetsplatser. Undrar hur mycket både säkerheten och produktionskapaciteten egentligen försämras under Ramadan. Är det t.ex rasistiskt att av säkerhetsskäl begära en TAXI chaufför som inte firar Ramadan ?

 3. Problemet är ju inte att Sara Mohammed ger en beskrivning av vad hon själv upplevt utan att hon (och tydligen vissa andra som ogillar islam) försöker göra sin egen historia till en allmän sanning. Citatet ovan visar ju tydligt att hon kommer ifrån en dysfunktionell familj med våld och kränkningar. En mamma som funkar normalt spottar inte på sitt barn. I många andra muslimska familjer är Ramadan årets höjdpunkt. Det normala är att barnen deltar efter förmåga, småttingarna “fastar” en stund per dag om de orkar och vill osv. Det är mycket glädje och gemenskap och även mycket fokus på ens andliga välmående. Att man jobbar med tom mage är förvisso sant, något som jag och många med mig gör frivilligt och som inte hindrar att man jobbar (många av oss har ju vanliga heltidsjobb vi sköter som vanligt i Ramadan). Efteråt kommer en tre dagars fest som alla gläds åt. Det jag beskriver är sannolikt representativt för merparten som firar Ramadan i Sverige. De som liksom Sara Mohammed ogillar Ramadan kan ju helt enkelt strunta i det.

 4. Det förefaller tydligt att de flesta som kommenterar här inte är särskilt pålästa kring vad fasta egentligen innebär. Att det inte finns något positivt med fasta är ju en av kommentarerna som tyder på okunnighet. Mag -tarm kanalen får Ofta ingen chans att rensas på grund av att vi hela tiden håller igång den. Inom medicinen uppmuntrar man att några veckor om året fasta för att mag tarm kanalen ska hinna rensas. Så religiöst eller inte är fasta något positivt . Fasta inom islam handlar förutom detta om att lära sig att motstå vissa saker, självkontroll och även att få känna hur de mindre lyckligt lottade har det. Det är absolut inte skadligt för en vuxen frisk person att fasta, många som styrke tränar lever på en liknande diet, att äta en gång per dag. Är man gravid, sjuk , har mens eller på resande fot får man enligt islam inte fasta. Vad gäller barn kan det variera hur mycket de orkar och de som inte orkar fastar helt enkelt inte. Att barn i allmänhet går runt och lider av detta är långt ifrån sanning. Jag är uppvuxen i förorten bland muslimer och har aldrig sett eller hört av barn som plågas av detta. Barn som spottas på och blir slagna under Ramadan blir det säkerligen resten av året också och det är självklart att det är oacceptabelt enligt lag och moral . Men blanda inte detta beteende med religion när det i själva verket handlar om dålig föräldraskap .

 5. Nu fastar man ju inte direkt på ett medicinskt “beprövat” sätt. Som t.ex 5:2 dieten eller någon annan variant där man även får dricka efter behov. Näe, här vänder man helt enkelt på dygnet och vräker i sig mat och dryck under dom mörka timmarna. Det är ju inte direkt så att man i normalfallet använder Ramadan för att börja med en sundare livsstil direkt.
  Även mild uttorkning kan ge lägre energi nivå, huvudvärk, trötthet, spänning, ångest, koncentrationssvårigheter, sämre vaksamhet och arbetsminne. Förmåga att tänka klart samt ändra en persons humör. Att tro att barn inte lider av detta är ju fullkomligt absurt.
  Sen så är Islam liksom andra religioner där man indoktrinerar in barn i en fantasivärld där dom inte ges chans att få tänka själva. Faktiskt liktydigt med dåligt föräldraskap bara av den anledningen. Att dessutom tvinga dom att lida ( för det gör dom garanterat ) av religiösa själ genom att förvägra dom mat och dryck.. Är som jag skrev så dåligt föräldraskap att det faktiskt borde vara straffbart.
  Sen att påstå att det skulle vara något positivt för den som styrke tränar att bara äta en gång per dag är ju bara trams. Jag har själv hållit på med idrott på elitnivå och är väl insatt i hur man både äter och tränar inom olika sporter för att uppnå bästa resultat. Det där är ju bara nonsens. Det kan möjligen vara något bodybuilders ägnar sig åt innan tävling. Men det är absolut inget att rekommendera under en längre period.

 6. Ingen gnäller övet det som hände henne. Det är legitimt att hon lyfter det.

  Det anmärkningsvärda ligger i att hon använder det som hände henne som måttstock i interaktionen med alla ramadanfirande muslimer.
  Vi är väl medvetna om hur det gick för politiskt aktiva i Iran efter revolutionen.

  Vi är också medvetna om att socialisten Gole Sorkhi i sitt försvarstal i skenrättegången jämförde sin och självaste vänsterns kamp med den islamiska förgrundsgestalten Husseins.

  Och vi använder inte en diktaturs brott mot oliktänkande som mall i behandlingen eller beskrivningen av alla världens muslimer.

  Förstår inte relevansen alls faktiskt.

 7. Om det borde vara straffbart att introducera barn till en fantasivärld kan vi ju likaså börja förbjuda kyrkor, tomten för att inte tala om föräldrar som påstår för sina barn att det verkligen finns en flicka som kan bära en häst . För det andra, barn ska inte tvingas fasta . Tvingar man dom till det, klart som tusan att man är en dålig förälder. De är lika alltid dåligt när föräldrar tvingar sina barn att göra saker som är dåliga för dom. Tyvärr finns d dåliga föräldrar överallt , liksom Saras föräldrar. Har sett fall där barn blir psykiskt och fysiskt misshandlade av föräldrar på grund av att barnen konverterat till islam. Ska jag nu gå runt och säga att alla icke muslimer är barbarer som slår sina barn . Självklart vore det idiotiskt att säga så. Men varför kan man då dra alla muslimer över en kam? De flesta jag känner fastar och jobbar samtidigt och ingen jag vet har någonsin blivit sjuk eller liknande på grund av fastandet . De som inte klarat av att hålla sig hela dagen har helt enkelt brutit den tidigare. Har aldrig läst i tidningen om att någon blivit sjuk på grund av fasta. Om det finns fall så länka gärna för jag vill veta. vad som händer i arabländerna är för sorgligt . Det är ett penga o makt spel där de har blandat in religion. Alltid lika dumt att göra det. Men om du ska kolla på det som händer där just nu kan man ju också se att vanliga muslimer har gått ut för att kämpa mot extremisterna i dagsläget. Sen hade ju Arab världen inte haft lika många problem om inte USA hade vart där o lagt petat. Och om de hade haft demokratiska ledare .

 8. Hur är det med läsförståelsen ? Nu skrev jag ju inte direkt att det skulle vara straffbart att introducera barn in i en fantasivärld. Bara att det var dåligt föräldraskap. Det som borde vara straffbart är att man tvingar och plågar barn med att fasta.
  Sen så är det nog knappast nån förälder som hjärntvättar sina barn så pass mycket att dom tror att Pippi Långstrump är på riktigt. Men vad gäller Islam så får man ju faktiskt barnen att tro på ett sagoväsen. Som tillsammans med en avskyvärd Profet bl.a vill att man ska ta kål på alla otrogna och som tycker att våldtäkt på barn är OK. Lite skillnad.

 9. Admin :

  Du har fått flera varningar. Vi har beslutat att inte släppa förbi dina kommentarer mer.

  Med vänliga hälsningar
  Redaktionen

 10. Jag gör en sorgsen reflexion…
  Personlig erfarenhet av religiöst förtryck och arbetet för att hjälpa andra tjejer, som söker frigörelse är aldrig fel. Sara Mohammad har det…hon har drivet. Men det blir väldigt, väldigt fel om den personliga erfarenheten tillåts bli allt, hela verklighetsbeskrivningen. Det blir absurt! Man kan aldrig förändra något om man alltid beskriver “worst case”.

  Tänk om barn, med föräldrar som alltid blir asfulla på julafton, skulle beskriva den kristna julen på samma sätt som Sara beskriver Ramadan?

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s