Ensamstående invandrarmamma har rätt till stora utbetalningar? Ja det stämmer, men…

Försäkringskassan

Bild från Wikipedia

Artikeln uppdaterad 4 jun 2014, 21:40

Förra året spred sig uppgiften som en eld. Diskussioner om vad ensamstående mammor med tre barn har rätt till för ersättningar uppstod i princip överallt. Många valde att skriva om det. Bland annat avfärdades det av Statskontoret att de skulle ha varit den påstådda källan till uppgiften om att en “nyanländ arbetslös invandrarmamma” med tre barn månatligen har rätt till 21 810 kr. De skrev:

Statskontoret är inte källa till uppgifter på sociala medier om ersättningar till nyanlända

I sociala medier figurerar uppgiften om att en “nyanländ arbetslös invandrarmamma” med tre barn får ut 21 810 kr i månaden skattefritt för ett antal stöd och bidrag samt att “utöver detta har invandraren rätt till” 259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning och 12 000 kr i SFI-bonus. Som källa till dessa uppgifter anges “Statskontoret” (utan någon närmare angivelse). Detta stämmer inte, utan är en falsk uppgift.

Läs gärna vår rapport Etableringen av nyanlända. En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen (PDF-dokument, 2,8 MB)

Förvirring uppstod och det fanns i princip ingen som kunde precisera var uppgiften kom ifrån. Om inte Statskontoret hade spridit det, vem hade då gjort det?

Försäkringskassan berättar

En blogg, 8dagar, valde att granska uppgiften. Bloggens angivelser spred sig sedan som löpeld. Nu hade man kött på benen i diskussionen och man kunde verifiera att ersättningsgraden för den ensamstående kvinnan faktiskt stämde som hypotes. I ett inlägg som hette invandringens pris konstaterade Försäkringskassan detta:

Hej Stefan och tack för frågan jag ska försöka svara så tydligt som möjligt men detta är en komplexa frågor som berör en teoretisk situation som inte är helt vanlig men som ändå skulle kunna förekomma. Eftersom man dessutom enbart kan ha etableringsersättning under 24 månader så gäller situationen under den nyanländes två första år dvs under den tid som den som invandrat har en etableringsplan.

Nu till beräkningarna och förutsättningarna som angavs var: (barnen antas här vara 12, 13 och 14 år och de har en hyresrätt på 85 kvm med 7 000 kr i hyra)

 1. Etableringsersättningen administreras av Arbetsförmedlingen och ersättningen kan som högst bli på 308 kr per dag (fem dagar per vecka) och på 22 dagar i månaden ger detta 6 776 kr för en sådan månad. Detta förutsätter att den sökande har en etableringsplan på 100% (som ska vara normalt) och ersättningen ges när den sökande deltar i aktiviteter i etableringsplanen. Under den tid det tar att utforma en etableringsplan tillsammans med arbetsförmedlaren ges en ersättning på 231 kr per dag.
  (Etableringsersättning betalas ut med 308 kronor per dag för fem kalenderdagar per vecka. Om planen omfattar 75, 50 eller 25 procent av heltid blir ersättningen 231, 154 respektive 77 kronor per dag. (2 kap. 2 § förordningen [2010:407]Information från Arbetsförmedlingen finns här!
 2. Etableringstillägg administreras av Försäkringskassan – eftersom det i det givna exemplet betalas ut underhållsstöd för tre barn kommer etableringstillägget enbart att beräknas/betalas ut för två barn. Detta pga. en begränsningsregel som finns i SFS 2010:409 2 kap 9 § etableringstillägget blir då 1 500 kr per barn dvs. 3 000 kr totalt och inte 4 500 som anges i exemplet. För att det ska kunna bli 4 500 kr som också är maxbeloppet krävs att man är ensamstående och har minst 4 barn hemma som är över 11 år.
  Information från Försäkringskassan finns här!
 3. Barnbidrag för tre barn är 3 754 kr inklusive flerbarnstillägg och administreras av Försäkringskassan
  Information från Försäkringskassan finns här!
 4. Underhållsstöd  administreras av Försäkringskassan
  För tre barn är det 1 273 kr per månad och barn vilket ger 3 819 kr per månad
 5. Bostadsbidrag administreras av FörsäkringskassanEtableringsersättning är en skattefri ersättning som ska ingå i beräkningen av bidragsgrundande inkomst inom Bostadsbidraget. Givet tre hemmavarande barn 12, 13 och 14 år, hyra på 7 000 kr, trea på 85 kvadratmeter och en årsinkomst av etableringsersättning enbart på 81 312 kr om året så blir Bostadsbidraget 4 900 kr per månad. (Etableringstillägg ska inte räknas med i den bidragsgrundande inkomsten)Information från Försäkringskassan finns här!
 6. Föräldrapenning administreras av FörsäkringskassanExemplet bygger på att barnen är över 11 år i syfte att maxa etableringstilläggets nivå. Eftersom man enbart kan få föräldrapenning fram till dess att barnet fyller 8 år så kan det sedan inte bli frågan om föräldrapenning i detta exempel. Men om man skulle konstruera om exemplet med tre barn under 8 år jag då skulle föräldrapenning sedan kunna bli aktuellt men då minskar etableringstillägget till 1 600 kr per månad och man kan inte ha etableringsersättning + tillägg och föräldrapenning samtidigt. Så i det fall som föräldrapenningen används så minskas eller försvinner ersättningen från etableringsersättningen och tillägget.Total månatlig ersättning givet trebarnsexemplet ovan:Etableringsersättning 6 776 kr
  Etableringstillägg 3 000 kr
  Barnbidrag 3 754 kr
  Underhållsstöd 3 819 kr
  Bostadsbidrag 4 900 kr= 22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst.

Jag vet dock inte hur vanligt förekommande det är att en ensam trebarnsmamma invandrar till Sverige med tre hemmavarande barn över 11 år men det kanske SCB vet. Räknar man istället på två barn så sjunker etableringstillägget, Barnbidraget, Underhållsstödet och Bostadsbidraget.

Med vänlig hälsning Niklas Löfgren

Försäkringskassan nyanserar

När man på Försäkringskassan senare upptäckte att den offentliga informationen som släppts hade utnyttjats av diverse “invandringskritiska” opinionsbildare valde man att nyansera det svaret.

 

Hej igen,

du har ju tidigare frågat ang. etableringsersättning m.m. och vad som gäller för en ensamstående trebarnsmamma. Jag tänkte passa på att nyansera svaret till dig lite mer.  I september månad 2013 fanns det totalt ca 21 000 mottagare av etableringsersättning och det utbetalades ca 152 miljoner kronor i etableringsersättning, etableringstillägg samt bostadsersättning. Eftersom vi inte har statistik på hur många som är ensamstående mammor med tre barn över 11 år tillgängligt (med 100 procentig aktivitetsplan) så kan man ju göra en s.k. känslighetsanalys dvs. om 1% skulle vara ensamstående mammor med 3 barn över 11 år så skulle det röra sig om 210 familjer som exemplet skulle omfatta är det 2% så är det 420 familjer osv.Är det sedan så att (utrikesfödda) ensamstående med tre barn har det ekonomiskt gott ställt i Sverige relativt sätt andra barnfamiljer?Om man läser detta svaret på ett regeringsuppdrag så kan man med lätthet se att så inte är fallet.

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8154ff8f-72c5-48e4-a3d6-744e3ffc3f54/resultatindikatorer_for_den_ekonomiska_familjepolitiken_2013.pdf?MOD=AJPERES och då kanske dels i slutsatserna som anger att ensamstående med barn är en ekonomiskt utsatt grupp jämfört med andra barnfamiljer men också kanske man ska titta på diagram 4.2 ”Medianen av disponibel inkomst per konsumtionsenhet i barnhushåll med svensk eller utländsk bakgrund. Individer 0-64 år. 2012 års penningvärde” där man kan se att utrikes födda ensamstående med barn är den grupp med lägst disponibel inkomst per person av barnhushållen.Även bland sammanboende barnhushållen så har de en lägre disponibel inkomst än om föräldrarna var födda i Sverige. Tabell 4.2 är också bra där man kan se utvecklingen i siffror. Beräkningarna som du tidigare fått av mig är helt korrekta men de berör troligtvis en mindre grupp familjer under en begränsad tid.

Med vänlig hälsning Niklas Löfgren

Politifonen kommenterar

8dagar skriver sedan en egen kommentar under brevet och det tänkte vi att vi också ska göra mycket kort. Det är alltså sant att en ensamstående mamma med tre barn i specifika åldrar har rätt till en viss utbetalning om hon möter kriterierna. Den utbetalningen kan uppfattas som exceptionellt stor. Vi är inte skickade att göra en sådan bedömning.

Samtidigt kan vi se att det inte är omöjligt för andra familjer i liknande situation att komma upp i summor som i princip motsvarar de utbetalningar som en nyanländ mamma med tre barn har rätt till. En ensamstående mamma/pappa i Malmö med tre barn i åldrarna 15-18 år har alltså rätt till en grundläggande hushållskostnad på 10005 kronor. Därtill ankommer bistånd i form av beräkningar för ensamstående förälder om 2950kr. Beräkningarna för personliga omkostnader för hemmavarande barn tillkommer därför i det här fallet med ett belopp om 3 250kr/barn och gemensamma hushållskostnader a 4 personer på ytterligare 1490kr.

Sammanslaget kommer vi upp en bra bit över 23000kr. 

Att invandrade ensamstående mammor förmodligen är den mest utsatta gruppen är ingenting som vi ska glömma. Även om det nu potentiellt skulle finnas individer som möter kriterierna för de utbetalningarna är de med stor sannolikhet den svagaste socioekonomiska gruppen i Sverige. Niklas Löfgren säger det också själv genom att peka mot en del data och konstaterar att “utrikes födda ensamstående med barn är den grupp med lägst disponibel inkomst per person av barnhushållen“.

Den svenska staten producerar således inte invandrade miljonärer. Däremot underlättar den de utländska personernas introduktions- eller etableringstid genom att i vissa fall utbetala ett visst belopp. Ibland större och ibland mindre. Efter etablering dras stora delar av utbetalningarna in. 

 

/Bruce Stålnacke

Advertisements

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s