Den religiösa terrorismen: När religionen blir ett vapen.

NoTerrorist7yDet här är en sammanslagning och påbyggnad av fyra artiklar som Politifonen tidigare har skrivit om religion och terror. Vi väljer att plocka bort tidigare alster och publicerar istället en sammanfattning. Detta är del 1. Sista delen släpper vi inom kort.

Kopplingen mellan religion och terror är i dag ett tema som sällan sätts ifråga eller problematiseras. Det är på förhand antaget att religionen är den primära källan eller konfliktutlösaren i de områden där terror används som strategi mot andra aktörer. Man vidhåller dessutom att det bara är muslimer som befattar sig med metoden och med det följer förstås att man genom extension möjliggör en hypotes om muslimer som potentiella säkerhetsrisker.

Kort om demografi

När man under 1980-talets Libanon började implementera självmordsbombning som krigsstrategi, var det i första hand Hizbullah som stod i rampljuset. Den bilden har varit seglivad eftersom gruppen fortfarande används som historiemall för terrorism. Både av bedömare i demokratier i väst men också av grupper som al-Qa’ida eller LTTE. Faktum är att 1980-talets terrorkampanj i Libanon inte ensamt iscensattes av “islamistiska” aktörer, men att en majoritet realiserades av marxister och socialister.

I själva verket utfördes alltså åtta självmordsattacker av människor med muslimsk övertygelse. Resterande attacker hade ingen koppling till islamisk fundamentalism. I tjugosju fall utfördes attackerna av marxistiska grupperingar, I minst fyra fall hade individerna tydlig koppling till en kristen identitet och tre fall där man inte kunde fastslå någon koppling över huvud taget.

De grupper som i första hand opererade i självmordskampanjerna och samarbetade med eller samtidigt befann sig i opposition mot Hizbullah/islamisk fundamentalism var Libanesiska kommunistpartiet, Jammoul (Nationella libanesiska motståndsfronten), Folkfronten för Palestinas befrielse, Syriska Socialnationalistiska partiet, Ba’ath och många fler. 

Fyra var också kristna. En av självmordsbombarna var en kvinnlig kristen lärare vid namn Norma Hassan, En annan person var Elias Harb. Han attackerade en radiostation som meddelade ett prosionistiskt budskap. En person tillhörde en grupp som kallade sig, fritt översatt, “De Kristna Arabernas Förtrupper”. Vi räknar även in Loula Aboud som ses som lite av en föregångare för kommande generationer kvinnliga självmordsbombare. Trots att hon alltså var kristen ortodox. Hennes kamp har ibland betraktats som det palestinska folkets uppståndelse eftersom självmordsdådet ägde rum på påsk.

Historikern Kamal Salibi, som själv har en kristen bakgrund, menar att det fanns en representation av kristen ortodoxi inom SSNP redan från start. Att kristna liksom muslimer anslöt sig till diverse socialistiska rörelser var därför inte sällsynt.

Alltså 8% kristna, 21% muslimska och 71% kommunistiska/socialistiska.

Kriget mellan Hizbullah och Israel 2006 visade tydligt på en ny strategi. Istället för att iscensätta självmordsuppdrag begagnade man en mer konventionell gerillastrategi: raketskjutningar mot mjuka mål. Ett tecken på att man till synes inte längre rekryterar självmordsbombare inom organisationen. I dag är det mer prevalent inom militanta sunniled, men så har det inte alltid sett ut.

Avslutningsvis hänvisar vi även till de tamilska sekulärhinduer som genom LTTE utförde ett sjuttiotal självmordsattacker mot lankesiska mål och de sunnisekulära marxisterna inom PKK.

De tamilska tigrarna konsoliderade sin maktposition genom att peka på yttre religiöst förtryck. Så kunde det tamilska folket samlas under en gemensam identitet: hinduer förtryckta av singalesiska buddhister. Harvardprofessorn David Little säger att den nationalistiska singalesiska självbilden utgick från kolonialism, språk och historia, men att det var den religiösa faktorn som gav auktoritet åt det singalesiska folket.

Det var förstås något som den tamilska terrorgruppen LTTE tänkte utnyttja som symbolvärde i sin kommunikation med sitt folk. Upprepade gånger anspelade man på att den egna religiösa identiteten stod inför en annalkande tragedi.

Med den förevändningen propagerade de sedan för att de utsattes för religiös förföljelse. Den upplevelsen var verklighetsförankrad. På så vis motiverade de sina självmordsattacker.

Den demografiska studien påvisar att islam inte kan vara en primär faktor. Vi skulle inte se en sådan utspridning och prevalens inom andra grupper om så hade varit fallet. Däremot kan religionen ha en sekundär roll, antingen som en perifer ändamålsenlig plan om att tillvarata religiösa intressen (som en religiös stat till exempel) eller som en identitetsmarkör som bidrar till att stärka banden mellan människor av en specifik religiös eller politisk övertygelse: en form av mekanism som instrumentalt framkallar sympatier med sitt eget folk eller mellangruppligt.

Antalet muslimska terrorister överdrivs

Det är förstås ganska svårt att räkna ut hur många terrorister det finns. Om man tittar till vad professor Kurzman säger, ser man att åtminstone 1 på 15000 muslimer rekryterats till olika militanta muslimska organisationer de senaste 25 åren och att färre än 1 på 100000 rekryterats sedan 9/11. Datan hämtar han från en myndighetsanknuten undersökningsgrupp som heter Memorial Institute for the Prevention of Terrorism. På uppdrag av myndigheterna utförde man en officiell utredning för att samla information åt DHS. Den informationen kom sedan att sammanställas i Terrorism Knowledge Base (TKB). Uppgifterna har dock inte uppdaterats sedan 2008.

Det framgår då att man mellan 1980-talet fram till 2008 hade rekryterat runt 150000 personer till sin kamp.

Låt säga för sakens skull att de olika militanta grupperingarna de senaste sex åren lyckats rekrytera 100000 personer till (något man alltså knappt lyckats åstadkomma under de 25 år som det finns data för) och vi kommer upp i en siffra om runt 250000 militanta islamister.

Med den uträkningen kan vi alltså se att runt omkring 0.02% av den samlade muslimska befolkningen under en tidsperiod om 31 år har anslutit sig till militanta muslimska grupperingar. Ur den ekvationen har vi dock uteslutit frekvensen av självmordsuppdrag. Alla som ansluter sig till de så kallade islamistiska grupperna hänger sig självfallet inte åt sådan krigsstrategi. Låt oss för sakens skull säga att runt 1500 självmordsuppdrag utförts av muslimer. Låt oss också säga att 2000 personer ingått och anslutit sig till de uppdragen.

Alltså omkring 2000 personer av 1.4 miljarder människor.

Uträkningen är givetvis överdriven. Mellan 1981-2006 utfördes 1200 attacker världen över enligt Riaz Hassan. Det inkluderar alltså sådana attacker som utförts av icke-muslimer.

/Bruce Stålnacke

Advertisements

6 thoughts on “Den religiösa terrorismen: När religionen blir ett vapen.

 1. Hej.

  Jag kan inte sätta något datum på det. Men det är på väg. Vi har en massa andra artiklar i draften som förmodligen ska ut före.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Stålnacke, Politifonen

 2. Perspektiv & Proportioner.

  “Alltså omkring 2000 personer av 1.4 miljarder människor.”

  Kanske snart dags att vi börjar fundera på varför vi matas med skräckpropaganda?

  Tack för bra artikel (som vanligt).

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s