Tankar om konservatism: den kulturkonservativa i väst och den muslimska

Den här artikeln skrivs inte som en utförlig politisk utvärdering av konservatism. Istället tänkte jag göra ett kort utlägg om mina personliga tankar kring konservatism i två miljöer. Den ena är den kulturkonservativa i väst och den andra den muslimska. Viktigt att påpeka för de konservativa som stöter sig med den här artikeln och anser att de inte känner igen sig i mina beskrivningar, är att detta är en relativt generell beskrivning av två former av ytterlighetskonservatism. All konservatism ser självfallet inte likadan ut.

muslims_are_coming_poster

För något år sedan hamnade jag i en diskussion med en av företrädarna för en internationell rörelse som värnar den ”västerländska kulturen” och som specifikt angriper muslimer som ett problem. Han hänvisade till ett klipp där någon muslim i väldigt konservativ anda presenterade sin muslimska tro som oföränderlig. Den muslimska kvinnan i klippet sade något i stil med att islam inte kan förändras och att hennes trosuppfattning i sitt nuvarande skick är vad det alltid varit.

Huruvida hennes uppfattning är riktig eller inte, det kan man ägna en hel artikelserie till. För tillfället hör det inte hit. Det jag dock reagerade över, och också påpekade den gången, var att klippet representerade en specifik attityd (konservatism brukar betraktas som en attityd, snarare än en ideologi) som inte nödvändigtvis är representativ för samtliga muslimer. Mannen sökte exploatera klippet och hålla det som täckning för hur farliga och statiska muslimer är på grund av sin konservativa inställning.

Det slog mig att den attityd som kvinnan uppvisade i klippet egentligen inte skiljde sig från mannens egen inställning och världssyn. Liksom kvinnan ansåg att det inte fanns något utrymme för heterodoxi eller alternativ syn på sin religion, representerade han en åsikt om att svensk tradition och kultur inte bör introduceras för eller föras in i symbios med muslimsk kultur. Den konservativa nationalismen, som han representerade, var på många vis jämbördig den muslimska motsvarighet han förlöjligade.

De konservativa har det gemensamt att de i realtid söker sig närmare det som i tidsspannet är avlägset samtidigt som de distanserar sig från det som i realtid är nära. Som att man fysiskt skulle befinna sig på en plats i nuet men i anden i det förflutna. Eller som att man betraktar den moderna världen med det förgångnas linser.

För ultrakonservativa muslimer är utläsning av den extra-koraniska hävden (den ackumulerade orala traditionen, hermeneutiken och så vidare) helt beroende av ett begränsat antal skriftlärdas klassisk-historiska kontext vari dessa texter lästes när de var färska. Det vill säga den tid för hundratals år sedan där specifika teorier formulerades och ortopraxin fastställdes.

För den konservativa kulturtraditionalisten i väst är det mer diffust. Det väsentliga är åtminstone att svensk kultur, vad den än är, inte tål en rival och att den svenska kulturen måste återgå till och slå vakt om vad den en gång var, hur den än var.

//Bruce Stålnacke – Politifonen

Advertisement

4 thoughts on “Tankar om konservatism: den kulturkonservativa i väst och den muslimska

  1. För Sveriges del handlar det nog inte så mycket om att bevara någon “kultur” utan mer om att införandet av Islam inneburit en negativ utveckling för landet. Vi har ju faktiskt fram tills nyligen haft en positiv utveckling i landet på religionsområdet. Där fler och fler lämnat Svenska kyrkan och där vi ju fått bukt med dom värsta stolligheterna som kristendomen stått för. Att det då helt plötsligt introduceras en ny medeltidsreligion i landet som inte genomgått samma reformation som kristendomen gjort just här. Kan väl knappast ses som en positiv utveckling. Att vara emot något som innebär ett steg tillbaks i utvecklingen handlar nog väldigt lite om konservatism. Mer om att förstå vad som är bra eller dåligt.

  2. Hur mäter du “utveckling”?

    All abrahamitisk religiositet har genomgått många reformationsprocesser. Det är något ständigt pågående, oavsett vad vissa populister försöker göra gällande i syfte att kapitalisera på underklassen.

    //Elwa Ninpo – Politifonen

  3. En positiv utveckling är avvecklandet av religiösa vanföreställningar, vilka dom nu än månde vara. Mer inte mindre förnuftigt tänkande är alltså vad som är det positiva i sammanhanget. En negativ utveckling hade det alltså varit också om det nu exempelvis helt plötsligt hade dykt upp en halv miljon Hare Krishna individer i landet. Så nu vänder jag mig alltså inte mot Islam specifikt egentligen. Det råkar bara vara just den religion som medfört en negativ utveckling för Sverige här och nu. Tycker bara att det är sunt att vara emot denna negativa utveckling.

  4. Om den muslimska kulturen hade varit en rival till den svenska, så tror jag antalet flyktingar i Sverige varit en bråkdel av dagens. Är väl inte direkt någon storhetstid för islam, som vi lever i…

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s