Vad vet vi om Sara Mohammad? Del 1

I dagarna har årets omgång av Fadimedagarna avklarats. En av centralfigurerna i detta åminnande av ett mord heter Sara Mohammad. Med anledning av detta ställer vi oss en enkel liten fråga:

Vad vet vi egentligen om Sara Mohammad?

Wikimedia är källa, CC-licens.

Wikimedia är källa, CC-licens.

När ämnet ”hedersrelaterat förtryck och våld” diskuteras i den offentliga arenan i Sverige är det vissa debattörer som återkommer med jämna mellanrum och som regelbundet tillfrågas om sina synpunkter i denna fråga. En av dem som alltid figurerar i detta sammanhang är Sara Mohammad. Ingen diskussion, ingen bok, ingen artikel, inget radioinslag eller TV-program om temat ”hederstänkande” där inte Sara Mohammad bjuds in till att framföra sina åsikter och bidra med sina erfarenheter.

Sara Mohammad är, som välbekant, ordförande för Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, kort GAPF, och betraktas därför som en av Sveriges främsta experter på just detta område. Hon anlitas i denna egenskap också flitigt som sakkunnig föreläsare och utbildare av offentliga institutioner och andra aktörer, och en inte oansenlig del av hennes utbildningsinsatser är finansierade med offentliga medel, statliga öronmärkta pengar för insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld som fördelats av Länsstyrelsen i Östergötland, som har det övergripande ansvaret för förvaltningen av dessa insatser i hela Sverige.

En självklar fråga som behöver ställas när någon anlitas som sakkunnig är vad denna person har för kompetens på området för att kunna förmedla värdefull kunskap. Vilka formella och informella kvalifikationer har denna expert? Vad har denna person för utbildning i sitt bagage? Vilka forskningsinsatser, studier och undersökningar med relevans för frågeställningen har denna person satt igång eller aktivt bidragit till? Vilket praktiskt arbete har denna person bedrivit som har kunnat ge hen en gedigen expertis och empirisk kunskap på området? Med andra ord: Vad har denna person för meriter i sitt CV för att han eller hon ska anlitas som föreläsare eller utbildare eller ombes att lämna ett expertutlåtande?

Vilken expertis har GAPF och Sara Mohammad enligt egen utsago?

På föreningen GAPF:s hemsida kan vi läsa att föreningen har ett ”kunskapscenter” som man kan vända sig till om man är ”intresserad av utbildningsdagar eller föreläsningar om hedersrelaterat våld”. Föreningen ”utbildar, informerar och organiserar aktiviteter i samarbete med en rad olika yrkesgrupper och ideella föreningar”, och utbildningarna och föreläsningarna ”kan ske inför personal, elever, föräldrar eller politiker och allmänheten”. Det radas sedan upp en längre lista med frågor som föreningen säger sig ha ingående kunskap om, som kan vidareförmedlas till mindre insatta personer som berörs av dessa frågor:

 • Hedersrelaterat liv, hedersvåld och hedersmord.
 • Att bli kär i ”fel” person.
 • Gift mot sin vilja. Vad händer sen?
 • Pojkar som offer och kvinnor som hedersvåldsförövare.
 • Hedersvåldshotade kvinnor/mammor i skilsmässoprocessen.
 • Hedersvåldshotade kvinnor i asylprocessen.
 • Integration och kulturrelativism
 • Integrationspolitikens Janusansikte.
 • Överblick över vad som hänt under de drygt tio år som gått sedan Fadime mördades.
 • Om ungdomarnas situation, politikers och myndigheternas hantering och GAPF:s roll.

Det framgår inte uttryckligen vilka personer som ingår i detta kunskapscenter och som kan anlitas för att hålla utbildningar och föreläsningar, men mycket tyder på att det främst handlar om en person, nämligen föreningens ordförande Sara Mohammad. Längst nere på sidan hänvisas läsaren nämligen till att just Sara Mohammad även kan bokas via Kvinnliga Talare och Holmbergs Talare. Med andra ord verkar det främst vara Sara Mohammads expertis och kompetens som GAPF:s kunskapscenter vilar på. Så vilken kompetens har då Sara Mohammad?

På föreningens hemsida kan vi läsa lite om Sara Mohammads bakgrund. Så här presenteras hon av sin egen organisation:

Sara Mohammad grundade föreningen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) år 2001. Sedan föreningens grundande har Sara vunnit en rad priser för sitt engagemang och motstånd mot hedersvåld. Bland annat blev hon utsedd till Svensk Hjälte år 2007 av tidningen Aftonbladet. Sara har sitt ursprung i södra Kurdistan. Under uppväxten blev Sara själv utsatt för hedersvåld. Hennes bror ville få henne bortgift, vilket Sara motsatte sig. Vid 17 års ålder lämnar Sara sin familj, efter det att brodern misshandlat och dödshotat henne. 1993 kom Sara till Sverige som politisk flykting. Saras rätta identitet är fram till denna dag skyddad.

Intressant nog står det inget om Sara Mohammads utbildning eller formella kvalifikationer i denna mycket kortfattade presentation. Detta kan tolkas som att hon inte har en relevant utbildning inom något område som berör dessa frågor, eftersom det är rimligt att anta att en högskoleexamen i socialt arbete eller socialpedagogik, avslutade universitetskurser i etnologi, antropologi, psykologi, mänskliga rättighetsstudier, juridik eller dylikt hade nämnts bland meriterna i hennes presentation, om hon hade besuttit dessa. Däremot hänvisas det till att hon:

 1. grundade en förening för att hedra hedersvåldsoffer år 2001,

 2. vunnit en rad priser för sitt engagemang sedan dess,

 3. kommer från södra Kurdistan och blev själv utsatt för vad som anses vara ”hedersvåld” vid 17 års ålder,
 4. kom till Sverige som politisk flykting ett antal år senare, och
 5. har skyddad identitet fram till denna dag.

Frågan som nu bör ställas är vilka av dessa punkter som kan anses vara kompetensgrundande för att anlitas inte bara för föreläsningar om hedersrelaterat förtryck och våld, utan även för utbildningar om detta ämne inom offentlig sektor?

Det kan knappast vara det faktum ATT Sara Mohammad grundade en förening för att hedra Pela Atroshi och senare även Fadime Sahindal som utgör en kompetens i sig. Ingen person blir expert per automatik för att han eller hon väljer befatta sig med en fråga självmant – expertisen måste bygga på kunskap man har samlat på sig och inte enbart på viljan att engagera sig i en fråga. Därmed bortfaller punkt a) som ”kompetensgrundande”.

Punkt b) är intressant, eftersom den tycks bekräfta att Sara Mohammads engagemang har uppmärksammats och belönats av utomstående aktörer. Det finns en hel avdelning på GAPF:s hemsida som är tillägnad de utmärkelser som Sara Mohammad har vunnit. Men det bör betonas att det var hennes engagemang i hedersfrågor som prisats av bl a Aftonbladet, inte hennes kunskap. Aftonbladet kan naturligtvis inte heller anses vara en kompetent instans för att utfärda kvalifikationsdiplom på något område, förutom möjligen journalistik (men det är lätt att tvivla även på det). Så i slutändan belägger inte heller hänvisningarna till Sara Mohammads utmärkelser att hon besitter expertkompetens i de frågor hon föreläser om, utan bara att hon har varit engagerad i de frågorna.

Om nu de första två punkterna inte kan anses vara kompetensgrundande, så torde de resterande punkterna c), d) och e) vara de som är tänkta att belägga hennes kompetens som utbildare och föreläsare. Det vill säga Sara Mohammad skulle vara expert på frågor om hedersrelaterat förtryck och våld för att hon själv har utsatts för det i sin ungdom, vilket så småningom ledde till att hon hamnade i Sverige som flykting och att hon har skyddad identitet än idag.

Men om man läser noga så ser man att det faktiskt inte står att Sara Mohammad sökte asyl i Sverige för att hon utsatts för hedersvåld, utan att hon kom hit som politisk flykting 1993. Detta framgår också av många andra källor, där Sara Mohammads livshistoria återges. Hade Sara flytt till Sverige enbart pga att hon utsattes hedersvåld hade hon med största sannolikhet inte fått politisk asyl, utan endast kunnat godkännas som flykting av humanitära skäl, eftersom hedersrelaterat förtryck inte räknas som politisk förföljelse.

Exakt på vilka grunder Sara Mohammad fick sin asyl i Sverige beviljad framgår inte av offentliga källor, men det är rimligt att anta att hennes flyktingstatus i Sverige grundade sig på andra skäl än det hedersrelaterade förtrycket hon utsatts för enligt egen utsago. Oavsett vad dessa skäl var så är politisk asyl eller flyktingstatus i sig inte kompetensgrundande för att kunna hålla utbildningar om ett rätt så avancerat och komplext ämne som hedersvåld.

Att Sara Mohammad lever under skyddad identitet i Sverige är något som gång gång nämns när hon ska presenteras eller intervjuas i olika sammanhang, både på GAPF:s hemsida och i tidningsartiklar och andra medieinslag. I vissa källor uppges det även att hon lever under ständiga dödshot eller att hennes liv skulle vara i fara om hennes verkliga identitet röjdes. Man kan tycka att det verkar något förvånande att en person som lever under ständigt dödshot ska kunna anlitas som föredragshållare och utbildare på så pass offentliga platser som skolor, kommunala förvaltningar, universitet osv, också med tanke på de andra närvarandes säkerhet.

Saken ter sig knappast mindre märklig och betänklig av det faktum att Sara Mohammad regelbundet själv annonserar både på GAPF:s hemsida och på sin Facebook-sida vart hon planerar att resa härnäst för att hålla en utbildningsdag, framträda vid en paneldebatt eller delta i en offentlig minnesceremoni. Den enda logiska slutsatsen av detta är att hotbilden mot henne helt enkelt inte kan vara av sådan allvarlig art att den skulle hindra henne från att visa sitt ansikte inför den svenska allmänheten.

Därför verkar den ständigt återkommande uppgiften om hennes skyddade identitet sakna all relevans för både presentationer av henne som person och när det gäller att styrka hennes expertis på hedersvåldsområdet. Och även om det stämmer att Sara Mohammad lever med skyddad identitet så utgör detta i sig inte heller någon relevant kompetens för henne som utbildare.

Dessvärre finns det inga fler uppgifter om Sara Mohammads formella kvalifikationer, kompetens och erfarenheter på GAPF:s hemsida. Därför kan det vara bra att komplettera från föreningens egen hemsida med presentationer av Sara Mohammad på några andra webbplatser där man kan boka henne som föreläsare och utbildare, vilket vi återkommer till imorgon.

Under den närmsta tiden kommer vi att fortsätta publicera vår granskning av Sveriges mest kända hedersfrågedebattör. Det betyder att var och varannan dag släpper vi en bit till av vad vi funnit, hur vi ser på det och vad vi anser att det säger om vårt samtida Sverige. Häng på! Dela artikeln, gilla oss på Facebook och diskutera med dina bekanta.

//Elwa Ninpo & Anna Montana — Politifonen

16 thoughts on “Vad vet vi om Sara Mohammad? Del 1

 1. En hel Ad hominem artikel i syfte att misskreditera Sara Mohammads arbete och trovärdighet. Varför kan man ju fråga sig. Borde inte Sara Mohammad och Politifonen ha en gemensam grunduppfattning och målsättning här ? Det kanske kommer eftersom det här bara var del ett. Men det intressanta här är väl om hon förmedlar några direkta osanningar och felaktigheter genom sin verksamhet. Inte om hon har en massa doktorshattar av diverse slag. Läsa in sig på olika frågor kan man ju nämligen göra ändå. Jag kan ju ha fel här, men det känns faktiskt som om som om Sara Mohammad trampat på någons ömma tå nånstans. Frågan är väl i sånna fall bara vems och vilken tå.

 2. Eeehh… En lång substanslös insinuation. Vad är ni ute efter? Jag har sldrig träffat vare sig er eller Sara Mohammad, men det här känns bara pinsamt. Undrar om inte nilscobra ovan har en poäng om den där ömma tån?

 3. Pingback: Vad vet vi egentligen om Sara Mohammad? | saramohammadgapf

 4. Det är snarare nilscobra och Svante som har blivit träffade på den ömma tån 🙂

  Ju mer apan klättrar desto mer visare den sin rumpa! och det var helt enkelt det som hände med personen som nämndes i artikeln.

 5. Ni har för bråttom med er bedömning. Invänta de andra delarna. Förtjänar hon att omtalas som en hyvens föreläsare, kommer vi att göra så. Fast å andra sidan gäller det i motsatt mening också, skulle vår utredning leda till tveksamheter eller ännu värre, kommer vi att avfärda henne på samma grund.

 6. Kan säga så här. Jag brukade hylla Sara M tills jag faktiskt börja lyssna på vad hon hade att säga. Har vart på några av hennes föreläsningar och det var skrämmande. Hon är vimsig och spyr ut ren rasism emellanåt. Fattar inte varför hon är så erkänd.

  Kanske för att folk inte vet vad hon säger.

  Den här artikeln är intressant och ser framemot nästa artikel, hoppas den är mer konkret.

 7. Sara har gjort stordåd och är erkänd i vida kretsar. Hon är ingen sektledare, precis. Är det ren och skär avundsjuka som ligger bakom påhoppen på henne? Nu spelar detta ingen roll. Hon har en så stark ställning att ingen kan rubba henne och hennes ärende är oerhört angeläget.

 8. Man skulle lika väl kunna vända på frågan: Varför har inte fler med den kompetens som efterlyses, genomfört ett lika framgångsrikt jobb som Sara Mohammad?

 9. Vad skulle den framgången bestå i? Kan du peka på fem saker hon har gjort som är att betrakta som framgångar i sig och utvärdera hennes metoder för dessa?

  //Elwa Ninpo — Politifon

 10. Vad menar du att hennes trovärdighet är förankrad i?

  Det är ju inte akademisk utbildning, utan något annat, så vad är det som verkar så övertygande på dig?

  Ponera att Saras budskap är tendentiöst och att detta går att redovisa genom att peka på saker hon för ut i sina föredrag (se exempelvis de vilda generaliseringarna om kurder), borde verkligen vi på Politifonen dela hennes grunduppfattning och målsättning i sådant fall?

  //Elwa Ninpo — Politifonen

 11. Ingen aning. Jag vet inget om Sara Mohammad. Har inte tagit del av hennes utbildningar eller nånting annat. Jag utgår bara från att hon jobbar för en bra sak. Det intressanta här är ju varför ni ägnar en hel artikel åt att misskreditera hennes trovärdighet. Varför denna Ad hominem strategi. Vad har hon egentligen sagt och gjort som fått er att ägna så mycket tid åt att försöka väcka misstro mot hennes arbete ? Jag blev nyfiken helt enkelt. Vet inte heller vad hon sagt om Kurder ( orkar inte läsa igenom varenda länk ) Men rent generellt så innebär ju inte att bara för att man man påpekar att ett problem är utbrett i vissa kulturer. Att man generaliserar och utpekar alla människor i denna kultur. Det finns en skillnad här. Men om hon nu sagt nånting om Kurder eller nånting annat som verkligen inte stämmer. så borde ni väl i sånna fall ägna utrymmet mer åt att förklara varför detta inte stämmer i sånna fall. Istället för att mest ägna er åt Ad hominem taktik.
  Del två fortsatte ju lite i samma stil som del ett plus några lösryckta citat som inte fick mig att förstå varför ni gör denna artikelserie i vart fall. Få se om del tre bringar nån klarhet i syftet med denna artikelserie.

 12. Så ni börjar en smutskastningskampanj i syfte att se om det finns någon smuts att kasta? Jag känner inte Sara Muhammed, eller har inte ens hört talas om henne innan, jag såg bara en länk på Facebook där ni pekas ut som attackerande Sara Mohammed. Av det jag läst i den här artikeln kan jag bara hålla med.

  Ni kan väl börja med att bemöta de felaktigheter hon säger/gör om det nu finns några sådana, istället för att slå under bältet med liknande irrelevanta påhopp. Uselt!

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s