En ny studie av EU-migration krossar myten om den östeuropeiska välfärdsturismen

PASAPOARTE - REGLEMENTARI

Enligt en helt färsk studie från Göteborgs universitet var nettot för bulgariska och rumänska EU-migranter till Sverige omkring 30 000 kronor i snitt per person under 2011.

Den grupp som studerats är alla migranter från Rumänien och Bulgarien som anlände under 2007-2010 och fortfarande var kvar mot slutet av 2011, av vilka 40 % ingår i den forskningsdatabas som författaren gjort bruk av. Den statistiska säkerheten är hög och studien är väl förankrad i vedertagna ekonomiska metoder för att mäta ekonomiska effekter av migration på offentlig sektor.

Författaren, nationalekonomen Joakim Ruist, menar att omkring en sjättedel av den offentliga sektorns utgifter per capita betalades av dessa migranter, och gruppen gav också ett överskott på ungefär 30 % av vad de kostat i offentliga utgifter. Han ger oss därtill ett resonemang om generella förtjänster för EU15-länderna att inte begränsa immigration från Rumänien och Bulgarien, resultatet sammanfattar han själv så här:

– Resultatet visar tydligt att de farhågor som för närvarande uttrycks i andra EU-länder om att oreglerad invandring från de här två länderna skulle utgöra en risk för deras offentliga ekonomier är grundlösa.

En sammanfattning av studien finns här, studien kan läsas här.

//Elwa Ninpo — Politifonen

5 thoughts on “En ny studie av EU-migration krossar myten om den östeuropeiska välfärdsturismen

 1. Frågan är nu vad var forskarnas agenda? Märkligt nog nämndes inte någon variant av fascist i detta inlägg märkligt det brukar vara standard här. Ni kan ju hävda att de aggressiva tiggarna som finns överallt här i Malmö är en ekonomisk tillgång men jag tvivlar starkt på det.

 2. Att mäta ekonomiska nettoeffekter av EU-migration från Rumänien och Bulgarien till Sverige under åren 2007-2010 och under 2011. Studien är länkad i artikeln, du kan ta dig tid till att läsa den själv.

  27 av 117 publicerade artiklar innehåller ordet “fascist”, ytterligare ett par ordet “fascism”. Ditt sinne för proportioner verkar behöva en översyn.

  //Elwa Ninpo — Politifonen

 3. Notera att man i den här undersökningen inte räknar med framtida pensioner. När man
  gjorde det i en tidigare studie gällandes polacker och balter blev resultatet enligt ekonomen Tino Sanandaji i vissa specifikationer faktiskt negativ. Men enligt honom så kan dock den här typen av invandring ändå vara positiv eller åtminstone går jämnt ut. Men tar man den faktorn i beaktning så borde överskottet alltså inte vara 30 %.

 4. Får se om det blir en ny studie om några år. Numera har vi ju romska tiggare året runt. Vilket innebär att bostäder måste skaffas fram så dom inte fryser ihjäl. Dessutom skola för barnen, och försörjningsstöd om tiggeriet inte går bra. Gäller att arbetskraftsinvandrarna ligger i för att kompensera för detta.

 5. Lite märkligt att inte mina upplevelser i Malmö inte nämndes, kan det bero på att det inte passar in i er agenda? Sen beträffande fascism det är alltså mer än 25%. Ni hävdar att ni är nonpolitiska jo säkert, alla era skrivelser bara osar av kommunism och det inkluderar ert eviga tjatande om fascism i alla möjliga sammanhang, standard kommunistförfarande och jag är inte den enda som har påpekat detta. Den intressanta frågan är nu vem har beställt denna undersökning?

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s