Snabbkurs i bloggkritik

dekaminski

Marcin de Kaminski satte samman en snabbguide till hur man kan identifiera rasistisk och nyfascistisk agenda hos en blogg.

Som vi har visat tidigare är rasifiering ett framträdande inslag, i exemplet hänger de ut en person som inte är dömd för brott och som nekar till brott. Detta är i strid med den etablerade pressetiken och något som tidningarna fick kritik för när de hängde ut Mangs. Fria Tider gör uthängandet med en bild på personen, i syfte att reproducera myten om den mörkhyade mannen som barbarisk och våldsam. De nöjer sig inte med det, de rasifierar även brottsoffren, trots att motiven till brotten inte är klarlagda ännu. Ändamålet torde vara att reproducera den rasistiska myten om att den mörkhyade våldsamme mannen endast kan ha rasistiska motiv till sin kroniska brottslighet.

Att de allra flesta personer med mörk hy eller utländsk härkomst som bor i Sverige inte är vare sig särskilt våldsamma eller brottsliga problematiseras inte. En agenda är här tydlig. Vad den underliggande långsiktiga planen med Fria Tider är kan vi däremot inte veta säkert. Ett starkt inslag i deras publicistik är demonisering av det befintliga politiska etablissemanget, där rasifiering och annan populistisk vinkling eventuellt bara är en hävstång för att påverka de delar av publiken som är mottaglig för billiga och ovetenskapliga problemformuleringar. De lyfter fram sverigedemokraterna men är till skillnad från Avpixlat inte explicit kontrollerade av personer inom det partiet. Antagligen är de likt tidigare fascistiska och fascistoida rörelser ute efter att avveckla eller störa befintliga demokratiska institutioner i första hand, i andra hand att implementera någon viss politisk linje.

Särskilt anmärkningsvärt är frånvaron av motiveringar till den rasifiering och annat bigotteri som är stommen i fascistbloggarnas publicistik. Det handlar om personer som utnyttjar anonymitet, rättsväsendets slätstrukenhet inför Internet och en relativt okunnig och okritisk publik för att reproducera förakt, hat och motvilja mot stora grupper av människor. Man kan tycka att de åtminstone borde redogöra för skälen till hudfärgs-, modersmåls- och härkomstfundamentalistisk verklighetsbeskrivning, för det saknar stöd i kriminologi, pressetik och sociologi.

//Elwa Ninpo — Politifonen

Advertisement

4 thoughts on “Snabbkurs i bloggkritik

 1. Man kan ju ha synpunkter på publicering av namn och bild i det här fallet. Och den kritiken kan jag hålla med om. Man har kring den här nyheten på olika sajter också varit väldigt dåliga på att städa upp i kommentatorsfälten. Men vad jag sett så har ingen sajt själva någonstans lyft fram att han skulle vara just svart. Nu råkar det den här gången bara vara en invandrare som är svart helt enkelt. Dom enda som jag sett som tyckt det här med hudfärg vara något av vikt är ju Aftonbladet. Som ju gjort en total vitpixling av den misstänkte. Så om man bara kunde hålla kritiken saklig utan att prata om rasifiering, nyfascism och bigotteri. Så skulle det kännas mer seriöst.

  Nu är det här ju ett synnerligen bestialiskt dåd. Men 52,5% av dom som sitter för dom grövsta brotten i dom svenska fängelserna. Är enligt Kriminalvårdens långtidsrapport faktiskt utlänningar eller folk med invandrarbakgrund. Rapporteringen kring det här fallet har bara varit en liten del i detta ständiga nyhetsflöde av massinvandringsrelaterad brottslighet. Att som sajter som t.ex Fria tider och Avpixlat till skillnad från vanlig media valt att rapportera om detta istället för att som vanlig media medvetet mörka verkligheten. Får väl bara ses som nånting positivt. Det är ju nämligen viktigt att så många som möjligt känner till hur saker och ting faktiskt förhåller sig.

  Sen återigen. Att publicera namn och opixlad bild innan någon dömts anser jag inte vara okej. Men detta är man ju inte direkt ensamma om. Detta var vad jag hittade vid en snabb googling. Tydligen finns det andra tidningar som sysslar med rasifiering, nyfascism och bigotteri också 🙂

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15991120.ab
  http://www.journalisten.se/nyheter/expressen-forsvarar-namnpublicering
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8352247.ab
  http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/10/aftonbladet-namnpublicerar-sexsadister
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11261445.ab

  Sen så kan man ju fråga sig vad Politifonen sysslade med ( rasifiering ? ) när man publicerade nyheten om det rasistiska dådet när en pappa med en 1,5 årig son nästan blev nedslängd från en bro. Att ni publicerade det hatbrottet över huvud taget. Var ju för att ni då bara hakade på vanlig media i deras kampanj i tron att det var ett brott utfört av svenska rasister. Annars så skulle ni inte ha publicerat det över huvud taget. I övrigt se min kommentar under den artikeln.

  https://politifon.wordpress.com/2013/09/09/pappa-med-1-5-arig-son-attackerade-hotade-doda-sonen-slangde-pappan-fran-bro/

 2. Vad du lyfter har mycket lite med min artikel att göra. Om du hade läst den hade du också sett att jag tog upp att etablerade massmedia normalt erhåller kritik när de gör avsteg från pressetiken istället för att själv lyfta det som om det vore ett relevant tillskott till den.

  Vad du tar upp om demografin på fängelseanstalterna är irrelevant, du tar inte ens upp några detaljer som är av relevans i samband med en rasifieringsdiskussion. Vilka som kvalificerar som personer med utländsk härkomst, “invandrare” eller liknande är dels ganska flytande och dels omfattar det med all säkerhet personer från våra grannländer och Europa, grupper som exempelvis Fria Tider nogsamt undviker att rasifiera, med undantag för romer och religiöst avgränsade grupper (judar, muslimer). Siffran du anger säger alltså ingenting eller mycket lite om den grupp du isolerar, ej heller något om varför de eventuellt är överrepresenterade eller utgör en så stor andel av de intagna.

  Det fallet hade ett framträdande drag av rasism och kategoriserades omgående som ett hatbrott. Rapportering om och analys av rasism, diskriminering och fascistoida tendenser i vår samtid är ett av flera fokus för Politifonens skriftställande. Den artikel som citerades med anledning av det fallet innehåller ingenting av profilering i stil med “svenska rasister”. Det är närmast att betrakta som konspirationsteoretiskt trams från din sida. Som torde framkommit med stor tydlighet tidigare, framförallt i mina artiklar, gör vi ingen skillnad mellan rasist och rasist.

  //Elwa Ninpo — Politifonen

 3. Ja, vanlig media får kritik när dom publicerar namn och bild. Och det ska ju givetvis Fria Tider ha här också. Men det vore bra om man höll kritiken saklig utan en massa svammel om rasifiering, nyfascism, bigotteri, odemokratiska och Sverigedemokraterna. Allt i en enda röra med enda syfte att misskreditera tidskriften som sådan. Har man verkligen i en enda mening påstått att mörkhyade män skall vara mer barbariska och våldsama än andra ? Visa på det i sånna fall. Tills dess så ser jag bara på det hela som en massa dravel och skitsnack från din sida.

  Förutom bild och namnpubliceringen så finns det väl i sånna fall större anledning att ifrågasätta vad Expressen har för agenda med denna publicering som ju inte ens inträffat på Svensk mark. Jag vet ju vilken slutsats du hade dragit om Avpixlat publicerat den i vart fall. Gäller samma sak för Expressen eller är det dubbla måttstockar här ?

  http://www.expressen.se/nyheter/gravida-rachel-hoggs-ner-framfor-sin-man/

  Enda anledningen till att ni publicerade den artikeln över huvud taget. Var för att ni liksom vanlig media trodde att detta var ett brott utfört av svenska rasister.
  Det här är ju nämligen normalt sett ingen sida som har focus på kriminaliteteten i samhället, och som regelbundet tar upp olika brottsfall eller hur ? Men nu när det var en svart man och “högst troligt” svenskar som låg bakom så passade galoscherna. Hur många av dom hatbrott som återges i dessa två klipp hade ni då egentligen gjort artiklar om tidigare ? Inga är min gissning.

 4. För rasister är inte brottet och dess offer det viktiga, utan möjligheten att hänga ut en invandrare och då helst en muslim. Att det sedan finns svenskar som är dömda för brott som håller på med sådant trams gör det inte mindre komiskt.

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s