Kommer “svensken” att befinna sig i minoritet om 27 år? Kanske om man är kreationist.

Ni har säkert sett den: en artikel som påstås återge en verklighetsbaserad prognos över resultatet av den invandringspolitik vi tillämpar i det här landet och hur den kommer tvinga in de etniska svenskarna i minoritetsställning inom bara 27 år. Nu är ingen av Politifonens skribenter vare sig statistiker eller demografer, men det hindrar oss inte från att titta på hur befolkningsprognoserna faktiskt ser ut.

Hela argumentet som framförs utgår ifrån att den invandrade befolkningsökningen är konstant rent procentuellt. Man menar således att procentsatsen i förhållande till svensk invandring är invariabel: den påverkas inte av yttre faktorer och kommer jämt se likadan ut. När jag skulle skriva den här artikeln kom jag därför att tänka på en argumentatorisk bakstöt som tydligt lyfter fram kärnan även i invandrarfrågan.

För att motbevisa “evolutionsteoretiker” (antaget att astronomi skulle vara en evolutionsteoretisk disciplin?) framför man därför en formel för att motbevisa den antagna åldern för universums tillblivelse. Jämförelsen görs därför mellan månens distansförhållande till jorden och således framför man att månen för 1.2-1.4 miljarder år sedan skrapade vid jordens yta. Hur kan därför månen och jordens ålder uppgå i 4.5 miljarder år? Matematiken stämmer inte.

Så här ser formeln ut enligt artikeln ovan (notis: bli inte rädda för uträkningen):

dR/dt = k/R6, where k is constant = (present speed: 0.04 m/year) x (present distance: 384,400,000 m)6 = 1.29×1050 m7/year. Integrating this differential equation gives the time to move from Ri to Rf as t = 1/7k(Rf7 – Ri7). For Rf = the present distance and Ri = 0, i.e. the earth and moon touching, t = 1.37 x 109 years.

På vilket sätt menar jag därför att formeln är felaktig? Därför att den, precis som med antagandet om invandringstillförseln, utgår ifrån att siffrorna är konstanta. Det innebär att artikelförfattaren ovan felaktigt antagit att månen trätt tillbaka med exakt samma hastighet som den alltid gjort (låt oss säga 3.5cm/år). Så är det givetvis inte.

På samma sätt kan vi se att utvecklingen för invandringsfrekvensen även den skiljer sig från årtionden och år. Nedan kan vi titta till SCBs statistik:

In och utvandrare, 1970-2050

Just nu är vi inne i en period där vi tar emot ett stort antal invandrare. Det innebär inte att vi om tio år kommer ta in lika många. Snarare hänger sådant ihop med omvärldspolitiska problemställningar och eventuella ingrepp för att motverka populationsnedgångar eller liknande, förutom sådana detaljer som att skydd från förföljelse, tortyr, krig och dödande är mänskliga rättigheter. Liksom rätten till familjeliv, vilket är bakgrunden till anhöriginvandringen.

Med seriösa uträkningar har man, till skillnad från populistpolitikernas framtida skräckscenario, framtagit verkliga prognosmodeller. Befolkningsutvecklingen ser i de prognoserna ut så här:

Befolkningsutveckling 1900-2012 och prognos 2013-2060

Invandrarna kommer inte att bli fler än svenskarna med andra ord (om man inte på allvar tror att invandrarantalet kommer överstiga 6-7 miljoner inom bara några år, som en annan verklighetsfrånvänd konspiratoriker). Så här skriver man på regeringens officiella webbportal:

I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att andelen utrikes födda kommer att öka något de närmaste åren för att sedan stabiliseras på en nivå kring 18 procent.

De som invandrade till Sverige under 2012 var bland annat arbetskraftsinvandrare, flyktingar, studenter, anhöriginvandrare och adoptivbarn. Hemvändande svenska medborgare var den enskilt största invandrargruppen och stod för en femtedel av invandringen (knappt 20 500 personer). Utöver dessa var många av invandrarna medborgare i Syrien, Afghanistan, Somalia, Polen och Irak.

Bland de invandrade fanns cirka 170 medborgarskap representerade. Invandringen 2012 var högre än normalt då 103 059 personer folkbokfördes som invandrade (eller flyttade till Sverige) från utlandet. Under 2013 och 2014 förväntas flyktinginvandringen öka på grund av konflikten i Syrien. Under 2012 flyttade 51 747 personer från Sverige till utlandet. Migrantnettot, det vill säga den sammantagna effekten av in- och utvandring till och från Sverige var följaktligen cirka 51 000 personer.

Läs också 2013 års prognosräkning.

Uppdatering:

Artikeln möttes med argument om att den viktigaste faktorn för detta folkliga majoritets-minoritetsskifte skulle bero på att invandrare skaffar fler barn. Faktum är att fertilitetsfrekvensen bland invandrare anpassas efter värdnationens.

SCB säger så här om nativiteten hos personer som invandrat (.pdf) till Sverige. Först ett enkelt redovisande av vilka grupper som föder barn här och hur många dessa barn är:

nativitet2

De länder som ingår i kategorin “land utanför Europa med lågt HDI” är sådana som Agfhanistan, Somalia, med flera. En komplett förteckning finns på sidan 18 i SCB:s rapport. Ungefär tre procent av barnen som föddes i Sverige 2010 hade alltså bakgrund i krigshärjade och underutvecklade länder. Knappast en skrämmande stor andel. SCB har också gjort projektioner av hur snabbt nativiteten sjunker efter inflytt till Sverige. Tabellen ser ut så här.

nativitet

Som synes faller alltså nativiteten omgående efter ankomst till Sverige. Redan inom ett par år är det tydligt även för grupper som kommer från svår bakgrund där hög nativitet är en överlevnadsstrategi och inte bara ett livspussel eller karriärkomplement. Det beror på att det sociala  och ekonomiska skyddsnät som utgör stora familjer, i länder som Sverige inte längre är nödvändiga. Högt barnafödande hänger alltså ihop med fattigdom, skydd och säkerhet och hög barndödlighet – komponenter som i Sverige inte är så överhängande problemställningar att stora antal barn upplevs som nödvändiga.,

/Bruce Ali

Medhjälpare: Elwa Ninpo

Advertisements

10 thoughts on “Kommer “svensken” att befinna sig i minoritet om 27 år? Kanske om man är kreationist.

 1. “Man menar således att procentsatsen i förhållande till svensk invandring är invariabel: den påverkas inte av yttre faktorer och kommer jämt se likadan ut”

  “Just nu är vi inne i en period där vi tar emot ett stort antal invandrare. Det innebär inte att vi om tio år kommer ta in lika många”

  Jag kan ju inte säga att jag ser nånting som får mig att tro att det skulle minska. Alla partier utom SD verkar ju i dagsläget faktiskt tävla om hur öppna våra gränser skall vara. Det viktigaste verkar faktiskt vara att få hit så många som möjligt. Inte att hjälpa så många som möjligt.

  ______________________________________________________________________

  Sen vet jag inte vad ni försöker bevisa med månexemplet. Alla prognoser baserar sig på tidigare förhållanden. I fallet med månen så går det ju givetvis att göra en mer exakt matematisk beräkning av var den kommer att befinna sig längre fram i tiden. Vad gäller Iinvandringen så kan man faktiskt bara utgå från den “hastighet” vi haft tidigare och säga vad som händer om vi behåller, minskar eller ökar den. Nu vet jag inte exakt hur den undersökning ni refererar till räknat. Så jag kan inte säga hur trovärdig den är. Men ni skriver att deras argumentet utgått ifrån att den invandrade befolkningsökningen är konstant rent procentuellt. Ja har man inte räknat fel så är det väl det resultat man får om befolkningsökningen nu är procentuellt konstant. Men alltså bara i det fallet. Men hur som helst så är 27 år i vart fall något tidigare än i dom exempel jag ger längre ner.

  _______________________________________________________________________

  Hur Sveriges demografi förändras är heller inte lätt att få en klar bild av utifrån Migrationsverkets statistik. Det är då bättre att titta på hur befolkningen har förändrats över tid och för att få en bättre bild av hur landet förändras.

  Om man exempelvis ser på 2011 så ökade det året antalet med utländsk bakgrund med i genomsnitt 1 147 personer i veckan. De med svensk bakgrund ökade då med i genomsnitt 147 personer i veckan.

  I den statistiken har personer med utländsk bakgrund definierats som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund har definierats som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.

  ————————————————————————————————————————–
  I den här prognosen jämförs den procentuella andelen invånare med utländsk bakgrund 1997 med andelen 2010 i respektive kommun. Andelen invånare med utländsk bakgrund har ökat i alla 290 kommuner utom en. Utifrån den ökningen är prognosen gjord.

  Med andra ord: förutsatt att befolkningsförändringen i kommunerna fortsätter i samma takt som den har gjort under perioden 1997-2010 kommer andelen med utländsk bakgrund att vara så som prognosen visar.

  Observera att detta baseras på de senaste 13 åren. Befolkningsförändringen har accelererat kraftigt sedan den borgerliga regeringen tog över 2006. Om prognosen hade baserats enbart på de senaste fyra åren hade kartan varit ännu mörkare.

  http://affes.wordpress.com/2011/08/25/utlandsk-bakgrund-i-alla-kommuner-2050/

  Sen så kan jag väl bara hålla med om att argumentet om att invandrare skaffar fler barn. Skulle vara en viktig faktor i sammanhanget inte håller.

  _________________________________________________________________________

  Här handlar det om utvecklingen i Svenska kommuner fram tills 2050. Här baseras beräkningen i klippet på utvecklingen i respektive kommun från 1997-2009. Om utvecklingen fortsätter i samma takt så kommer sju kommuner 2050 har passerat 50 procent och Haninge är också dom mycket nära att ha svenskar i minoritet.

  Om man istället räknar på åren åren 2006-2009. Alltså med den politik som alltså drivs för tillfället. Så kommer istället svenskarna att 2050 vara i minoritet i 13 av de 25 största kommunerna. Och som jag skrev inledningsvis. Så är väl det med den hållning samtliga partier utom SD intagit, den troliga utvecklingen.

  _______________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________

 2. Att du länkar till Affes statistik säger allt om dina åsikter. Denna sk. statistikblog som hyllas av SD toppen, med en en Affe som medger att han inte är någon statistiker är rena skämtet. Kan man inte tolka statistiskt material på rätt sätt så finns alltid möjligheten att påstå vad som helst.

 3. Du gör exakt samma sak som det här inlägget redan förklarat är problematiskt. Du använder gör dålig vetenskap genom att använda en otillräcklig mängd data. Du bortser från viktiga faktorer när du gör dina analyser och därför blir de vinklade och felaktiga.

 4. Ad hominem argument av din typ saknar värde. Hade du verkligen ingenting konkret att invända mot ?

 5. Hej Nils,

  Evolutionsargumentet var bara en jämförelse som egentligen inte har något att göra med artikeln i sig. Den visar bara på hur osaklig en uträkning kan vara mot bakgrund av felaktiga antaganden om konstanter. Nog kan man göra en uträkning som är närapå korrekt: men inte med den mätning som görs enligt formeln ovan. Den föreslår, som jag sade, att “evolutionsteorin” har fel eftersom det skulle innebära att månen för en miljard år sedan snurrade kring jordens yta (den uträkningen baseras sig, liksom antagandet om att “svensken” skulle vara in minoritet om 27 år, på uppgifter som utgår ifrån att datan aldrig förändras.

  Du gör felet att du antar att det kommer se likadant ut om några år. Skulle du således ha tittat på datan, skulle du ha sett att det görs en prognos för framtida invandring. Den ser ut så här:

  Så här skriver man:

  “De närmaste åren antas en kraftig ökning av invandringen. Främst beror detta på Migrationsverkets bedömning om en ökad asylinvandring. Även en fortsatt arbetskrafts- och anhöriginvandring antas bidra till en hög invandring under hela 2010-talet. Därefter förväntas asyl- och anhöriginvandringen röra sig mot en mer långsiktig nivå som ligger under dagens nivå. Samtidigt minskar invandringen från EU som en följd av den demografiska utvecklingen i många av dessa länder. Ett flertal länder har haft en lång period av lågt barnafödande vilket leder till att det i framtiden finns färre personer i de åldrar då det är vanligt att utvandra.”

  I den kurva som redovisas inkluderas drygt 4000 nordiska invandrare per år, inomeuropeiska, studenter och liknande. Det är således inte bara en fråga om, enligt främlingsfientliga, “oönskade invandrare”.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Ali

 6. Ser inget fel i att anta att det kommer se likadant ut om några år. Finns ju som jag sa tidigare ingenting som tyder på att något styrande parti här skulle ändra inriktning, snarare tvärtom. Det bästa här är alltså att titta på hur befolkningen hitills förändrats över tid och utgå från det. Givetvis så skulle vi ju få en annan utveckling med en annan politik och en till det bättre förändrad ( hur troligt är det ? ) omvärld. Man kan ju självklart göra prognoser på det också. Men om saker och ting fortsätter som tidigare så blir det alltså som i dom exempel jag gett. En prognos är ju alltid givet vissa förutsättningar. Och här utgås det alltså från vad som händer om nu inget drastiskt förändras.Men alltså bara då. Sen får ju var och en själv avgöra om detta är troligt eller ej.

  Jag kan ju givetvis själv komma att ha fel i mitt eget antagande att inga förändringar i svensk politik kommer att ske under överskådlig tid. Men vem vet, exempelvis MP kanske svänger helt i invandringsfrågan. Men detta går alltså inte att fastställa idag. Det får framtiden utvisa. Tills dess så får vi nog utgå från vad som hitills faktiskt skett och vilka signaler svenska politiker idag skickar mot omvärlden.

  MVH Nils

 7. Hej,

  Fast det där är bara valpolitisk propaganda. Det finns inget sätt att mäta hur SD i praktiken skulle praktisera sin politik. Det vi däremot vet från tidigare regeringsår är att de två största partierna haft upp och nedgångar i invandringsmottagande och det hänger samman med politiska omvälvningar i omvärlden. Jag ser ingen orsak till varför vi skulle vilja luckra upp asyl- eller skyddsbehovsrättsliga grundvärden.

  Du har alltså två riktiga exempel att utgå ifrån.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Ali

  Ps: lämna en kommentar om den nya designen. Är den bättre eller förstör den?

 8. Tja, vet inte om just det här med demografi kommer att användas av SD som valpropaganda. Hur SD skulle praktisera sin politik går annars att se här

  http://www.svtplay.se/klipp/1496916/sverigedemokraternas-skuggbudget

  Sen så hänger upp och nedgångar i invandringsmottagandet inte bara på vad som sker i omvärlden. Minst lika viktigt är den politik som förs här och vilka signaler man ger till omvärlden. Exempelvis så spräcker vi just nu regeringens egen prognos som man gjorde i vårpropositionen. Enbart tack vare beslutet att bevilja alla Syrier PUT.
  Jag ser inte heller inte varför man skall vilja luckra upp asyl- eller skyddsbehovsrättsliga grundvärden. Men dagens politik sträcker sig ju långt över dom principerna. Exempelvis så reser, alltså inte flyr just nu syrier från övriga Europa och alla delar av världen till sverige tack vare nyss nämda beslut. Här handlar det alltså inte om att tillgodose skyddsbehovsrättsliga grundvärden. Utan om att styra människor just hit.

  Vad gäller den nya designen så tycker jag att rubriken till artiklarna borde stå med en fetare och större stil. Samt att artiklarna sinsemmelan borde avgränsas tydligare meden en fetare linje. Var också lättare att skilja kommentarerna åt tidigare när avataren och inte bara namnet stod med. Annars så ser det väl bra ut. Käns lättare och mjukare att scrolla sidan också.

  MVH Nils

 9. Hej,

  Jag vet inte varför jag skrev “val” framför propaganda. Ett misstag av mig. Menade “politisk propaganda”. Då syftade jag på vår diskussion och inte på etniska övertaganden i sig.

  Jag tycker att signalerna vi ger omvärlden för övrigt är bra. Varför skulle vi vilja bli prickade av UNHCR och Amnesty för att t.ex. ha en restriktiv asylpolitik? Det är nämligen publicitet som både Finland och Danmark utsätts för i och med sin invandringspolitik.

  Sedan bedöms självfallet vart fall för sig. Har ingen data om behandling av syrier från övriga europeiska länder, men jag utgår ifrån att migrationsverket granskar samtliga ärenden.

  Jag vet inte vad vi kan göra åt rubriksättningens storlek. Ska forska lite. Men annars får vi inleda samtliga inlägg med en bild – vilket tydliggör avgränsningen. Tack.

  Med vänliga hälsningar.

  /Bruce Ali

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s