Exponerat Mörkar BRÅ-Rapport

bråååå

I november förra året kom BRÅ:s senaste nationella trygghetsundersökning. Bloggen Exponerat kommenterade detta med följande rubrik.

“BRÅ: 58 procent av våldtäkterna begås av okänd gärningsman”

Vad de menar är att rapporten skulle påstå att gärningsmannen i en så stor andel av alla våldtäkter i Sverige är okänd för offret. Vilket inte är den bokstavliga betydelsen, vilken naturligtvis också är helt fel då en så liten andel av alla våldtäkter anmäls.

Så, de öppnar med ett lögnaktigt påstående som inte bokstavligen betyder vad de menar. Kan en förment journalistisk artikel inledas falskare än så här?

Hur som helst, jag tänkte att vi skulle citera lite ur rapporten, för att se om Exponerat återger innehållet i den på ett hederligt sätt.

“Det ökande antalet polisanmälda fall av sexualbrott och i synnerhet våldtäkt har rönt stor uppmärksam­het i media, men resultaten i NTU tyder på att omfattningen av sexu­albrott varit relativt oförändrad sedan 2006.”

S. 38 i rapporten. Mängden sexualbrott ökar alltså inte anmärkningsvärt mycket, eller ens varierar i någon betydande utsträckning.

“Resultaten i NTU 2012 visar inga större skillnader i utsatthet för sexualbrott mellan per­soner med svensk eller utländsk bakgrund.”

S. 52. Infödingar och personer med utländsk bakgrund är likartat drabbade, det är inget sexualkrig mot infödda kvinnor.

“I 58 procent av fallen var gärningspersonen helt okänd för den utsatte, i 29 procent av fallen var gärningspersonen en bekant och i 13 procent av fallen var gärningspersonen en närstående person (se figur 3.21). Nivåerna har varierat något över åren, men det går inte att urskilja någon tydlig trend för utvecklingen av relation till gärningsperson vid sexualbrott.”

S. 53. Det går inte att urskilja någon tydlig trend och det som avses med siffran 58 är en andel av alla sexualbrott, inte bara våldtäkt, till skillnad från vad Exponerat påstår. Artikelförfattaren litar alltså på att läsarna inte ska titta i rapporten själva och antar att lögnen ska passera obemärkt.

Vi kan fråga BRÅ-rapporten om vad termen innebär.

“Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser som blottning, till mycket allvar­liga händelser som våldtäkt. Det är sannolikt att mönstren för de olika typerna av sexualbrott skiljer sig åt när det gäller typen av brottsplats och relationen till gärningspersonen.”

S. 51.

Att alla sexualbrott huvudsakligen skulle förövas i hemmet är det ingen som påstått. Exponerat ljuger om detta för att spela på sin publiks idioti och föreställning om att alla sexualbrott som begås är gruppöverfallsvåldtäkter utförda av invandrade. Hets går alltså före ärlighet för den här redaktionen.

BRÅ är såklart vänliga nog att ta upp också detta.

“Här bör noteras att det kan vara svårt för en person att tolka huruvida en händelse juridiskt sett ska bedömas som sexuellt tvång eller våldtäkt. Det innebär att de våldtäktshändelser som rapporterats i NTU i juridisk mening kan vara lindrigare sexualbrott, som sexuellt tvång, eller vice versa. Man bör också vara medveten om att det, precis som för hot­ och misshandelsbrott, finns anledning att tro att händelser där personer utsatts för sexualbrott av en närstående person, troligen ofta i hemmet, är underrepresenterade i undersökningen. Den typen av utsatthet kan upplevas som särskilt känslig och är därmed svår att fånga upp i en frågeundersökning.”

S. 53.

Bara genom att faktiskt läsa de tre sidorna i rapporten inser man att Exponerat ljuger om innehållet.
Att deras länk till rapporten är bruten får man hoppas att det inte är medvetet. För tillfället finns den att läsa här.
Detta är en korspost.
Advertisements

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s