Araberna och Nationalsocialismen

Jag bestämde mig för att skriva en uppföljare på vårt första inlägg “Den tyska Kyrkan: en Arisk Jesus och Kontra-Jihad-rörelsen” efter att jag de senaste dagarna bevittnat åtskilliga referenser till “muslimerna” och deras nazistkopplingar. För dem som inte känner till det, byggdes en allians upp mellan ett bosniskt bergsinfanteri och Nazityskland. Det var en SS-division som bestod av främst bosniska muslimer som arbetade för att sabotera för de uppstickande frihetsrebeller som ville avsätta den nazistiska proxyregimen, “Nezavisna Država Hrvatska” (den Oberoende staten Kroatien: NDH).

Den tysk-italienska marionettstaten kom att ledas av de de fascistiska Ustasha-revolutionärerna – understödda av den katolska kyrkan. Området Bosnien-Hercegovina populerades av en avsevärd muslimsk befolkning och det var till dess ledare initiativtagaren till den bosniska SS-truppen skulle vända sig.

Initiativtagaren hette Haj Amin al-Hussayni, som liksom Ustashe hade politiska band till Tyskland, och var Stormufti i Palestina (en titel som tilldelades honom av den brittiska ockupationsmakten). Efter diverse överläggningar intalade han så de bosniska representanterna och Handschars SS-divisionen kunde därför skapas.  Resten är historia.

Det intressanta i det här sammanhanget är att åtskilliga “islam-kritiker” använt historien som ett sätt att samla samtliga muslimer under en symbolisk fana av nazism: för att varna för att muslimer är lika onda som nazisterna. I sammanhanget har man därför hänvisat till en specifik källa där bland annat Prof. Gilbert Achcar uttalar sig så här:

Jag har själv följt Prof. Achcar sedan några år tillbaka och det är därför roligt att man just refererar till honom. I en intervju med Electronic Intifada förklarade han nämligen följande:

Det som först måste sägas om Amin al-Husseini är att intresset för honom är större i väst och i sionistisk litteratur än den är i den arabiska världen. Det är slående att hans namn, i den arabiska världen, nästan helt har försvunnit och bortglömts och att ingen refererar till honom, medan man å andra sidan i väst ständigt skriver nya böcker om honom. Det har skapats en hel industri kring muftins namn i väst som hänvisar till honom ur sionistiska eller pro-sionistiska källor och huvudmålet för den industrin är att påvisa att arabvärlden är nazifierad. De försöker i muftins namn nazifiera araberna och muslimerna i en tid av islamofobi.

Det är märkligt att man ständigt hänvisar till den lilla grupp bosniska muslimer som motarbetade uppstickande rebellgrupper som sökte fälla den nazistiska proxyregimen i området – när den protestantiska kyrkan möjliggjorde den nödvändiga opinionsbildningen i Tyskland för att nazisterna skulle kunna inta makten (för att inte tala om hur den katolska kyrkan underhöll Ustasha-kroaterna).

Nu ämnar jag förvisso inte att kollektivt beskylla samtliga kristna i världshistorien för 1930- och 40-talens besvärande relationer med fascister. Det är viktigt att poängtera att Politifonen förkastar alla försök bland extremister, vilken sida de än står på, att referera till specifika händelser i historien och använda de som ett instrument för att definiera hela religiösa rörelser.

Samtidigt är det viktigt att hänvisa till sådana exempel för att kunna jämföra och för att slå hål på populistiska argument. Att den tyska kyrkan, den protestantiska rörelsen, hade en avhängande roll i Tyskland går inte att neka till. Som jag tidigare har skrivit:

Dess markbrytande genomslag kan, i stora drag, tillskrivas den obevekliga kristna teologiska diskurs som sammanförde nazipropagandan med kyrkans moraliska auktoritet och tradition. Den förbindelsen förkunnades med entusiasm av kristna nazister, som menade att den nazistiska behandlingen av judar och den ideologiska hållningen, efter åtskilliga sekel, äntligen fullbordade Martin Luthers intentioner.

Att därtill beskriva den bosniska SS-divisionen som ett väldigt stort företag och ett specifikt “muslimskt” motsägs av det faktum att mellan 10-40% av dess medlemmar var kristna (beroende på vilka källor man tittar till – enligt den Wikipedia-källa som alltid kommer upp i sammanhanget). Bosniernas (och främst Haj al-Amins) förvändning hade också en annan aspekt – det var även en geopolitisk ambition: en av antianglosaxisk natur – även om man liksom många andra approprierade européernas antisemitism och sammanförde den med islamisk symbolik.  I arabvärlden som helhet såg det ut på följande vis:

Den nazistiska ideologin attraherade fler människor i länder i väst, Storbritannien och de Förenta Staterna inräknade, än den gjorde i arabvärlden. Faktum är att det var färre nazistiska araber i de arabiska länderna än i Europa och Amerika […]. I arabvärlden hade man uppfattningen att konflikten var en imperatorisk kamp om uppdelning. De flesta betraktade därför kriget mer eller mindre med en neutral attityd och hoppades bara på att arabisk självständighet skulle bli utgången för världsmakternas kamp.

…Jag förkastar alla förslag till att muftin på något sätt förkroppsligade alla araber eller alla palestinier – att han uttryckte deras kollektiva attityd – så var det inte och att påstå något sådant är helt klart ärekränkande…

Man försöker alltså framställa Handschars SS-trupp som representativ för den muslimska världen. Men varför nämna det men samtidig utesluta de tiotusentals muslimer som dog i de allierades tjänst i kampen mot Tysklands nazister och Italiens fascister?  Att bekvämt sitta och klippa och klistra i historien för att framhäva en marginaliserad muslimsk rörelse – och på den vägen söka befläcka hela den muslimska världen – säger mer om deras egen ideologiska övertygelse än det gör om muslimernas religion. Fast vad gör man inte för att stärka sina fastlagda övertygelser.

Relaterad läsning:

Islamofascism?

Muslimska ledare fördömer förintelseförnekare

Muslimer räddade judar undan förintelsen

Bosnier bevarade judisk skrift

Advertisements

10 thoughts on “Araberna och Nationalsocialismen

  1. Pingback: [BBC Dokumentär] Hur Bosnier Bevarade den Judiska Haggadahn | Politifonen

  2. Pingback: Siavosh Derakhti Prisas för Antisemitism och Antirasism | Politifonen

  3. Pingback: Iransk Schindler: Hur Tusentals Judar har Sina Liv att Tacka för en Muslim | Politifonen

  4. Pingback: Den tyska kyrkan: en Arisk Jesus och Kontra-Jihad-Rörelsen « Politifonen

  5. Ni missförstår. Islam har ingen göra med Nationalsocialistiska. ni behöver läsa först varför Bosniern vill hjälpa till tyskland…. Bosniern såklart tycker inte om tyskland men dom hade ingen val pga Jugoslavien vill inte ger till Bosniern för blir ett egen land asså blir dela länder. Bosniern bara utnyttja till Tyskland får gratis vapen medan övriga.. Ni kan inte vara dömd till folk har blivit Idiota nazi parties lol

  6. Du kan börja med att läsa artikeln innan du kommenterar på den. Tror du har missförstått hela dess syfte.

    Använd framöver ett bättre namn.

  7. Pingback: Nationalsocialismen som en högeridé och varför den inte var en vänsterteori. | Politifonen

  8. Pingback: Hitler och den tyska kyrkan. | Politifonen

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s