Debatt: Nya namn på brott skapar rättsosäkerhet

lagen

Fick en väldigt intressant artikel länkad i dag som jag tänkte dela med mig. Hade egentligen tänkt skriva en egen artikel, men tiden har varit knapp på sistone. Artikeln återfinns ursprungligen på SvD-Opinion och är skriven av Mehrtab Motavvas och Linnéa Bruno.

Nya namn på brott skapar rättsosäkerhet

Uppdaterad kl 20:28, 5 augusti 2013
Hanna Gadban presenterar på Brännpunkt 2/8 två förslag för att motverka brott i namn av heder. Vi delar Gadbans starka engagemang för de mänskliga rättigheterna att leva utan våld och förtryck och att fritt välja sin partner, men vänder oss mot de förslag som presenteras för att säkerställa dessa rättigheter. Bland annat i Uppsala Nya Tidning och Göteborgs-Posten har vi tidigare beskrivit hur Feministiskt initiativ istället vill motverka detta slags våld- och förtryck.Kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap, bättre utbildningar för alla relevanta professionella, ett tydligt uppdrag för polis och socialtjänst att förebygga och hämta hem en ungdom som gifts bort utomlands, resurser till detta uppdrag (som idag sköts av ideella) och ökade resurser till skyddade boenden är några av våra förslag.
Gadbans första förslag handlar istället om att i brottsbalken införa en särskild brottsrubricering för brott i namn av heder. Hon skriver om avsaknaden av särskild reglering som om detta våld var legalt i Sverige, vilket det självfallet inte är. Misshandel är misshandel och mord är mord, oavsett om gärningsmannen heter Muhammed eller Sven, och alldeles oavsett vilket uttalat motiv han har.Det enskilt vanligaste motivet till mord på en kvinna i Sverige är att hon vill separera, inte sällan efter åratal av systematisk terror, våld, ekonomisk kontroll och isolering. Kontrollbeteende inom nära relationer och familjer, mönster av upprepade kränkningar i namn av heder eller annat menar vi i de flesta fall torde kunna falla under redan existerande brottsrubriceringarna ”grov kvinnofridskränkning” och ”grov fridskränkning”. Att skapa särskilda brottsrubriceringar efter förövarens motiv menar vi öppnar upp för stor rättsosäkerhet och ökad rasism i samhället.På vilket sätt är det ett mindre allvarligt brott när en vit man med villa i Vellinge hugger ihjäl sin före detta fru på öppen gata, inför ögonen på barnen, än när en man med hänvisning till hedern mördar någon? Att vi ska vara lika för lagen är en sak, riskbedömning är en annan. Vi säger alltså inte att det inte finns normer som bör kännas till, exempelvis när en socialsekreterare ska avgöra om det är lämpligt att placera en hotad ung tjej hos en annan familj i släkten eller inte, eller när det finns risk för tvångsäktenskap.

Gadbans andra förslag går ut på att explicit misstänkliggöra samtliga nya medborgare: ”Jag anser att det behövs en ny reglering i kraven för medborgarskap där man bör se till att medborgarskapssökande uppvisar en medvetenhet om det svenska samhällets normer vid sidan av en respekt för dess lagar, och där man får skriva under ett avtal där man intygar att man inte kommer att begå brott, och i synnerhet inte hedersrelaterade brott. Bryter man mot detta förlorar man sitt medborgarskap och rätten till att fortsätta få bo kvar i Sverige”, skriver hon.

Förslaget är så uppenbart diskriminerande och rasistiskt att det knappt torde behöva kommenteras. Vi frågar oss vad Gadban menar att vi ska göra med alla de infödda svenskar som inte delar vad hon kallar ”svenska normer”, och som begår brott?

Forskning från Brottsförebyggande rådet visar att utlandsfödda redan är diskriminerade i rättssystemet, särskilt vad gäller våldsbrott och särskilt de som är födda i Mellanöstern eller Afrika. Gadbans förslag skulle, om de realiserades, ytterligare förvärra problemen. Hennes förslag är helt enkelt kontraproduktiva. Allt våld bör bekämpas bättre, men svaret är inte ökad rättsosäkerhet och diskriminering.

LINNÉA BRUNO

MEHRTAB MOTAVVAS

Feministiskt initiativ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Relaterad läsning:

Politifonen kontrar Exponerats Svarsartikel

Advertisements

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s