Muslimska Kvinnor och Post-koloniala ‘räddningsaktioner’: När Kvinnoförakt Normaliseras.

Efter tre timmar i niqab bultade det i journalisten Valeria Helanders huvud. Detta efter att människa efter människa påpekat hennes klädsel, undvikit henne och skrikit. Massoud Kamali, professor i socialt arbete och sociologi vid Mittuniversitetet förklarar varför det är så provocerande för svenskar med slöja, burka och niqab.

Hör Helanders berätta om hur tappra kvinnosaksaktivister attackerar muslimska kvinnor pga. klädsel. Prof. Massoud Kamal gästkommenterar också.

Lyssna på p4 Extras reportage

Läs också Politifonens artikel: Kvinnlig autonomi och den muslimska slöjan

7 thoughts on “Muslimska Kvinnor och Post-koloniala ‘räddningsaktioner’: När Kvinnoförakt Normaliseras.

 1. Varför detta är provocerande varierar nog från person till person beroende på kunskapsgrad. Men man skall till att börja med ha klart för sig att dessa Muslimska beklädnader faktiskt inte har något stöd i Koranen. Förutom att vara ett verktyg för att underlätta kontroll och indoktrinering av Muslimska kvinnor och barn så är dessa beklädnader också ett sätt för Islam att befästa och flytta fram sina positioner i samhället. Dom fungerar alltså som en viktig politisk symbol. Detta är faktiskt en noga uttänkt taktik av Muslimska brödraskapet . I Egypten bar nästan ingen hijab eller slöja fram till 1979. Men från 1995 bar nästan alla kvinnor slöja. Detta kan tydligt ses i arkivbilder från dom tidsepokerna.

  Här dokumentären “Muslimska brödraskapet- om frihet och jämlikhet” i tre delar. Som är gjord av exilirakiern Walid al-Kubaisi boendes i Norge. Som bl.a visar på just detta. Tesen som drivs i dokumentären är att muslimska brödraskapet har radikaliserat egypten, och att samma process pågår i Europa. Genom att tvinga kvinnorna att bära hijab/niqab låser man in dem i islamism, och samma radikalisering drabbar då barnen.

  Det finns ju givetvis inget som rättfärdigar att man hoppar på enskilda Muslimska kvinnor och barn med okvädningsord eller fysiska angrepp. Dom är ju nämligen också offer i hela den här problematiken. Men ett förbud liknande det i Frankrike vore önskvärt för att Islam inte på detta sätt skall kunna flytta fram och befästa sina positioner i det Svenska samhället.

 2. Som jag ser det ligger problemet i att människor utifrån söker bestämma villkoren för hur andra människor skall tolka sina religioner. Som jag sagt många gånger tidigare: personligen finner jag niqab i alla dess former kontraproduktiv och hade jag varit kvinna skulle jag aldrig bära de kläderna. Med det sagt innebär det inte att jag på något vis anser att det är moraliskt förankrat att påtvinga andra människor mina värderingar och uppfattningar om deras kulturer eller uttryck. Vill de bära niqab: fine. Så länge som det inte påverkar deras arbete eller skadar någon annan.

  Även om vi förmodligen är ense om att Koranen inte säger något om niqab (och i viss mån möjligen hijab – beroende på hur man ser på det) kan vi med ganska stor säkerhet utgå ifrån att de tjejer som väljer att bära den finner stöd för det i sin religiösa övertygelse. Jag tror inte att det handlar om att provocera andra människor – även om det för vissa kanske är en form av identitetsmarkör. Men att med någon form av moralisk övertygelse sätta sig över den individuella friheten bara för att det är muslimer eller bara för att “det inte står så i Koranen” – känns helt fel.

 3. Problemet här är att Islam inte bara är en religion. Det är en politisk ideologi också. Och dessa beklädnader används som ett verktyg för dess spridning. Sen så kan man debattera om det verkligen är ett fritt val att bära detta då man indoktrinerats in i detta med modersmjölken. Jag vill påstå att någon som hjärntvättats sedan barnsben inte gör ett fritt val här. Oftast inget val alls.. Ett förbud skulle underlätta för dessa kvinnor att göra sig fria från det förtryck som dessa kläder är en del av. All form av kvinnoförtryck bör faktiskt bekämpas. Och dessa beklädnder bör inte vara något undantag.

 4. Nilscobra

  Du flänger lite mellan din argumentation. Å ena sidan leder diskussionen in på frågan om huruvida Islam är en ideologisk religion (vilket den till viss del kan vara). Å andra sidan antar du argumentativt att Islam, som jag tolkar det, till skillnad från alla andra idéer, inprogrammerats sedan födseln (eller barnsben). För det tredje menar du att lagen skall befria kvinnor i den situationen. Det blir enklare om du fokuserar på ett argument i taget. Annars förefaller det som att du laddar dina argument med allt du har i ett slag och det hela blir för spretigt.

  Jag kommer kort besvara samtliga punkter.

  1. Islam kan inte reduceras till segmentariska historieexplikationer. Förvisso har Islam, liksom de flesta religiösa system, vid något tillfälle setts med politiska ögon. Att så är fallet kan inte bli mer uppenbar för Kristendomen, som i sin essens formuleras som ett konfessionellt trossystem, där frälsning traditionellt betraktas som förknippad med tro och inte med lag. Det till trots ser vi hur den har exploaterats politiskt, både historiskt och kontemporärt. De politiska aspirationer som en del muslimer härbärgar och därtill kryddar med religiös retorik i dag, ser vi även snarlika exempel på i den kristna världen.

  Samtidigt finns åtskilliga exempel för hur Islam kan te sig opolitisk och där frälsning uppnås genom konfession: islamiliter (men förslagvis även den protoshiitiska rörelsen som helhet – åtminstone i viss mån) och anarkomuslimska grupper är goda exempel för det. Din tolkning av Islam delar du därför med ultrakonservativa politiska muslimer.

  Det handlar således om VEM som tolkar sin religion och VEM du frågar.

  2. Jag ser inte hur föräldrar kan undvika att indoktrinera sina barn – något du verkar mena är något som exklusivt sker bland muslimer. Jag kan säga att min liberala bakgrund nedärvts av väldigt liberala föräldrar. Det betyder dock inte att jag håller alla deras frågor varmt om hjärtat – eller att jag inte skulle ha kunnat valt en annan väg. Vad jag försöker säga är alltså att ditt antagande är felaktigt av två orsaker: a) att vår världsbild alltid är oberoende av vår kontextuella miljö (medan muslimeras alltid är beroende av sin). B) du utgår ifrån att alla muslimer fötts in i religiösa muslimska familjer.

  Jag kan med säkerhet säga att det finns människor som endast nominellt är muslimer och trots det har religiösa barn. Det finns religiösa muslimer som har ateistiska barn. Det finns judar vars barn blivit muslimer och så vidare.

  Du tillhör till exempel den målgrupp som lockas till sidor som Exponerat: skulle du med förvissning kunna påvisa att samtliga föräldrar till den avkomma som huserar där – sympatisar med sina barns övertygelser? Förmodligen inte eftersom det inte är sannolikt. Samtidigt vet både du och jag att det som man traditionellt klassar som ‘rasism’ (även om du inte nödvändigtvis håller med mig om att Exponerat är en rasistsida) ofta ärvs från fäder till sönder och så vidare, genom en process vi båda skulle kunna kalla för indoktrinering.

  3. Du utgår felaktigt ifrån att alla (eller väldigt många) kvinnor tvingas till något du känner att du skall befria dem ifrån. Hela världen (väst inkluderat) genomlever just nu en väckelsevåg av slöjbärande – där kvinnor av muslimsk bakgrund söker sig tillbaka till sina religiösa rötter. Jag föreslår att du läser Prof. Leila Ahmeds bok: Revolution: The Veil’s Resurgence from the Middle East to America, där hon grundligt påvisar denna trend och analyserar bakgrunden till fenomenet.

  Du delar dessutom din idé med muslimska fanatiker, som givetvis befinner sig på motsatt håll av samma argument, men som med snarlik utgångspunkt menar att de befriar kvinnan från västvärldens materialistiska sexualitet. Skulle du fråga gemene kvinna i väst om hon känner att hon är i behov av att ‘räddas’, skulle hon förmodligen bestämt säga nej. På samma grund anser sig muslimska kvinnor inte heller vara i behov av räddning från postkoloniala riddare från väst – även om det säkert finns exempel på båda sidor som kanske känner att de delar din (eller motsidans) åsikt.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Ali

  Ps: vi har inte tid för kommentardebatter i någon bred bemärkelse. Jag får därför be om ursäkt om du upplever att det inte bli någon dialog. Jag hoppas att du har överseende med det. Kanske dyker det upp andra som kan ta debatten med dig.

 5. Flänger runt, spretigt ? Jag försöker bara så kortfattat som möjligt få in så mycket information i en kommentar som möjligt. Utan att göra långa utläggningar som bara blir jobbigt att läsa. Lägga ut texten överlåter jag åt er att göra i era artiklar.

  Nej jag menar inte att Islam inprogrammeras från födseln “till skillnad från alla andra idéer” som du felaktigt påstår att jag menar. Jag pratar här bara om Islam ( och slöjan ) specefikt. Fullt medveten om att detsamma också sker inom andra sekter och religioner. Vi pratar ju faktiskt om Islam här och inte om t.ex Scientologerna. Det överlägset vanligaste sättet att tillhöra en religion är faktiskt att födas in i den. Så detta är alltså inget som sker exklusivt inom just Islam. Men vad detta får för konsekvenser skiljer sig ju från rörelse till rörelse. Att tvinga kvinnor och barn till att bära hijab/niqab är här ett sätt för Islam att underlätta indoktrineringen. Samt en metod för att befästa och flytta fram sina positioner i samhället. Det du så fint kallar “väckelsevåg av slöjbärande” är alltså ingenting annat än en våg av politisk Islam. Om man ser den ovan länkade dokumentären “Muslimska brödraskapet- om frihet och jämlikhet” Så blir detta väldigt lätt att förstå.

  Sen så är det ju frågan vad du menar med att jag skulle tillhöra för “målgrupp” som läser på sidor som Exponerat eller Avpixlat. Samtidigt som du antyder att sidorna skulle vara rasistiska.

  Jag kan bara säga att enda skälet till att jag läser där. Är för att den informationen och dom nyheterna, får du av någon konstig anledning inte ta del av via vanlig media. Så dom sidorna fungerar alltså enbart som komplement för att få en så korrekt helhetsbild som möjligt. Detsamma kan ju faktiskt också sägas om er sida. ( som jag halkade in på efter en artikel på Exponerat ) Som ju också tar upp sånt som du vanligtvis inte heller fåt läsa om i t.ex Aftonbladet eller Expressen.

 6. Hej,

  “Flänger runt, spretigt ? Jag försöker bara så kortfattat som möjligt få in så mycket information i en kommentar som möjligt. Utan att göra långa utläggningar som bara blir jobbigt att läsa. Lägga ut texten överlåter jag åt er att göra i era artiklar.”

  Precis. Det var därför jag skrev:

  “Det blir enklare om du fokuserar på ett argument i taget. Annars förefaller det som att du laddar dina argument med allt du har i ett slag och det hela blir för spretigt”.

  Att således använda hela arsenalen när man skall framföra en åsikt blir för mycket. Du hänvisade nämligen till 3 argument i samma paragraf.

  Jag förstår att du specifikt talar om Islam. Men att använda ett argument på det sätt du gjorde, och mena att man “…kan […] debattera om det verkligen är ett fritt val att bära detta då man indoktrinerats in i detta med modersmjölken. Jag vill påstå att någon som hjärntvättats sedan barnsben inte gör ett fritt val här”, föreslår att muslimer, till skillnad från oss andra – som har ett fritt val – har indoktrinerats sedan barnsben – eller modersmjölken om du så vill.

  Det var därför som jag argumenterade för att samtliga samhällen, kulturer och sociala sammanhang rent hypotetiskt (lika hypotetiskt som ditt antagande om indoktrinering bland muslimer) också inprogrammerat sina egna medlemmar sedan barnsben – eller modersmjölken om du så vill. Argumentet är således dödfött eftersom det baseras på lösa antaganden om andra och en föreställningsbild som utesluter samma utgång för det egna lägret.

  Låt oss för argumentets skull utgå ifrån att det är som du säger dock. Det är politiska satsningar som ligger bakom slöjtrenden (ett antagande som är väldigt förenklat). För argumentets sak accepterar jag att det är politisk opinionsbildning som skapat förhållandena:

  Fine. Det påvisar inte att det inte hänger samman med det egna valet. Tittar man tillbaka 40 år i tiden ser man att slöjan inte alls var lika vanlig som den är nu – men att den muslimska världen alltmer börjat sympatisera med Brödraskapet (du hänvisar till dem i länkarna har jag för mig) – visar på att det finns valmöjligheter. Om den muslimska världen dessförinnan, på ett politiskt plan, inte investerade i politiska aspirationer att framlyfta slöjan som en integral del av sina politiska visioner – men istället gör det nu: då har folk valt att lyssna – att sympatisera med idéerna.

  Däremot är hela argumentet bristfälligt i sig eftersom den föreslår att indoktrinering i Islam inte alls var lika utbredd som den är nu eftersom den tycks vara sammanlänkad med Brödraskapets politiska inflytande. Det är också bristfälligt eftersom det antar att MB är en så mäktig spelare att rörelsen påverkar intersekteristiskt och världsomspännande: så är inte fallet. Det muslimska brödraskapet är inte en särskilt stor maktfaktor i den muslimska världen: heck, de kan inte ens behålla makten i det land där de har främst sympatier – där de menar att de är folkligt valda.

  Har dock inte kollat på dina dokumentärer. Har inte tid för det.

  Med vänliga hälsningar

  Bruce Ali.

 7. Intressant att vi i Sverige behandlar människor så illa pga kläder. Vissa kvinnor vill ha sin klädsel och det är väl självklart att dom ska få det utan att ungdomar/vuxna ska mobbas..

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s