Reza Aslans Meriter Ifrågasätts efter Fox-intervju

Liksom många andra, rapporterade Politifonen om den intervju som hölls med Prof. Reza Aslan på Fox News för några dagar sedan. Intervjun har kommit att kallas den pinsammaste genom tiderna, eftersom den journalist som höll i utfrågningen, misskrediterade Prof. Aslans bok mot basis av att han var muslim. Istället för att diskutera boken, utvecklades intervjun till en farsartad sensationsintervju, där Aslan ständigt fick påpeka att han inte skrivit boken i egenskap av muslim – men som akademiker och fil.doks-innehavare.

Aslan skötte sin del relativt bra och kontrade journalistens försök till karaktärsmord. I kölvattnet av intervjun, har högerkonservativa bloggare och främlingsfientliga lekmän fortsatt sin oseriösa och amatörmässiga kritik av Aslan: med den väsentliga skillnaden att man nu istället för att hävda att muslimer inte kan eller bör skriva om andra religioner – argumentativt sadlat om för att kompromettera Prof. Aslans CV och akademiska meriter.

Vi blev varse om målstolpsskiftet i går kväll, när en läsare inflikade att Prof. Aslan minsann var en lögnare. Han skriver:

Kendump

För stunden kände jag inte till att kritiken erhållit starkt fäste bland en särskilt grupp läsare, men trodde snarare att analysen var relativ till just den här personen. Jag svarade att Aslan inte alls ljuger eftersom han är utexaminerad på ämnet religionssociologi – ett ämne som är direkt kopplad till religion.

Personen replikerade och sade:

Kendump2

Det slog mig ganska snabbt att personen jag diskuterade med inte själv var utbildad vid något högre lärosäte – åtminstone inte inom religionsvetenskapen  – eftersom alla som har kunskap om, eller som själva studerat på avancerad nivå (fil.mag, master eller fil.dok), vet att det krävs omfattande kunskap i och kring närliggande ämnesområden. Det är alltså avhängande för en student att erhålla djuplodande insikt i ämnets historia (vilket gäller för samtlig humaniora) om man skall kunna skriva en uppsats. Med det sagt måste det också klargöras att sociologi vid USCB inte erbjuds inom ramen för ett sociologiskt institut, men snarare som programverksamhet som ingår under kategorin religionsvetenskap: något som ytterligare stärker professorns sak.

De som studerar religionsvetenskap, vet att “religionshistoria” är en specifik inriktning som omfattas av området: en historiekritisk metodologi i studiet av religion – en disciplin Aslan har studerat. När Aslan således talar om att han har en fil.dok (det heter inte ph.D på svenska) på området “religionshistoria” talar han i generella termer och formulerar inte en titelbeskrivning.  Om vi dock antar för sakens skull att Aslan ansökte om en tjänst vid ett universitet och specificerade sin titel, men talade i väldigt breda drag (som i intervjun), skulle förmodligen universitet avkräva en vidare förklaring. Vi kan dock utgå ifrån att han, under sådana omständigheter, med största sannolikhet inte skulle tala så allmängiltigt.

För att förstå hur det fungerar inom akademin kan vi titta till självaste Prof. Aslan. På grund av sin extensiva områdesexpertis, erhöll Prof. Aslan efter utexaminering en professur vid Iowa Univeristy och undervisade i Islamvetenskap – något som kan tyckas märkligt om man inte förstår sig på att akademiska områden på avancerad nivå ofta korsar varandra. Det är därför inte alltid enkelt att kategorisera disciplinerna – eftersom de ständigt flörtar med varandra.

Ett liknande exempel finner vi i den svenska professorn Mohammed Fazlhashemi. Han doktorerade 1994 i idéhistoria och undervisade fram till 2013 på området. Därefter avslutade han sin professur vid Umeå universitet och upptog istället arbete vid Uppsala universitet som professor i islamisk teologi och filosofi. Prof. Fazlhashemi doktorerade i idéhistoria, men precis som Prof. Aslan valde han att nischa sig mot Islam. Skall således Aslan ifrågasättas, måste även Fazlhashemis professur komma på ifråga. Det är inte troligt eftersom det är oerhört vanligt för akademiker att röra sig mellan närliggande områden (och skulle man mot förmodan göra så ändå skulle det leda till att ett väldigt stort antal kontemporära professorer hade anklagas för lögn). Att därför omtala sig själv som religionshistoriker, när man vet hur akademisk jargong fungerar, är inte särskilt konstigt. Både Aslan och Fazlhashemi har studerat religionshistoria!

Den åsikten stöds dessutom av Prof. Mark Juergensmeyer, som ingick i den betygskommité som opponerade prof. Aslans doktorsavhandling. Han skriver:

I egenskap av Aslans avhandlingsrådigivare, kan jag vittna om att han är lärd inom religionsvetenskap. (Jag är religionssociolog med en lutning mot religionsvetenskap). Även fast Aslans doktorsavhandling omfattade sociologi, kan det nämnas att de flesta kurser han läst vid UCSB (inom institutet för religionsvetenskap) berörde religionshistoria. Även om hans fyra betyg inte omfattas av historia som sådan, är han en “religionshistoriker” på det sätt som termen avses vid Chicagos universitet för att omtala fältet för komparativa religionsstudier; och hans teologiska examen (master) från Harvard täckte både biblisk och kyrklig historia, något som ledde till att han var tvungen att lära sig nytestamentlig grekiska. Kort sagt är han den han säger att han är.

Mark Chansey, Professor i religionsvetenskap säger följande om Aslan:

Det faktum att Aslans avhandling fokuserade på religionssociologi innebär inte att han inte kan använda termen “religionshistoriker” för att beskriva de viktiga delarna av hans övergripande akademiska bakgrund […]. Bloggens kritik på de här punkten kan inte ses som annat än en generande uppvisning av petighet från någon som inte förstår sig på termen eller det akademiska område han diskuterar […]. Kort sagt förstår sig inte bloggens författare på religionsvetenskap.

Han skriver vidare:

Det så kallade “faktum” att Aslan förvanskar sina meriter är uppenbarligen omtvisligt eftersom jag omtvisar det. Jag spenderar mitt liv i den akademiska världen. Jag behandlar arbetsansökningar för positioner inom religionsvetenskapen och vet hur de beskrivs. Jag studerar akademiska religionsprogram för att påbättra våra egna. Mitt jobb går ut på att dagligen studera området för religionsvetenskap, en värld som skiljer sig från teologiska vetenskaper.

Jag arbetar i en anställningsskommité för att anställa akademiker i religionsvetenskap. Jag undervisar i religionsvetenskapliga introduktionsstudier där vi diskuterar termer som “religionshistoria”. Jag menar att jag befinner mig i position att kunna säga att religionshistoria är en teknisk term inom studiet av religionsvetenskap, en studie som inte skall förväxlas med det klart avgränsade området för historia – till vilket dina kommentarer åsyftar.

Om jag skulle anstränga mig för att finna fel i Aslans kommentarer, skulle jag  säga att han kanske skulle ha beskrivit sin bakgrund med andra ord. Men han besvarade en fullständigt oupplyst intervjuare på plats, en som insinuerade att hans personliga tro diskvalificerade honom på området. Jag känner inte till många människor som skulle kunna formulera de bästa svaren i den situationen.

Advertisements

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s