Till Försvar av Reza Aslan och Seloterna.

För att skriva det här inlägget krävs kanske en kort introduktion till den svenska publiken. Reza Aslan är en akademiker med examen på 4 områden knutna till religion. Han har filosofie doktors-examen på området och arbetar som associate professor (docent) vid UC (University of California). Nyligen har han skrivit en bok som heter Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth som handlar om Jesus och hans rörelse. Det som gör att den här boken ‘sticker ut’ är att den beskriver Jesus och hans lärjungar som delaktiga i en revolt mot den romerska proxyregimen i Palestina för 2000 år sedan.

Reza Aslan har som ett resultat av den nyutgivna boken serverats skottsalvor riktade mot hans akademiska ärlighet – baserat på att han är muslim! Istället för att, som man traditionellt inom akademin gör, fokusera på arbetet i sig, har förargade islamofober, Fox News samt ett antal högerkonservativa kristna, med sågande syfte sökt misskreditera honom. Hur kan denna djärva muslim våga skriva om vår Herre Kristus? Man menar att Prof. Aslan har en muslimsk agenda – en modus operandi som utgår ifrån hans “muslimskhet”. Vad är det för konspiratoriskt dravel? Kan en person inte tala om ett område han själv inte befinner sig inom? Det låter väldigt märkligt. Särskilt sedan personen, Reza Aslan, har en akademisk utbildning på området och därigenom tjänar sitt levebröd.

För konsekvensens skull kan vi med samma mått (och med större trovärdighet) hävda samma sak om ett stort antal antimuslimska agitatörer. Robert Spencer t.ex. är diakon inom den maronitiska kyrkan – skriver nästan uteslutande på området islam – och har öppet uttalat sig om sin agenda: katolicismens avancemang mot dess främsta konkurrent – Islam. Han saknar därtill formell utbildning på området, men kallar sig sakkunnig. Bara det faktum att han kallar sig lärd (en titel som tillåts människor som spenderat flera år på akademiska institutioner – som Reza Aslan t.ex.) påvisar i sig hur oärlig han är. Nej han är mer trovärdig än Reza Aslan för Reza Aslan är muslim. Skillnaden för de båda herrarna är att Prof. Aslan, till skillnad från Diakon Spencer, får sina artiklar och böcker referentgranskade av verkliga experter (så kallad Peer Review) medan Robert Spencer nyttjar populistisk metod för att tilltala lekmän och icke-experter.

Ahmed Rehab beskriver Robert Spencers metodologi:

So let us take a quick look at the crux of Spencer’s methodology which is as disingenuous as his conclusions are sensational. In fact, it can be analogized to the three acts of a magic trick as described in the movie The Prestige.

The Set Up: Spencer and his associates scour the web for the most sensational and extreme expressions within the Muslim world. They may be related to a certain extremist interpretation of Islam, or may not even have anything to do with Islam altogether, but that won’t matter, so long as the perpetrator is a Muslim, it will do.

The Performance: Spencer then supplants his own commentary on the story which he meticulously crafts with the ultimate goal of convincing his readers that the bizarre incident in question is representative of the faith of Islam and Muslims at large. This subtle leap of faith that he hopes no one notices is the key to his magic act.

The Prestige: He can then rightly claim, with the innocence of a schoolboy, that he does not make up the material he produces, that he is merely quoting things as is, hoping no one notices that he uses the aberrant to define the normative.

Alla andra kan skriva om Islam och muslimer – eller vilka valda ämnen som helst – utan eller med expertkompetens. Muslimer kan inte skriva om kristna sakfrågor – eller vilka valda ämnen som helst – utan eller med expertkompetens. Det är åtminstone så det förefaller.

Som att Prof. Aslan skulle vara den första icke-kristna personen att, med akademisk finess, omtala detta område. Jag själv har haft extensiv kontakt med en ledande expert på just detta område. Prof. Robert Eisenman, kanske en av de viktigaste förespråkarna för teorin om den revolutionära rörelsen, ledd av Jesus bror Jakob, som i flera decennier framlagt diskrepanser i den officiella historien som tillskrivits Jesus rörelse (och talar snarare om Jakobs församling och inte Jesus). Han har skrivit två banbrytande böcker på ämnet: James the Brother of Jesus: The Key to Unlocking the Secrets of early Christianity and the Dead Sea Scrolls och den nyligen publicerade uppföljaren: The New Testament Code: The Cup of the Lord, the Damascus Covenant, and the Blood of Christ – varav den sistnämnda vi båda suttit och diskuterat i timmar.

Som i fallet med Aslan, har Eisenman kritiserats för sina verk: det är normalt för akademin att man skriver ett arbete varav det skrivna antingen hissas av vissa och dissas av andra. Även om området är kontroversiellt MÅSTE det få granskas och studeras med seriösa metoder. Både Prof. Aslan och Prof. Eisenman har den kompetens som krävs för ett sånt digert arbete. Båda två befinner sig utanför den kristna tron (Aslan i form av muslim och Eisenman i form av jude) och båda har risats och rosats.

Aslan anklagas för att främja en muslimsk Jesus i sin bok: en bild av Jesus som alltid framhållits av muslimer – med en Jesus som inte är Gud eller har korsfästs. Förvisso omtalas Jesus som en icke-gudlig revolutionär i boken – men den motsäger även den officiella ståndpunkten bland muslimer eftersom  bokens huvudargument är att korsfästning var ett typ av straff som endast implementerades i frågor som rörde rikets säkerhet. Prof Aslan menar således att Jesus korsfästes för sin revolutionära aktivitet (muslimer förnekar att han korsfästes) och inte för att ha hävdat gudastatus.

Titta på klipp där Reza Aslan försvarar sig mot Fox News (ogrundade) kritik:

En läsare hittade ett youtubeklipp med en del av intervjun. (Hattlyft N.A).

Nedan följer också en presentation av Aslans bok på John Stewarts Daily Show

Advertisements

2 thoughts on “Till Försvar av Reza Aslan och Seloterna.

  1. Står det egentligen något nytt och kontroversiellt i boken. Är det inte bara en sammanställning av sånt som varit känt eller åtminstone framförts tidigare. Och då inte bara från Muslimskt håll ? Självklart så borde man kritisera boken enbart utifrån rena fakta. Men jag antar att det blir jobbigt för alla troende oavsett religion, när man rensar bort dom religösa myterna och ser saker för vad dom egentligen är. Vore ju intressant om denne Reza Aslan kunde skriva en historisk sammanställning av Mohammeds liv också. Det skulle ju ge boken om Jesus mer trovärdighet i vissa kretsar också. Frågan är väl bara hur han skulle kunna försvara sin Muslimska tro efter en sån bok. Jag menar, Mohammed var ju ingen exemplarisk förebild direkt.

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s