Rapport som Visar att Våldtäktsmän är Muslimer – Osann [Uppdaterad]

[Notis: Det här är egentligen en ganska gammal historia. Vi har dock sett att man ofta hänvisar till denna och liknande historier i debatten och väljer därför att släppa det här]

Av Farha Khaled (m. tillägg/red)

Norges Justitieministerie styrkte 2010 att den rapport som Oslo-polisen kom ut med – en rapport som muslimhatare hävdar visade statistik på att alla våldtäktsmän var muslimer – är osann.

Det hela började med att Arutz Sheva, en israelisk webbsida som är populär bland kahanister (en fredlös rörelse som är populär i Israel i extremhögerns kretsar) publicerade artikeln “Norsk Minister länkar samman norsk våldtäktsvåg med Israel”. Personen bakom artikeln var Gil Ronen. Storyn menade man belyste den konspirationsteori som framhöll att en norsk minister undanhållit sanningen om Oslo-polisens rapport som detaljerade våldtäktsstatisk. Den skulle nedtystas då risken fanns att Israel skulle kunna utnyttja resultatet av den för att påvisa att gärningsmännen var muslimer. Ronen lade aldrig fram några bevis för sina påståenden. Han citerade däremot en israelisk bloggare, en Yehuda Bello som han menar ‘förstår’ norrmän och har norska kontakter. Ronen skrev:

Bello rapporterar att det mellan januari och oktober hade anmälts 48 våldtäkter i bara Oslo och att 45 av dessa våldtäkter utförts av muslimer.

Ronen motsäger det påståendet i ett annat stycke där han skriver att den politiskt korrekta kulturen motarbetar sanningen: att det skulle ha varit muslimsk brottslighet. När journalister uttryckte skepsis över att storyn anklagade den norske ministern för umörläggning ändrade Arutz Sheva sin huvurubrik till ‘Muslimsk ‘Våldtäktsvåg’ Rapporteras i Oslo‘. […] Den enda källa Ronen länkar till som bevis är en artikel han själv sätter rubriken: Rapport: Alla Överfallsvåldtäktsmän Följer Muhammad‘, och hävdar att:

Norges polis ger ut rapport om häpnande statistik: alla våldtäkter i Oslo under 2010 utfördes av muslimer

Samtidigt hoppade bloggare som Pat Condell på smädningståget, liksom Pamela Geller och Debbie Schlussel , varav den sistnämnda föreslagit att terrorattacken den 9/11 2001 kunde ha avvärjts om man hade lyssnat mer på Rabbi Kahane istället för att ha kriminaliserat hans rörelse. Det bör också nämnas att att både Geller och Schlussel mottagit kanoneld för att ha sökt knyta ihop Breiviks attack mot Norge med Norges förhållning till Israel. Men frukta ej: en neonaziliknande typ, som Fjordmann (Anders Brieviks idol) och den nu misskrediterade Yehuda Bello, har planer på att undervisa norrmän som han beskrev som

Traditionellt antisemitiska. På grund av attderas politiker och press ser negativt på Israels ageranden i Shechem (Nablus) och Hevron och väljer att ignorera muslimers missgärningar – i Iran, Syrien och i självaste Norge.

Han skriver också projicerande:

Trots detta, rapporterar han, har den muslimska våldtäktskampanjen blivit så allvarlig att till och med norrmän har börjat erkänna verkligheten runt dem och på senare månader har man hållit protester med slagord som “Muslimer UT!”

Om Ronen tror att norrmän skulle bli positivt inställda till det sionistiska expansionsprojektet genom att kasta ut alla muslimer ur Norge är han missledd. Norges inställning till Israels ockupationspolitik föregår den muslimska invandringen (åtminstone före den muslimska invandringen blev signifikant). Kort efter att Arutz Sheva publicerade sin våldtäktsrapport i december, skrev jag till Norges Justis- og beredskapsdepartement och polisen för att verifiera Gil Ronens påståenden. Jag fick följande svar från Grethe Kleivan, högt uppsatt rådgivare vid departementet:

Statistik rörande överfallsvåldtäkt:

Oslo polisdistrikt har utgivit en rapport för våldtäkter i Olso 2010. Rapporten visar att alla typer av våldtäkt, förutom överfallsvåldtäkt, att europeiska gärningsmän är majoritetsförbrytare och att de i första hand är norrmän. Endast 5 fall av överfallsvåldtäkt har retts ut. Gärningsmännen hade då utländsk härkomst. Två var unga (under 18) och två hade allvarliga psykiska diagnoser och kan därför inte betraktas som representativa för sin etniska kultur. Det har i rapporten belysts att generaliseringar som “Våldtäktsmän i Oslo är utlänningar”, något som även media har rapporterat, är felaktigt. Rapporten återger inte religiös bakgrund.

Med vänliga hälsningar

Grethe Kleivan

Överdirektör

Gil Ronens påståenden kan därför avfärdas som vanlig fanatisk antimuslimsk smutskastning. De som upprepade Ronens påståenden borde skämmas och rätta sig efter sina misstag.

Följ Farha Khaled  http://twitter.com/farhakhaled

______________________________________________________________________________________________________________

Uppdatering:

Vi fick in ett tips på en annan artikel av en läsare på Facebook.

Hösten 2011 drabbades Oslo av en ohygglig våldtäktsvåg av så kallade överfallsvåldtäkter. En polisrapport tillbakavisade myten om att samtliga gärningsmän var “icke-västliga”. Likväl spreds myten om mörka våldtäktsmän. Orsaken var selektiv mediaövervakning och förvridna formuleringar från en av polisens egna anställda.

I maj 2011 lade polisen fram rapporten (som som i artikeln ovan syftas till) “Voldtekt i den globale byen”. Av de 189 anmälde våldtäkterna (där majoriteten var europeiska – främst norska -gärningsmän) var 21 fall överfallsvåldtäkter. Av dessa blev endast fem överfallsvåldtäkter uppklarade, och dessa hade begåtts av personer med icke-västlig bakgrund. Två av dessa hade psykiska diagnoser I de resterande 16 fall av ouppklarade överfallsvåldtäkter, beskrevs flera av gärningsmännen som etniskt norska.

Kontroversens kärna

Genom att urskilja gärningsmännen som var identifierade, kunde “alla” överfallsvåldtäkter tillskrivas män med utländsk härkomst. I förbindelse med publiceringen av polisens våldtäktsrapport 2010 skrev NRK Dagsrevyen den 25/5 2011 följande:

– Alla överfallsvåldtäkter i Olso de senaste fem åren har begåtts av män med utländsk bakgrund.

Framställningen förvärvades raskt av andra medier, däribland av Nettavisen och återgavs med samma överskrift och innehåll. Polisen har i efterhand gått hårt ut mot NRK Dagsrevyens framställning:

-Rubriken som NRK Dagsrevyen hade, stämmer inte med verkligheten, säger Ingjerd Hansen, seniorrådgivare vid Oslo polisdistrikt.

Roten från Rohde

Likväl blev bilden som medierna skapade ytterligare förstärkt efter uttalanden från Hanne Kristin Rohde, som leder roteln för våld- och sexualbrott i Oslo polisdistrikt. I samma nyhetsinslag sade Rohde:

Se intervjun nedan:

– De är ofta arbetslösa och kommer från traumatiserade länder. Några av dem har, i vart fall de senaste fem åren, varit asylsökare.

Rohde menar själv att hon blivit missförstådd.

– Jag har aldrig sagt att de “ofta” är asylsökare, med undantag för att vi 2009, tror jag att det var, sade att av 13 indentifierade förgripare, hade 6 av dem varit asylsökare.

Läs vidare:

Advertisements

6 thoughts on “Rapport som Visar att Våldtäktsmän är Muslimer – Osann [Uppdaterad]

 1. Pingback: ”Exponerat vill Skriva om Bortgifte men inte Hjälpa till?”

 2. “en rapport som muslimhatare hävdar visade statistik på att alla våldtäktsmän var muslimer – är osann.”

  Jag tycker att det är populistiskt att använda så starka understryckningar generaliseringar och påståenden om andra, du skapar ett prägel av hat för din artikeln.

  Jag har också läst en och en annan rapport om muslimvåld runt världen och har skapat en bild om i vilka brott just muslimerna är klart överpresenterade.

  Det betyder ändå inte a) att det gäller alla muslimer b) att jag är en muslimhatare.

  tack

 3. Om du anser att det känns som hat antar jag att du känner dig träffad? Det finns förstås en orsak till att termen “muslimhatare” användes här. De personer som artikeln åsyftar – och som använder dessa siffror som vapen att banka muslimerna i huvudet med, ÄR muslimhatare. Vi skulle ha kunnat använt “islamofober” istället – ett ord som dock inte nödvändigtvis omfattar eller infattar samtliga individer – som menar att de inte är rädda för Islam – men som fortfarande smädar och misskrediterar muslimer mot basis av deras religiösa tillhörighet.

 4. Pingback: Utomeuropeiska invandrare i norsk våldtäktsstatistik. « Politifonen

 5. Pingback: Fundamentalism som fundamentalism, eller är det skillnad? « Politifonen

 6. Pingback: Myt: Muslimer = våldtäktsmän | Motargument

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s