Exponerat vill Skriva om Bortgifte men inte Hjälpa till?

Tvångs

Efter att ha skrivit den här artikeln, kände sig Exponerat manade att besvara oss. Det gjorde de här. Vi tog oss därför också tid att besvara den artikeln här.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exponerat väljer att skriva om ett stort samhällsproblem i dag. Man berättar om de flickor som i sommar (och andra perioder under året) riskerar att giftas bort mot sin vilja. Det tycker vi är bra – men frågan är om man gör det för att man bryr sig – eller om syftet är att ytterligare polarisera? Det råder nämligen ingen tvekan till vilket klientel man riktar sig mot. Särskilt ser man hur artikeln kommenteras på sidan – flickorna hamnar inte i fokus, men istället landar diskussionen i mångkulturalism, gratis sjukvård, socialbidrag och sådant som förknippas med invandring. Att man därtill valt sin artikelbild för att väcka anstöt råder det ingen tvekan till. Det är en bild som uppdagades för något år sedan, där arabiska män ett i följe av brudtärnor skulle ledas in på ett stort massbröllop i Palestina: något som sedan självfallet skulle ryckas ur sin kontext och istället basuneras som en fråga om ett massivt barnäktenskapsevent.

Om ni verkligen bryr er, varför lämnar ni inte kontaktinformation till de åtskilliga kvinno- och hedersorganisationer som finns i Sverige i dag? Inte ett ord, ingen fingervisning eller något informativt alls. Vi på Politifonen är relativt övertygade om att Exponerat faktiskt inte bryr sig alls. Istället vill man erhålla politiska poäng i en så allvarlig fråga som tvångsäktenskap. Vi hoppas att vi har fel och att ni, inför er stora läsarpublik, väljer att informera. Här lägger vi upp lite förslag för våra läsare (och för Exponerat att ta del av).

Somaya Kvinno- och Tjejjour

Tjejjouren magnolia

http://magnolia.tjejjouren.se/

Kvinnojouren

Ring Kvinnofridslinjen

020-50-50-50

Om ni ytterligare vill engagera er. Skänk pengar till Roks

/Jet

11 thoughts on “Exponerat vill Skriva om Bortgifte men inte Hjälpa till?

 1. Pingback: ”Exponerat vill Skriva om Bortgifte men inte Hjälpa till?”

 2. Varför man väljer att skriva är irrelevant. Huvudsaken är att rapportera så andra kan bilda sig en uppfattning och göra något åt saken om så önskas.

 3. Det är Länsstyrelser i Sverige som bestämmer och beviljar minderåriga barn ingå äktenskap tillika oavsett forum i Sverige som redovisar att barn i Sverige som utsatts och utsätts för tvångsgifte destruerar hjälporganisationers representanter kärnfrågan genom att starta politiska egenåsikters ordkrig mot sociala medier som ännu en gång effektivt tagit bort fokus från kärnfråga som är: Hur ska så ock Sveriges invånare, oavsett fäderne, oavsett könstillhörighet, oavsett politisk hemvist, kontra motsatts, medverka till att beivra att värnlösa barn i Sverige utsätts för tvångsgifte?
  Undertecknad är på intet sätt politiskt engagerad, har juridisk insikt och omfattande insikt i samhällsproblem över hela världen så ock avseende barn som utsatts och utsätts för tvångsäktenskap så ock i Sverige och varje dag tar jag del av benämnda hjälporganisationer inkluderande Politifonen och i Sverige och övriga världens medier inkluderande Exponerat publicerat så ock avseende barnäktenskap
  Politifonen bör beakta av er utan insikt i fakta systematiskt verbala angrepp på allt och alla är det enda som framgår i så ock av er publicering lydande, Exponerat väljer att skriva om ett stort samhällsproblem, flickor riskerar att giftas bort mot sin vilja, det tycker vi är bra, men förknippas med invandring, vi är övertygade om att Exponerat inte bryr sig, det råder ingen tvekan vilket klientel Exponerat riktar sig till i en så allvarlig fråga som tvångsäktenskap, vi hoppas vi har fel.
  De facto är att Politifonen innefattar Exponerats klientel.
  Annat de facto är att barnäktenskap är avhängigt annan religion och traditioner än Sveriges religion och traditioner och att vägra inse fakta utgör att barn födda i Sverige av föräldrar med annat fäderne, religion och traditioner, har utsatts och riskerar utsättas för tvångsäktenskap och svar på hur man utan att inkräkta i religion och tradition beivrar att barn i Sverige utsätts för tvångsäktenskap får man genom att redovisa fakta och ömsesidig respekt, inte med Politifonen metodik som är att med ord utan substans verbalt attackera allt och alla för att sedan ställa frågor och själva besvara dem.
  I Sverige är barnäktenskap förbjudna tillika har förslag att barn i Sverige som är under 18 år inte ska få dispens för att ingå äktenskap och att barnäktenskap, tvångsäktenskap kriminaliseras och vid internationellt symposium år 2013 vid Uppsala Juridiska fakultet diskuterade utredaren, Göran Lambertz, domare i Högsta Domstolen, om förbud mot barnäktenskap också bör påverka möjlighet för barn under 18 år att omfattas av sambolagens bestämmelser.
  Det nämns att enligt FN:s barnkonvention är alla under 18 år barn men minimiålder för ingående av äktenskap anges inte i konventionen och Europarådets parlamentariska församling har rekommenderat medlemsstater åldersgräns för äktenskap till 18 år med motivering:Yngre personer saknar mognad och förmåga att fatta beslut om äktenskap

  I Sverige är barnäktenskap förbjudna tillika är förslag att slopa möjlighet till äktenskapsdispens för att stärka skydd för barn som tvingas till giftermål, men det framgår inte hur förslaget förhåller sig till rättslig reglering för i sambolagen anges ingen åldersgräns för vilka par som klassas sambo i lagens mening och lagen kan och har tillämpas på barn i Sverige under 18 år, ty i SamboL 9 § 2 st, stadgar är att samboavtal ska undertecknas av båda, även om någon av dem är underårig men då krävs föräldrarnas skriftliga medgivande
  Ett barn på 14 år måste endast ha vårdnadshavares (föräldrar) tillstånd för att vårdnadsansvar är till barnet fyller 18 år, även om barnet vid 14 års ålder blivit sambo, men underårigt barn som är sambo har rätt att ingå de rättshandlingar som behövs för skötsel av hemmet utan medverkan av vårdnadshavare.
  Sambolagen kan, får och har tillämpats där en eller båda sambo är underårigt barn ty enda förutsättning är att samlevnad uppfyller övriga rekvisit som betyder att när vårdnadshavare bestämmer att deras barn 14 år får bli sambo finns inga hinder.
  För att minderåriga barn i Sverige ska kunna bli sambo med en myndig person i Sverige måste barnets föräldrar ge sitt samtycke men om samboförhållande anses informellt äktenskap blir föräldrarna åtalade, dömda och om föräldrarna vägrar låta sina minderåriga barn ingå i äktenskap är det inte föräldrarna som bestämmer utan det är Länsstyrelsen i Sverige.

  Länsstyrelserna i Sverige avgör om minderåriga barn i Sverige ska få dispens för att ingå äktenskap inte vårdnadshavarna.

  MVH/Thérèse Angélique.

 4. Exponerat, tar upp det som händer inga andra gör det, ni gör det efteråt,problemet är mycket mycket större än vad ni och dem andra snackar om. Sluta med copy\page det funkar inte 2013 håll er till verkligheten om ni lever i den annars är det bara ord kopiera från böcker och statliga byråkrater

 5. Exponerat har levererat ett mycket bra svar på sin sida! Att kräva att E. skall ta ansvar för vad den förödande mångkulturen ställer till med verkar något övermaga! E.´s fullt tillräckliga uppgift är att hinna förmedla alla stolliga nyheter, som PK-media gör allt för att dölja.

  Fortsätt med det Exponerat !!!

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s