Abraham Foxman och ADL: En nutida inkonsekvens och ett generande förflutet

FoxmanAbrahamJag tänkte snabbt slänga ihop ett kort inlägg på morgonen. Det råder ingen ambivalens kring den rättsaktivism som organisationen åstadkommit kan man tycka. Dess ekivoka historia vittnar dock om en annan verklighet. Givetvis har man länge bekämpat olika former av orättvisor – och lyckligtvis har man vunnit många av striderna. I tid och otid har man representerat minoriteter och civilrättsrörelser mot majoritetens förtryckande inflytande. Homo- och bi-frågor har likaså legat dem varmt om hjärtat: karaktärsdrag som utan tvekan är berömvärda och hedersfulla. Att dess generaldirektör, Abraham Foxman, inte ovillkorligen värnar om alla minoriteters medborgerliga rättigheter, borde emellertid förvåna. Eller?

ADL kunde i veckan fira sin 100-årsdag – något som kanske bör framkalla en kombinerad känsla av lyckosam bedrift men också ofullkomlighet. Lyckosam eftersom dess aktiviteter öppnat upp dörrarna för att amerikanska judar fått tillträde till etablissemangets korridorer. Sådant sker enbart när ett minoritetssamhälle har en kraftig och organiserad back-up, som inte vacklar inför orättvisor. Den ofullkomliga delen bör vara självklar. Att ADL behöver fylla 100 år påvisar förvisso den bittra verkligheten: antisemitismen är här för att stanna. Således kanske denna födelsedag bör  firas med viss reservation. Man kan med säkerhet konstatera att samhället där genomsyras av en påtaglig lämning av antijudisk polemik. ADL torde således fullfölja sin bevakning av den suprematiska stammentalitet som lurar under ytan och om möjligt marginalisera den.

Skall organisationen i fortsättningen tas på allvar måste den dock reformeras. Med Abraham Foxman som den organisatoriska kroppens överhuvud kan det bli en väldigt svår och pinsam väg att gå. Inte ingår det väl i gruppens agenda att exploatera sitt 100-årsfirande genom att diskriminera mot en annan minoritet i samhället? Det är nämligen vad Foxman, i egenskap av direktör, gör när han i kraft av sin funktionella roll i organisationen, misstänkliggör muslimer på det vis han föreslår.

I en intervju med Ha’aretz nyligen, uppvisade han nämligen alla förtecken på inkonsekvens. Nedan följer ett litet utkast ur utrfrågningen:

Shalev: Anser du inte att “muslimhets” har blivit en mer adekvat förhållning i huvudströmsmedian, än låt oss säga, “judehets”? En kongressman föreslår nämligen att myndigheterna bör hålla reda på hela den muslimska församlingen.

Foxman: Jag anser inte att det är muslimhets. Det är ett naturligt genmäle. […] Skall vi förfölja de etniska samhällena? Bör vi övervaka moskéerna? Det är inte muslimhets – det drivs av rädlsa, av ett begär för trygghet och säkerhet.

Man uppmärksammade dock inte att man redan installerat programverksamhet för spionage mot särskilda grupper (muslimer) på basis av religiös tillhörighet. Den bedrivs av NYPD och dess Intel-division.

 Det är dock inte första gången som Abraham Foxman hamnat i blåsväder. Han har sin del i en annan pinsam historia som kan tilläggas den nuvarande inkonsekventa rättsaktivismen. Under 1980-talet, då Israel och Sydafrika hade väldigt goda kontakter, skulle ADL med hjälp av sina avlönade agenter, infiltrera den amerikanska anti-apartheid-rörelsen. Informationen skulle därefter överlämnas i händerna på den vita rasistregim som styrde sitt land med järnhand:

 …under vinter och vår 1993 avslöjades att ADL övervakat över tiotusen personer och 950 organisationer. The Examiner rapporterade att ADL i huvudsak angrep arab-amerikanska personer och organisationer och att man därtill spionerade på grupper som ACLU, ACT UP, Artists Against Apartheid, Americans for Peace Now, Asian Law Caucus, Greenpeace, NAACP, New Jewish agenda, United Farm Workers och tre nuvarande och föredetta kongressmedlemmar. FBI kunde samtdigt fastslå att ADL hade överfört alet  övervakningsinformation om amerikanska anti-apartheid-grupper till Sydafrika.

Lika säkert som Abe fortfarande springer Israels ärenden, lika säkert kommer han fortsätta ignorera (stödja/påtala) den orättvisa behandling som sker mot muslimer i USA.

Jag får be om läsarnas överseende med kvalitén i detta inlägg. Hade inte riktigt den nödvändiga tid som krävs för en välförfattad post. Nå väl.

/Bruce Ali

Advertisements

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s